Ainut asia, mikä sulkee taivaan ihmiseltä, on synti, jota ei ole annettu anteeksi. Jeesuksella on valta antaa anteeksi jokainen synti ja jokainen jumalanpilkka. "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista." Luuk. 24:46-47. Jeesus kärsi ja kuoli koko maailman syntien puolesta. (1. Joh. 2:2), ja hänellä on valta antaa kaikki synnit anteeksi, heittää ne meren syvyyteen, niin ettei niitä enää koskaan muisteta. Etkö voi uskoa, että hän haluaa tehdä sen sinulle? Et voi mainita ainuttakaan syntiä, jonka puolesta Jeesus ei olisi kuollut.

Jeesuksella on valta antaa kaikki synnit anteeksi. Etkö voi uskoa, että hän haluaa tehdä sen sinulle?

"Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätka anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä." 1. Kor. 6: 9-11.

Paavali kirjoittaa tämän joillekin, jotka olivat joskus eläneet syvällä synnissä, mutta kun he kuulivat evankeliumin totuutta, he tunnustivat syntinsä ja antoivat elämänsä Jeesukselle. He eivät vain saaneet syntejään anteeksi, vaan he saivat apua Pyhästä Hengestä tulla vapaiksi näistä synneistä ja elää toisenlaista elämää.

Kääntyminen ja anteeksianto

Kun Pietari helluntaipäivänä julisti juutalaisille sen tosiasian, että ke olivat ristiinnaulinneet Jumalan Pojan, Messiaan, joka oli tullut heitä pelastamaan, he saivat piston sydämeensä. Voitko kuvitella, miltä se heistä mahtoi tuntua? He varmaan uskoivat, että sellaisesta toiminnasta ei olisi anteeksiantoa. Mutta Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksisaamiseksi… Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin." Ap.t. 2:38-41.

Jopa nämä ihmiset, jotka kielsivät Messiaan ja hylkäsivät hänet, kun hän oli täällä maan päällä ja lopuksi ristiinnaulitsivat hänet, voivat kääntyä ja saada anteeksi sen, mitä he olivat tehneet. Hänen hyvyydellään, rakkaudellaan ja pitkämielisyydellään meitä kohtaan ei ole mitään rajoja.

Ketään, kuka kääntyy pois syntisestä elämästään, ei suljeta pois taivaasta

Anteeksiannolla on ehtonsa. Anteeksiantoa ei tapahdu ilman kääntymistä, ja kääntymystä ei voi tapahtua ilman, että ensin tunnustaa syntinsä. Et voi saada anteeksi, ellet ota vastuuta teoistasi ja tunnusta totuutta – että sinä todella olet tehnyt syntiä ja että sinun täytyy kääntyä. Kadutko tekojasi todella syvällä sydämessäsi? Oletko lujasti päättänyt, että et enää halua käyttäytyä sillä tavoin; että haluat jättää vanhat syntiset tapasi ja aloittaa alusta Jeesuksen opetuslapsena? Silloin saat anteeksi! "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää niin te löydätte; kolkuttakaa niin teille avataan." Matt. 7:7. Ketään, kuka kääntyy pois syntisestä elämästään, ei suljeta pois taivaasta

Mutta se, mitä  Jeesus sanoo Matt. 6:14-15:ssä, on tärkeää: «Sillä, jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi, mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän taivaallinen Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.»

Jeesus ei olisi voinut sanoa tätä selvemmin. Jos rukoilet anteeksiantoa, mutta et itse ole halukas antamaan toisille anteeksi, niin et saa anteeksi. Et voi kantaa kaunaa tai muuten menet iankaikkisuuteen ilman anteeksiantoa, riippumatta siitä, mitä muut ovat tehneet sinua kohtaan.

Ainoa synti, mitä ei anneta anteeksi: Pyhän Hengen pilkkaaminen

Jeesus puhuu synnistä, mitä ei anneta anteeksi.

«Sen tähden minä sanoa teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.» Matt. 12:31-32.

Siinä tilanteessa, missä Jeesus puhuu tästä, fariseukset olivat väittäneet, että Jeesus oli tehnyt ihmeitä riivaajan, "Beelsebulin" voimalla. Hän oli tehnyt nämä ihmeet Pyhän Hengen voimassa. Tämä oli jumalanpilkkaa, kun he väittivät, että se, mikä oli todella puhdasta ja pyhää olisi ollut epäpuhdasta ja pahaa. (Mark. 3:30)

Jos et tunnusta totuutta, kuinka sitten voisit kääntyä?

Pyhää Henkeä kutsutaan myös totuuden Hengeksi (Joh. 16:7-13). Hän osoittaa totuuden sinusta itsestäsi – syntisi ja sen, mitä sinun pitää tehdä sille. Jos et tunnusta totuutta, kuinka sitten voisit kääntyä? Jos et käänny, kuinka sinulle voidaan antaa anteeksi? Jos sinulle ei ole annettu anteeksi, kuinka sinulla voisi olla toivo iankaikkisesta elämästä. Kuinka sinä voisit pelastua?

Pilkka Pyhää Henkeä vastaan tässä ajassa tarkoittaa sitä, että on useita kertoja ja tietoisesti paaduttanut sydämensä totuutta kohtaan ja jatkaa elämää epäuskossa. Silloin pitää Pyhää Henkeä valehtelijana, ja se on todellisuudessa jumalanpilkkaa. Ei ole olemassa anteeksiantoa sellaiselle, joka kuolee epäuskossa; joka on jatkuvasti torjunut Pyhän Hengen muistutukset. Se on anteeksiantamatonta pilkkaa. Mutta niin pitkään, kun tunnet, että Jumala tekee työtään sinussa ja kutsuu sinua, niin silloin sinulla on toivoa.

Totuus tekee sinut vapaaksi

Jos kysyt: "Onko se, mitä olen tehnyt niin pahaa, että jään anteeksiannon ja taivasten valtakunnan ulkopuolelle?", voit olla turvallisella mielellä, että ei ole. Hengen köyhyytesi – tunnustuksesi synnistä ja kaipauksesi kääntyä siitä pois – johtaa sinut kääntymykseen ja Jumalan puoleen turvautumiseen. Ei ole mahdollista, että "sattumalta" pilkkaisi Pyhää Henkeä. Ne, jotka tekevät anteeksiantamatonta syntiä, eivät murehdi; he eivät välitä anteeksiannosta epäuskonsa tähden.

Voit tulla vapaaksi synnin orjuudesta ja olla totinen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi.

Ole sellainen, joka rakastaa totuutta. Totuus tekee sinut vapaaksi. Sinulla on valtava armo elämässäsi – voit vapautua synnin orjuudesta ja olla totinen Jeesuksen opetuslapsi. (Joh. 8:31-34) Hän ei vain kykene antamaan syntejäsi anteeksi, vaan hän voi pelastaa sinut synnin tekemisestä. Käytä tämä armo hyödyksesi – hän voi täydellisesti pelastaa kaikki, jotka tunnustavat totuuden hädästään. Kun otat vastaan Pyhän Hengen, joka osoittaa sinulle syntisi, hän antaa sinulle myös mahdollisuuden voittaa synnin.

Ristillä ollut varas pelastui "kuolinvuoteellan" ilman, että hänellä olisi ollut mitään mukaan otettavaa iankaikkisuuteen, mutta Jeesus sanoi hänelle: "Tänä päivänä sinun pitää oleman minun kanssani Paratiisissa!" Eikö ole paljon parempi kääntyä synneistänsä ja kääntyä Jumalan puoleen tänään, kun hän puhuu sydämellesi? Silloin voit mennä suoraan taivaaseen, kun kuolet; varmana siitä, että saat iankaikkisen elämän, jos jatkat samaa rataa! Niin, voit kääntyä ja rukoilla anteksiantoa tänään ja aloittaa tällä vanhurskauden tiellä tästä hetkestä lähtien, omatunto puhtaaksi pestynä ja vanhurskautuneena Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalan Hengen kautta.

