maanantai 24. kesäkuuta 2024

RAKKAANI ON GASELLIN TAI NUOREN PEURAN KALTAINEN

 


                         Herran odotuksessa ....

Tänä aamuna rukouksen jälkeen jäin kuuntelemaan mitä Herra tahtoo minulle puhua tai näyttää?

Kohta sain nähdä kuvan jossa peura seisoi jonkin vanhan kartanon puutarhassa. Tuo kartano oli kivestä rakennettu, harmaata vanhaa kiveä ja sen piha laatat oli samankaltaista kiveä. Siinä laatoilla tuo peura seisoi, katsellen kartanon suuntaan.

Mietin, mitä kuva tarkoittaisi? Oliko Raamatussa jotain tuollaista ja vahvistaisi tätä näkyä? Ja kohta muistin laulujen laulun peurat ja gasellit. Hain tuollaista paikkaa siitä ja kohta sen löysin:

Laul.lau 2:

9. Rakkaani on gasellin kaltainen tai nuoren peuran. Katso, tuolla hän seisoo seinämme takana katsellen ikkunasta sisään ja kurkistellen ristikoista.10. Rakkaani vastasi ja sanoi minulle: "Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule.11. Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohi ja menneet menojaan.12. Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme.13. Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuvat. Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule.
Sitten tuon jälkeen minulle näytettiin vielä hyvin lähelle itseäni vanhaa, tummaa puutuolia. 
3. . "Kuin omenapuu metsän puiden keskellä on rakkaani nuorukaisten keskellä. Minä haluan istua sen varjossa, ja sen hedelmä on suussani makea.
Kohta siihen näin  naisen kasvo kuvan. Ne olivat kuvat kuin varjossa. Mietin niiden tarkoitusta ja jotenkin tuo tuoli edusti odotusta: " Odota vielä hetki"?
14. Kyyhkyseni, joka piileksit kallionkoloissa ja vuorenjyrkänteillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on äänesi ja ihanat ovat kasvosi"
Jumalan vuoropuhetta rakkaansa kanssa: " Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule!

Laulujen laulun 2   https://youtu.be/fkWO6EtQfkA?si=llMOK9FP_ddmTeXR

... ja minä jään odottamaan Hänen tuloaan ja kutsuaan! ❤️👑❤️
Amen. 🙌❤️🙌perjantai 21. kesäkuuta 2024

12 MUISTOKIVEÄ

 


                Jumalan Väkevällä kädellä.

Tänä aamuna rukouksessa näin pienen kuvan, jota sain katsella kuin jostain kaukaa. Näin käden, joka kosketti kuin jotain muistolaattaa. Se oli kivestä tehty, mutta ei mikään iso. Mietin tuota tarkoittaisiko mitään? Äsken aloin sitä miettiä uudelleen Raamatun tekstejä tutkien ja tämä Sana tuli vastaan ja jotenkin se kosketti tuohon kuvaan.  Etenkin tuo jossa näkyy Jumalan väkevän käden kosketus. Joosua 4 kertoo juuri muistokivistä jotka Jumala itse kehoitti laittamaan muistoksi 12 Israelin sukukunnasta. Ehkä Jumalan käsi haluaa tänäänkin tuon näkemäni kuvan kautta muistuttaa näistä kivistä/ sukukunnista. Liittyen siihen mitä maailmassa ja Israelissa nyt tapahtuu. Israel on Jumalan silmäterä. Hänen kätensä kosketti yhtä kivistä, Hän asetti nuo 12 itselleen rakasta kiveä.


Joosua ja Kaaleb  https://youtu.be/SDyodahHQFg?si=p8fcOPhfXlecsSLe


Joos.

