perjantai 4. toukokuuta 2018

KUULIAISUUS ON KUULEMISTA


 

 Kuuliaisuus on kuulemista ...


  Näky; pitkä ja tiheä pensasaita 11.9.2016.
Shalom, te rakkaat siskot ja veljet!
Tänä aamuna kun olin läsnäolossa ja juuri nousemassa ylös, näin kuvan hyvin pitkästä ja tiheästä pensas tai puuaidasta. Se näytti että se olisi ollut havua, mutta en voi varmaksi sanoa. Sitten minut, kuvan katsoja, vietiin aivan lähelle aitaa, sen lähipäähän kiinni, aivan kuin jatkoksi.
Ymmärsin että siinä olin joukon jatkona ja seisoimme kuin yhtenä tiiviinä rintamana. 

Olen ymmärtänyt ja niin minulle on monesti näytettykkin, että ihmistä vertaukuvallisesti voi kuvata puuna.
Tulee aika ja se on jo nyt, että meidän tulee olla tuollainen tiivis rintama, kun puolustamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen. Kiitos ja kunnia Jeesukselle Kristukselle!"Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys.
On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi."
Ef. 4:1-4 [kr92] [kr38]Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun.

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.

Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä.” (Joh. 17:20-26)


Kirje roomalaisille 12
1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.
4. Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5. niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
6. ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
7. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8. jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
11. Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.
12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
13. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta.
14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.
17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".
20. Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle".
21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.samaisena yönä heräsin unestani, josta en muista mitään, mutta unen ajatukset jatkuivat vielä hereillä. Suunnittelin jotakin ”julistetta”:
TULE MUKAAN!
Tule mukaan maailman suurimpaan tapahtumaan!
Pääkohteena; Toisessa tulemuksessaan saapuva Jeesus Kristus,

 1. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei
  ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.
  2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
  3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
  4. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
  5. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.
  6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.

Tapahtuma on ilmainen, mutta vaatimuksena usko ja uudelleensyntyminen Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on tapahtuma, josta kenenkään ei pidä jäädä pois, sillä siitä pois jääminen tulee olemaan pahin virheesi. Vielä on hetki aikaa, mutta Hän tulee pian, joten pidä kiirettä ja ala tutustua Jumalan Sanaan ja siihen evankeliumiin, mitä se julistaa.

TERVETULOA!

Eräs uskova ystäväni kuuliaisena toi tämän sitten näkyvälle tasolle, kiitos hänelle siitä.

Olisko tää hyvä flaieri?

http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/tule_mukaan.jpg
(harmi etten saanut kuvaa teille näkymään, mutta tuosta klikkaamalla, näette sen, mitä saimme tuosta unesta näkyväksi aikaan, voitte halutessanne kopioida ja käyttää flaierina).

Kuuliaisuus on "kuulemista, johon liittyy sisäinen myöntyminen ja kuullun toteuttaminen." Se ei ole vain alistumista Jumalan lakiin ja tahtoon, vaan luottavaista sopeutumista hänen pelastustahtoonsa omaksumalla evankeliumi ja seuraamalla sen velvoituksia. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti