«Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1. Joh. 1:7.

Paras määritelmä valolle löytyy Ps. 119:105: stä: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani.”

Mitä on valo?

Jumalan Sana on valo. Vaeltaminen valossa on sitä, että saan elämäni pitämään yhtä Jumalan Sanan kanssa – että Sana tulee elämäkseni. Ettei mikään siitä, mitä teen, ole ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa.

«Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan.” 1. Joh. 1:5-6.

Pimeys on synti. Valo on totuus. Se näyttää minulle, missä minulla vielä on syntiä lihassani. Tehtäväni on silloin totuuden rakastaminen: tunnustaa, että elämässäni on syntiä, joka täytyy poistaa. Silloin Jumalan Sana tulee minulle ja näyttää minulle, miten minun tulee elää. Valitsen Jumalan Sanan oman tahtoni sijaan, kun tulen kiusatuksi. Silloin Sana tulee elämäksi minussa.

Valo näyttää minulle totuuden

Kuulen esim. jonkun puhuneen minusta pahaa. Välitön reaktioni on loukkaantuminen, suuttuminen ja mieleni pahoittaminen. Mutta sitten valo voikin näyttää minulle, että oikeastaan oma ylpeyteni ja minäni aiheutti tämän reaktion, riippumatta siitä, oliko se totta vai ei, mitä minusta puhuttiin. Totuus on se, että reaktioni johtuu synnistä omassa lihassani. Nämä sanat tulevat mieleeni: ”Siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä ….” Ja: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” (Matt. 5:44 norj. käännös ; Jaak. 4:6).

Nyt valo on näyttänyt minulle, mikä vielä on pimeää minussa – ylpeyteni, omavanhurskauteni, kunnian etsiminen. Jos olisin täysin vapaa näistä, ei mikään, mitä toiset puhuvat minusta, voisi vaikuttaa minuun lainkaan. Tässä tilanteessa voin valita valon rakastamisen, valita Jumalan sanan tai jatkaa pimeydessä elämistä. Jumalan sanan valitseminen ja sen käyttäminen aseena syntiä vastaan, jonka näen, on sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa minut synnistä. Se tarkoittaa sitä, että tunnustan totuuden, vihaan syntiä omassa lihassani ja kiellän sen.

Tämä on yksinkertainen esimerkki, mutta kun rakastan valoa, se näyttää minulle, mikä vielä täytyy panna kuntoon elämässäni, olipa se suurta tai pientä. Ilman valoa olen pimeydessä enkä pysty näkemään, mikä suuri sekasotku on lihassani, ja miten minun on muututtava. Valo on tuomio, ja kun askel askeleelta käymme valoon ja olemme halukkaita tulemaan tuomituiksi, muutumme Jeesuksen kuvan kaltaisiksi.

Valon rakastaminen

Monet valitsevat pimeyden, koska heiltä ei silloin vaadita mitään. ”Ja tämä on tuomio: valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt." Joh. 3:19-21. Paha – mitä se on? Se on omassa elämässäni oleva synti.

Kun vaellan valossa, elämäni tulee vapaaksi ja valoisaksi. Kun vaellan valossa, omatuntoni on aina puhdas ja hyvä. Kun kuljen valossa, minulla on yhteys toisten kanssa, sillä heti, kun näen jonkin voivan tulla väliimme, valitsen Jumalan sanan omien himojeni ja toiveitteni sijaan.

«Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.” Gal. 5:24.

Kun rakastan valoa, haluan sen loistavan kaikille alueille elämässäni, niin että synti voi tulla paljastetuksi. Minusta tulee valon lapsi. Sinne, minne valo loistaa, tulee uutta kasvua. Rakkaus, ilo, ystävällisyys, pitkämielisyys ja kaikki Hengen hedelmät kasvavat valossa.

«Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina.» Ef. 5:8.

En voi pakottaa omaa valoani kehenkään toisiin, olivatpa he opetuslapsia tai eivät. Jumalalta saamani valo on juuri oikea minulle, ja sitä on vain niin paljon kuin pystyn kantamaan kerrallaan. Vain Jumala tuntee ihmisten sydämen ja voi tuomita oikeudenmukaisesti.

Ne, jotka vaeltavat valossa, ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia.

”Jeesus puhui taas heille ja sanoi: ’Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo.’" Joh. 8:12. Jos olemme todellisia opetuslapsia, sellaisia, jotka seuraavat Jeesusta valossa, 1. Joh. 1:7: stä tulee meidän elämäämme!

 *******************

Amen! 

Rauhanruhtinas: https://www.youtube.com/watch?v=SZUmTl4ma7c

Ps. kun toin tuon laulun tuohon, en ollut sitä kuunnellut. Laitoin tekstin jakeluun ja vasta sitten kuuntelin minkä laulun laitoinkaan ja iso YLLÄTYS, kun aloin kuuntelemaan ja kuulin laulun ensimmäiset sanat, pimeydessä vaeltavista! Kiitos Jeesus johdatuksessa ja ohjauksesta!

Kohti valoa - Jeesusta Kristusta!