********************************************************************************


 
Kysymys

Kuinka saan anteeksi Jumalalta?'

https://www.gotquestions.org/Suomi/Jumalan-anteeksiannon-saaminen.html 

Vastaus


Apt. 13:38 sanoo: “Tietäkää siis, veljet: hänen [Jeesuksen] ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi.”

Mitä anteeksianto on ja miksi minä tarvitsen sitä?

Sana “antaa anteeksi” tarkoittaa pyyhkiä taulu puhtaaksi, armahtaa, peruuttaa velka. Kun loukkaamme jotakuta, etsimme hänen anteeksiantoaan, jotta suhteemme korjaantuisi ennalleen. Anteeksi ei anneta sen vuoksi, että henkilö ansaitsisi saada anteeksi. Kukaan ei ansaitse anteeksiantoa. Anteeksianto on rakkauden, armon ja laupeuden osoitus. Anteeksianto on päätös olla kantamatta kaunaa toista ihmistä kohtaan, huolimatta siitä mitä hän on tehnyt sinulle.

Raamattu kertoo, että jokainen meistä tarvitsee anteeksiantoa Jumalalta. Me olemme kaikki tehneet syntiä. Saarnaajan kirja 7:20 julistaa: “Maan päällä ei ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää eikä koskaan syntiä.” 1 Joh. 1:8 sanoo: “Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä.” Kaikki synti on pohjimmiltaan kapinointia Jumalaa vastaan (Psalmi 51:4). Sen vuoksi tarvitsemme kipeästi Jumalan anteeksiantoa. Jos syntejämme ei ole annettu anteeksi, vietämme iankaikkisuuden kärsien syntiemme seurauksista (Matt. 25:46; Joh. 3:36).

Anteeksiantamus – miten minä saan sen?

Onneksi Jumala on rakastava ja armollinen – innokas antamaan meille syntimme anteeksi! 2 Piet. 3:9 kertoo meille: “…hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.” Jumala haluaa antaa meille anteeksi, joten Hän järjesti meille keinon saada anteeksi.

Ainoa oikeudenmukainen rangaistus synneistämme on kuolema. Room. 6:23: n alkuosa julistaa: “Synnin palkka on kuolema…” Syntimme tuottavat meille ikuisen kuoleman. Täydellisen suunnitelmansa mukaisesti Jumala tuli ihmiseksi – Jeesukseksi Kristukseksi (Joh. 1:1,14). Jeesus kuoli ristillä ja kärsi rangaistuksen, jonka me ansaitsemme – kuoleman. 2 Kor. 5:21 sanoo: “Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” Jeesus kuoli ristillä ja kärsi rangaistuksen, jonka me ansaitsemme! Koska Jeesus on Jumala, Jeesuksen kuolema hankki anteeksiannon koko maailman synneille. 1 Joh. 2:2 julistaa: “Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.” Jeesus nousi kuolleista ja osoitti siten voittaneensa synnin ja kuoleman (1 Kor. 15:1-28). Jumalaa voimme kiittää siitä, että Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta myös Room. 6:23: n loppuosa on totta:“…mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

Haluatko saada syntisi anteeksi? Vaivaako sinua jäytävä syyllisyyden tunne, josta et millään näytä pääsevän eroon? Saat syntisi anteeksi, jos uskot Jeesukseen Kristukseen Pelastajanasi. Ef. 1:7 kertoo: “Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme.” Jeesus maksoi velkamme, että me voisimme saada anteeksi. Sinun tarvitsee vain pyytää Jumalaa antamaan sinulle anteeksi Jeesuksen takia ja uskoa että Jeesus kuoli hankkiakseen sinulle anteeksiannon – ja Hän todella antaa sinulle anteeksi! Joh. 3:16-17 sisältää tämän ihmeellisen sanoman: “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”

Anteeksiantamus – onko se todella noin helppoa?