4. luku

Muistokivet Jordanissa ja Gilgalissa

1. Kun koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli, Herra puhui Joosualle sanoen:2. "Ottakaa kansasta kaksitoista miestä, kustakin sukukunnasta yksi mies,3. ja käskekää heitä sanoen: 'Ottakaa itsellenne tästä, keskeltä Jordania, siltä kohdalta, missä papit seisovat paikoillaan, kaksitoista kiveä ja viekää ne mukananne ja asettakaa ne siihen paikkaan, mihin jäätte seuraavaksi yöksi.'"4. Niin Joosua kutsui ne kaksitoista miestä, jotka hän oli määrännyt otettaviksi israelilaisista, yhden miehen kustakin sukukunnasta,5. ja Joosua sanoi heille: "Menkää Herran, Jumalanne, arkin eteen keskelle Jordania, ja nostakoon kukin kiven olalleen israelilaisten sukukuntien luvun mukaan,6. että ne olisivat merkkinä teidän keskellänne. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät ja sanovat: 'Mitä nämä kivet merkitsevät?'7. niin vastatkaa heille: 'Sitä, että Jordanin vedet katkesivat Herran liitonarkin edessä. Kun se kulki Jordanin poikki, Jordanin vedet katkesivat juoksussaan. Siitä nämä kivet ovat muistona israelilaisille ikiajoiksi.'"8. Israelilaiset tekivät, kuten Joosua oli käskenyt, ja ottivat israelilaisten sukukuntien luvun mukaan kaksitoista kiveä keskeltä Jordania, niin kuin Herra oli puhunut Joosualle. He veivät ne mukanaan yöpymispaikkaan ja asettivat ne sinne.9. Joosua pystytti kaksitoista [muuta] kiveä keskelle Jordania sille kohdalle, jossa liitonarkkia kantavat papit seisoivat. Siellä ne ovat vielä tänäkin päivänä.10. Papit, jotka kantoivat arkkia, seisoivat keskellä Jordania, kunnes oli suoritettu kaikki, mitä Herra oli käskenyt Joosuan puhua kansalle, kaikki tyynni, mistä Mooses oli Joosualle käskyn antanut. Sitten kansa kulki nopeasti virran yli.11. Kun koko kansa oli ehtinyt kulkea virran yli, menivät Herran arkki ja papit yli, kansan eteen.12. Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa kulkivat taisteluvalmiina israelilaisten etunenässä, niin kuin Mooses oli heille puhunut.13. Heitä kulki noin neljäkymmentätuhantinen sotaan varustettu joukko Herran edellä taisteluun Jerikon arolle.14. Sinä päivänä Herra teki Joosuan suureksi koko Israelin silmissä. He pelkäsivät häntä koko hänen elinaikansa, niin kuin olivat pelänneet Moosesta.15. Herra puhui Joosualle sanoen:16. "Käske pappien, jotka kantavat lain arkkia, astua ylös Jordanista."17. Niin Joosua käski pappeja sanoen: "Astukaa ylös Jordanista."18. Kun nyt Herran liitonarkkia kantavat papit astuivat ylös Jordanista, niin tuskin olivat pappien jalat nousseet kuivalle maalle, kun Jordanin vesi palasi paikoilleen ja juoksi kuten ennenkin yli kaikkien äyräidensä.19. Kansa astui ylös Jordanista ensimmäisen kuun kymmenentenä päivänä. He leiriytyivät Gilgaliin, Jerikon itäiselle rajalle.20. Ne kaksitoista kiveä, jotka he olivat ottaneet Jordanista, Joosua pystytti Gilgaliin.21. Hän puhui israelilaisille sanoen: "Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät isiltään ja sanovat: 'Mitä nämä kivet merkitsevät?'22. niin ilmoittakaa se lapsillenne ja sanokaa: 'Israel kulki tämän Jordanin poikki kuivaa myöten,23. koska Herra, Jumalanne, kuivasi Jordanin veden tieltänne, kunnes olitte kulkeneet virran poikki, samoin kuin Herra, Jumalanne, teki Kaislamerelle, jonka hän kuivasi tieltämme, kunnes olimme kulkeneet sen poikki.24. Hän teki niin, jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herran käsi on väkevä, ja jotta te pelkäisitte Herraa, Jumalaanne, ainiaan.'"
Amen 🙏

torstai 20. kesäkuuta 2024

JALO VOITTO JEESUKSESSA

 


Ota osaa elämäsi tärkeimpään kilvoitukseen!

Tänään rukouksen jälkeen näin kuvan, jossa oli paljon juoksijoita, heitä oli kuin muurahaisia siinä kuvassa. Heitä oli todella paljon ja tuosta joukosta oli vaikea edes nähdä kuka oli ensin maalissa, sillä heitä oli varmasti monta. Oli varmasti myös heitä jotka koskaan eivät saavuta tuota maaliviivaa, voittoa itsessään. Kompastus kiviä riittää elämän matkalle. 

Mutta se ei ollut tärkeintä, vaan se, että jokainen teki aivan omaa juoksuaan ja kaikki jotka saavuttivat maalin olivat voittajia, oman elämänsä voittajia. Jokainen teki henkilökohtaista kilvoitusta. 

Tämän ymmärsin heti tuosta kuvasta.

Kiitos Jeesus että Sinä olet meidän edellä johdattamassa tuota juoksua, Sinä johdatat ja ohjaat, ettemme eksyisi tieltämme, eksyisi väärille poluille, jotka ovat tuhoon vievä. Kiitos että saamme seurata Sinua ja näin kulkea turvassa Sinun kanssasi. Sinä, Jeesus Kristus, Olet Tie, Totuus ja Elämä.

Amen 🙏

Isä Meidän    https://youtu.be/-FSZTaP9Dsw?si=4T3yomU6qXM2QsmA


Room.

8. luku

Vaeltaminen Hengessä


1. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, niille, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan.

2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista.

3. Sillä mihin laki oli voimaton, koska se oli lihan kautta tullut heikoksi, sen Jumala teki lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa,

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan.

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha,

7. sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle otollisia.

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.

10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

12. Niin siis, veljet, olemme nyt velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan elääksemme.

13. Sillä jos lihan mukaan elätte, on teidän kuoltava, mutta jos Hengellä kuoletatte ruumiin teot, on teillä oleva elämä.

14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

15. Sillä ette ole ottaneet vastaan orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette ottaneet vastaan lapseuden Hengen, jossa huudamme: "Abba! Isä!"

16. Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

17. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että yhdessä myös kirkastuisimme.


Kärsimykset ovat valittujen parhaaksi


18. Sillä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa tulevaan kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.

19. Sillä luomakunnan harras ikävöiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.

20. Sillä luomakunta on alistettu turhuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – toivon varaan,

21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

22. Sillä tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa tähän asti,

23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta.

24. Sillä toivossa olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan toivoo sitä, minkä näkee?

25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, odotamme sitä kärsivällisyydellä.

26. Samoin myös Henki auttaa heikkouksissamme. Sillä emme tiedä, mitä rukoilisimme, kuten pitää, mutta Henki itse rukoilee puolestamme sanomattomin huokauksin.

27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

28. Mutta tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen päätöksensä mukaan ovat kutsutut.

29. Sillä ne, jotka hän on ennalta omikseen tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa.

30. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös julistanut vanhurskaiksi, mutta ne, jotka hän on julistanut vanhurskaiksi, hän on myös kirkastanut.


Mitä armovalinnasta seuraa


31. Mitä siis tähän sanomme? Jos Jumala on puolellamme, kuka on meitä vastaan?

32. Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestä, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan?

33. Kuka on syyttävä Jumalan valittuja? Jumala on se, joka julistaa vanhurskaaksi.

34. Kuka tuomitsee kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

35. Mikä erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?

36. Niin kuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina."

37. Mutta näissä kaikissa saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut.

38. Sillä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, eivät nykyiset eivätkä tulevaiset, eivät voimat,

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu erota meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.


  1.Tim.6 :  https://raamattu365.fi/bible/stlk/1ti/6/


Amen  🙏maanantai 17. kesäkuuta 2024

NIIN KUIN RUUSU ORJANTAPPUROISSA
Heräsin kuin Jeesuksen Rakastavaan kutsuun!