Kyllä se on! Sinä et voi ansaita anteeksiantoa Jumalalta. Et voi ostaa anteeksiantoa Jumalalta. Voit vain ottaa sen vastaan, uskon kautta, Jumalan armon ja laupeuden ansiosta. Jos haluat ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan Pelastajanasi ja saada anteeksiannon Jumalalta, voit rukoilla seuraavan rukouksen. Tämän tai minkään muunkaan rukouksen sanominen ei pelasta sinua. Vain luottamalla Jeesukseen Kristukseen voit saada syntisi anteeksi. Tämän rukouksen avulla voit kuitenkin ilmaista Jumalalle uskosi Häneen ja kiittää Häntä siitä, että Hän on järjestänyt sinulle anteeksiannon.
 
 "Jumala, tiedän että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja ansaitsen rangaistuksen. Mutta Jeesus Kristus otti kantaakseen minulle kuuluneen rangaistuksen, niin että uskomalla Häneen voisin saada anteeksi. Käännyn pois synnistäni ja luotan siihen, että Sinä olet pelastukseni. Kiitos ihmeellisestä armostasi ja anteeksiannostasi! 
 
Aamen!"
 
 

Jumala antaa anteeksi Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tähden. Kun ihminen tunnustaa syntinsä, me voimme julistaa hänelle synninpäästön vapaamuotoisesti, mutta niin, että synninpäästö sidotaan Jeesuksen sovitustyöhön ristillä. Ilman sitä ei ole Jumalan vaikuttamaa anteeksiantoa.

Kun olet ääneen tunnustanut syntisi Jumalalle, saat synninpäästön:

Ystäväni (nimi). Jumala on kuullut rukouksesi ja tunnustuksesi.
Hän antaa sinulle anteeksi Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden.
Jeesus on sovittanut syntisi. Ole vapaa syyllisyydestäsi ja kiitä Jumalaa.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen!

Lisäksi on hyvä lukea yksi tai useampi raamatunteksti, jossa vakuutetaan anteeksiantoa. On myös hyvä rukoilla tämän ihmisen puolesta ja siunata hänen elämäänsä.

 

Raamatusta

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.
Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.
Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.
Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa.
Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet.
Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa.
(Ps 103)

* * * * * * * *

Näin sanoo Herra, joka loi sinut:
Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut,
minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.
Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Pyhä, sinun vapahtajasi.
Sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen.
(Jes 43:1-4)

* * * * * * * *

Jeesus sanoo: ”Ole rohkealla mielellä, poikani / tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi.”  (Matt 9:2)

 

* * * * * * * *

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
(Joh 3:16-17)

* * * * * * * *

Juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi.
Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen,
saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi.
(Apt 10:42-43)

* * * * * * * *

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. (Room 8:1)

* * * * * * * *

Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi,
niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.
(Ef 4:32)

* * * * * * * *

Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa.
Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi,
hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.
Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.
(Kol 2:13-15)

* * * * * * * *

Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään.
(Hepr 8:11-12)

* * * * * * * *

Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas,
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
(1 Joh 1:8-9)

 

Jumalanpalveluksesta

Kaikkivaltias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä.
Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden.
»Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.»

* * * * * * * *

»Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,
hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.»
Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että
Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi.

* * * * * * * *

Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen, ja hänen armonsa on suuri.
Niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

* * * * * * * *

Näin sanoo Herra: »Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju.»

* * * * * * * *

Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville:
»Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.»

* * * * * * * *

Jeesus sanoo:
»Ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi.»
Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

* * * * * * * *

Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme,
ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas,
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

* * * * * * * *

Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

* * * * * * * *

Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksiantava ja laupias.
Hän on kuullut rukouksesi/rukouksenne ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntisi/syntinne anteeksi.
[»Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.»]