Tänään herättyäni ja siinä rukoillessa näin mitä ihanimman ja kauneimman näyn. Eteeni ilmestyi kirkkaan keltainen iso ruusu jossa oli häivähdyksiä punaisesta väristä, oliko varjostumia? Tuo Ruusu säteili valoa! Koko kuva oli valoa ja kirkkautta täynnä! Kuva oli todella selkeä.

Sanoin Jeesukselle: Kiitos Rakas Jeesus Kristus, minun Herrani ja Jumalani. Otan tuon Ruusun vastaan. Joko tänään lähdetään? Joko pian?

Tuota kuvaa olen tässä aamussa kiitellyt. Se oli niin kaunis ettei sitä osaa selittää. Ruusu joka kylpi valossa. 

Kiitos Jeesus !

🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

Morsian, sä ihana:   https://youtu.be/2krNgFCuUe8?si=AX0QNebRTdDAr


Ruusu  https://youtu.be/quVUcZHHFmw?si=pjSMZNjIxqczXsRoBiblia (1776)


Kork.V. 2:2 Niinkuin ruusu orjantappuroissa, niin on armaani tytärten seassa.

Ruusu Jouluvirren sanoin:

On ruusu Iisain juuren nyt kukkaan pujennut.

On pyhä kirja suuren sen ihmeen kertonut

Tuo kukka suloinen valaisee talviyötä

keskellä pakkasen.


Virren sanoma juontaa juurensa Jesajan profetiasta ”Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää.” Ruusu tarkoittaa Kristuksen syntymää.


Varhaiskristilliseltä ajalta on legenda, jonka mukaan ruusu sai piikkinsä syntiinlankeemuksen seurauksena. Keskiajalla ruususta tuli kukkien kuningatar ja siten Marian symboli. Valkea on vertauskuva hänen viattomuudestaan.


Kerrotaan, että 1300-luvulla Unkarin kuninkaalla oli tytär Elisabet, hurskas hyväntekijä ja köyhien auttaja. Hänen työllään oli hovissa vastustajia, jotka jouluna tarkastivat ruokakorin. Antimet muuttuivat ruusuiksi.


Ranskalainen legenda 1600-luvulta kertoo, kuinka köyhä tyttönen asteli paimenten jäljessä seimen luokse. Lapsi itki, ettei hänellä ollut mitään annettavaa vastasyntyneelle. Silloin lehahti paikalle enkeli Gabriel ja sai niityn puhkeamaan kukkaan. Hän kehotti tyttöä poimimaan valkoisia ruusuja. Niissä ei ollut piikkejä. Tyttönen vei niitä sylillisen seimeen peitteeksi Kristukselle. Mutta jokaisessa ruusussa oli kultainen risti ennusmerkkinä tulevasta.

Mietin tuon keltaisen ruusun väriä? Oliko se niin täynnä valoa että se näytti keltaiselle, en tiedä mutta se oli mitä kaunein. 💛

Ilm.22:17. Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 Tuo ruusu kutsui kuin tuo ilmestyskirja 22:17.

Minä sanon: Tule! Tule!

Amen 💛🙌🙏👑💍perjantai 14. kesäkuuta 2024

PELASTUKSEN KALLIO

 Pelastuksen kallio, meidän Jumala!!!


Joo.. rakkaat siskot ja veljet kuinka osuva onkaan tuo tämän aamun Raamatun paikka: Psalmi 18.

Rukouksen jälkeen äsken, ennen ylösnousua, sain nähdä kuvan jossa oli 2 mustaa, kuin panssari vaunua. Ne olivat koppakuoriaisen näköiset mustat möykyt. Katselin niitä siinä peräkkäin. En ole sellaisia nähnyt minkään maan armeijalla. Kyselin niistä mieheltänikin  aamu kahvia juodessa. Sanoi ettei sellaisia ole? Ilmoitin sitten yksoikoon että sitten niiden täytyy olla henkimaailman sotakalustoa. En nähnyt niissä ampuma piippua mutta ajattelin että sen sai siihen eteen kuin teleskooppi piipun sieltä vaunun sisästä. Jonkin asteen varoitus meille?

Mutta kiitos Jeesus että saamme olla Sinun veren suojissa ja Sinä annat meille täydelliset sota asut avaruuden henkivaltoja vastaan! Saamme näin olla Sinun suojassa. Sinä levität siipesi meidän yllemme.

Amen 🙏💓👑✝️

Psalmi 18 - Suuri on Herra    https://youtu.be/AhKwwsuVtsM?si=UUMH2lsDOuspIlxo


Psalmi 18

Daavid kiittää Jumalaa varjeluksesta

1. Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi, jonka sanat hän puhui Herralle sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa vallasta ja Saulin kädestä.2. Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani,3. Herra, kallioni, linnani ja pelastajani, Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.4. Ylistetty olkoon Herra! – niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun.5. Kuoleman paulat piirittivät minut, turmion virrat pelästyttivät minut.6. Helvetin paulat kietoivat minut, kuoleman ansat piirittivät minut.7. Ahdistuksessani rukoilin Herraa ja huusin avuksi Jumalaani. Hän kuuli ääneni temppelistään, ja huutoni hänen edessään kohosi hänen korviinsa.8. Silloin maa huojui ja järisi, vuorten perustukset järkkyivät. Ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi.9. Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustaan, palavat hiilet hehkuivat hänestä.10. Hän notkisti taivaan ja astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla.11. Silloin hän ajoi kerubin kannattamana ja lensi, ja hän liiti tuulen siivin.12. Hän pani pimeyden verhokseen, majakseen joka puolelle mustat vedet, paksut pilvet.13. Hohteesta, joka kävi hänen edellään, purkautuivat pilvet rakeiksi ja palaviksi hiiliksi.14. Herra jylisi taivaassa, Korkein antoi äänensä kaikua ja tulla rakeita ja palavia hiiliä.15. Hän lennätti nuolensa ja hajotti heidät. Salamien paljous sai heidät sekasortoon.16. Vetten syvyydet tulivat näkyviin, ja maanpiirin perustukset paljastuivat nuhtelustasi, Herra, Henkesi vihanpuuskasta.17. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä.18. Hän pelasti minut voimakkaasta vihollisestani, vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät.19. He hyökkäsivät kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni.20. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun.21. Herra tekee minulle vanhurskauteni mukaan, kätteni puhtauden mukaan hän minulle maksaa.22. Sillä noudatan Herran teitä enkä luovu Jumalastani jumalattomuuteen.23. Kaikki hänen oikeutensa ovat silmieni edessä, enkä sysää syrjään hänen käskyjään.24. Olen vilpitön häntä kohtaan ja varon itseni pahoista teoista.25. Herra palkitsee minulle vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä.26. Pyhää kohtaan sinä olet pyhä, nuhteetonta kohtaan nuhteeton.27. Puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja.28. Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas.29. Sillä sinä saatat lamppuni loistamaan. Herra, Jumalani, valaisee pimeyteni.30. Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan. Jumalani avulla minä ryntään muurin yli.31. Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat.32. Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi Jumalamme –33. se Jumala, joka minut vyöttää voimalla ja tekee tieni nuhteettomaksi,34. tekee jalkani nopeiksi kuin peurat ja asettaa minut kukkuloilleni,35. joka opettaa käteni sotimaan ja käsivarteni jännittämään vaskijousta!36. Sinä annat minulle pelastuksen kilven, ja oikea kätesi tukee minua. Nöyryyttämisesi tekee minut suureksi.37. Sinä annat askeleilleni avaran tilan, eivätkä jalkani horju.38. Minä ajan vihollisiani takaa ja saavutan heidät enkä palaa, ennen kuin teen heistä lopun.39. Minä murskaan heidät, niin etteivät voi nousta. He sortuvat jalkojeni alle.40. Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani alleni.41. Sinä ajat viholliseni pakoon, ja vihamieheni minä hukutan.42. He huutavat, mutta pelastajaa ei ole. He huutavat Herraa, mutta hän ei vastaa heille.43. Survon heidät tomuksi tuuleen, heitän heidät kuin loan kadulle.44. Sinä pelastat minut kansan riidoista. Sinä asetat minut pakanoiden pääksi. Kansa, jota en tunne, palvelee minua.45. Jo korvan kuulemalta he tottelevat minua. Muukalaiset matelevat edessäni.46. Muukalaiset käyvät heikoiksi ja tulevat vavisten varustuksistaan.47. Herra elää! Kiitetty olkoon kallioni ja ylistetty pelastukseni Jumala,48. Jumala, joka hankkii minulle koston ja saattaa kansat valtani alle,49. sinä, joka pelastat minut vihollisistani ja korotat minut vastustajieni yli ja päästät minut väkivaltaisesta miehestä.50. Sen tähden minä ylistän sinua, Herra, pakanakansojen keskuudessa ja veisaan sinun nimesi kiitosta,51. sinun, joka annat kuninkaallesi suuren avun ja teet laupeuden voidellullesi, Daavidille ja hänen jälkeläisilleen, iankaikkisesti.

Amen.  🙏✝️maanantai 10. kesäkuuta 2024

HERRA VAHVISTAA SEN JONKA TIE HÄNELLE KELPAA

 


    
                                        

Kiitos Jeesus että vahvistat meitä.

Kiitos Jeesus tämän aamun näystäsi jonka minulle näytit.

Näin kauniin kultaisen sormuksen. Siinä oli kaunis verenpunainen pyöreä kivi. Se oli kuin veren pisara.

Tuolla verellä Sinä olet sovittanut meidän tekomme ja syntimme. Kalliilla verellä joka on aarteista kallein.

Sitten näin toisen kuvan jossa kivi oli otettu pois ja näin käden joka puhdisti ja vahvisti tuota tuota kiven istutus paikkaa. Ennalleen asettaen kaiken.

Ensin hieman pelästyin tuota toista kuvaa, mutta kun aloin ymmärtää sitä, ilo astui sijaan.

Lohduttavan näyn Hän antaa väsyneelle.  Näin että tuossa kädessä oli kuin valkoinen pumpuli puikko. Hellästi Hän puhdisti tuolle kivelle paikkaa. Tuossa paikassa johon kivi kuului oli jotain valkoista. Mietin oliko se jotain mikä piti puhdistaa, vai oliko se jotain ainetta joka vahvistaa, kuin valkoinen liima. Olihan tuo puhdistus puikon pääkin valkoinen, ehkä siitä samasta puhdistavasta ja vahvistavasta aineesta. Näin Herra meitä kauniisti eheyttää.

Kiitos Jeesus! Kiitos kalliista Verstäsi, jonka pisara on kuin kaunein ja kallein kivi, minkä voimme Hänessä ja Hänen kauttaan saada.


Mua vahvista rakkain Jeesuksein   https://youtu.be/hbA-PPcXk_E?si=dFHg27aj0NXrsrem


Psalmi 37

Ei pidä pahentua jumalattomien onneen

1. Daavidin virsi. Älä vihastu pahojen tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.2. Sillä kuin heinä niitetään heidät pian pois, ja he lakastuvat kuin vihanta ruoho.3. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä on hyvää, asu maassa ja noudata totuutta.4. Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sydämesi ikävöi.5. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.6. Hän antaa vanhurskautesi nousta kuin valkeuden ja sinun oikeutesi kuin keskipäivän.7. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka punoo juonia.8. Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi.9. Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan.10. Hetki vielä, niin jumalatonta ei enää ole; kun katsot hänen sijaansa, hän on jo poissa.11. Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.12. Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitaan.13. Mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.14. Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa kaataakseen kurjan ja köyhän, teurastaakseen ne, jotka ovat oikealla tiellä.15. Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särkyvät.16. Vanhurskaan vähäinen varallisuus on parempi kuin monen jumalattoman omaisuuden paljous.17. Sillä jumalattomien käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita.18. Herra tuntee nuhteettomien päivät, ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti.19. Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kylliksi syötävää.20. Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat, katoavat kuin savu.21. Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias.22. Sillä hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään.23. Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa.24. Jos hän lankeaa, hän ei maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättään.25. Olen ollut nuori ja olen tullut vanhaksi, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää.26. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi.27. Karta pahaa ja tee hyvää, niin sinä pysyt iankaikkisesti.28. Sillä Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää pyhiään. Heidät varjellaan iankaikkisesti, mutta jumalattomien siemen hävitetään.29. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.30. Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja.31. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju.32. Jumalaton väijyy vanhurskasta ja etsii häntä tappaakseen.33. Mutta Herra ei jätä häntä hänen käsiinsä eikä tuomitse häntä syylliseksi, kun hänen asiansa on oikeudessa.34. Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestään, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään.35. Minä näin jumalattoman, väkivaltaisen, rehevänä kuin viheriöivä puu, juurtuneena paikoilleen.36. Mutta kun ohi kuljettiin, katso, häntä ei enää ollut. Minä etsin häntä, mutta häntä ei löytynyt.37. Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus,38. mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomien tulevaisuus leikataan pois.39. Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana.40. Herra auttaa heitä ja vapahtaa heidät, vapahtaa jumalattomista ja pelastaa heidät, sillä he turvaavat häneen.

Amen 🙏✝️
perjantai 7. kesäkuuta 2024

VAIN YHTEYS
 Meidän yhteys Jeesuksessa Kristuksessa 


Muutama päivä sitten aamulla herätessä ja rukoillessa, sain nähdä kuvan jossa oli kaksi ihmistä, lähellä toisiaan ja tuon kuvan alle piirtyi sanat:  " VAIN YHTEYS".

Mietin oliko tuolla mitään tarkoitusta? Äskettäin minua vastaan tuli tämä laulu, ja se sai minut uudelleen ajattelemaan tuota näky kuvaa ja sain varmistuksen, että tuo kuva oli tarkoitettu. 

Sinun on taivas ja maa   https://youtu.be/YTwZ-AwFKSc?si=Qmt5q1u6nq19rR_3


Kuinka tärkeää onkaan meillä on yhteys toisiimme. Olimme sitten uskovia tai emme, on tärkeää että on joku jonka kanssa saa jakaa ilot ja surut. Ja uskovina tuo yhteys vain vahvistuu ja saamme kokea samalla yhteyden Jumalaan, Jeesuksessa Kristuksessa. 

Halusin tuoda tämän pääaiassa tuon Raamatun Sanan kautta, että siinä tulee esiin se tarkoitus, miten Jumala on meille tarkoittanut. 

Sulauttakaa tämä Sana sydämiin.

Joh.

17. luku

Jeesuksen ylipapillinen rukous

1. Tämän Jeesus puhui, nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut.2. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut.3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, ainoan oikean Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: olen täyttänyt sen työn, jonka annoit tehtäväkseni.5. Nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun luonasi, ennen kuin maailma olikaan.6. Olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja annoit heidät minulle, ja he ovat pitäneet sinun sanasi.7. Nyt he ovat tulleet tietämään, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.8. Sillä ne sanat, jotka minulle annoit, olen antanut heille. He ovat ottaneet ne vastaan ja ovat totisesti tulleet tietämään minun lähteneen sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.9. Minä rukoilen heidän edestään. En rukoile maailman edestä, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun –10. ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun – ja olen kirkastettu heissä.11. En ole enää maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet minulle antanut, että he olisivat yksi kuten mekin.12. Kun minä olin heidän kanssaan, minä varjelin heidät nimessäsi, jonka olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, jotta Raamattu kävisi toteen.13. Mutta nyt tulen luoksesi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.14. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole.15. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta.16. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole.17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus.18. Niin kuin olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan,19. ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitetyt totuudessa.20. Mutta en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,21. että he kaikki olisivat yksi, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.22. Minä olen antanut heille sen kirkkauden, jonka sinä annoit minulle, että he olisivat yksi, niin kuin me olemme yksi –23. minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yksi, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin olet minua rakastanut.24. Isä, minä tahdon, että missä Minä olen, siellä nekin, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani, että he näkisivät kirkkauteni, jonka olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.25. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.26. Olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin tunnetuksi, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Amen.  🙏🙏


sunnuntai 2. kesäkuuta 2024

KUN AIKA ON
Huomenta ja Siunausta tähän aamuun ja päivään.

Kun tänään heräsin ja ennen kuin olin ehtinyt aloittaa rukousta näin kuvan.  Mietin josko tuolla oli edes merkitystä, mutta se herätti kyllä ajatuksia tämän vanhan mummun mielessä. Näin aiemmin tuon näyn tienristeyksestä. Jossa joudumme miettimään suuntaamme ja olemmeko eläneet elämämme oikein? Onko jotain missä vielä pitää parantaa, että voimme tässä henkilökohtaisessa kilvoituksessa tavoitella voittopalkintoa? Meidän on se itse tehtävä. Kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestamme. Itse rakennamme elämämme, sen jokaisen päivän, vaiheineen ja onnitumisineen.  

Tämä on kuin tekstiä edelliselle tekstille.

Näin kirkasta muovia olevan filmikela kotelon, jossa elokuvat ym. pidetään.

Mutta tuo kotelo oli tyhjä. Ajattelin, että sen filmi oli tullut loppuun. Kertooko kotelo jotain minulle?

Kun Aika On:   https://youtu.be/eTElyWaFJ4E?si=-kEZu2ZldCZSLYDS

Kun aika on ... Sitä kuunnellessa muistin nuo kaksi näkyä jotka minulle profetoitiin. Juoksin niissä Jeesuksen kanssa kukkapellolla ja iloitsimme yhdessä. Mihin peltoon astuin muuttui se kuollut pelto kukka kadoksissa ....

Vertauskuvallisesti usein esitetään että saamme katsoa elämäämme kuin filminauhalta.


Sitten siinä hiljaa sitä miettien nousi saarnaajan teksti:


Saarnaaja 3.1:. Kaikella on määräaika, ja joka asialla on aikansa taivaan alla.

2. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus.

3. Aika on surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa.

4. Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä.

5. Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika on syleillä ja aika olla syleilemättä.

6. Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika heittää pois.

7. Aika on reväistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika on olla vaiti ja aika puhua.

8. Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauhalla.


Tuo on niin totta. Kaikella on aikansa. Saa nähdä mitä tuo aikamäärä tarkoittaa tuon kuva näkyni kohdalla.  Jään tätä vielä miettimään. 🤔


🙏✝️

En osaa tuota murehtia, mutta ajatuksia ja odotusta minussa herättää:


Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi töistä. (Ps. 92:5)


Jeesus: Katsokaa korppeja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte? (Luuk. 12:24–26)

Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. (Ps. 73:25)


Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. – – Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta tai vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui: ”Uudeksi minä teen kaiken.”  (Ilm. 21:1,3–5a)


Amen 🙏💓lauantai 1. kesäkuuta 2024

OLETKO TIEN RISTEYKSESSÄ?

 
Tänään näin pari kuvaa. Tuo ensimmäinen vähän tuohon lauluun sopiva. 

Minä ja hän - jotain kaunista  https://youtu.be/TXIxRS27v1M?si=LT354TVeza9Rf3ad


Minulle näytettiin tien risteystä jossa oli valkoiset katkoviivat. Mietin olenko minä tai joku muu tullut tien risteykseen jossa joutuu valitsemaan suunnan mihin lähteä.

Oli vain valkoiset katkoviivat .. Ei ohituskieltoa tai muuta 

Sitten vähän ajan päästä näin kuvan jossa pirskahteli ilmasta hyvin tummia pisaroita. Mietin ensin oliko ne mustetta tai jotain likaa?Sitten tuli mieleen että oliko tummia veri pisaroita. Kuvakin oli hyvin tumma.

Tuli vieläkin kolmaskin kuva, jossa oli jokin kultainen koru. Sitä näytettiin niin läheltä etten nähnyt sitä kokonaan, vain osan.

Tuo risteys oli näkynä aika selkeä, loppuja saa miettiä. Ja avautuihan se.

Rakas Jeesus Kristus, auta meitä löytämään se oikea suunta, jossa Tuo voitto palkinto (koru 👑💍)  odottaa. Ota meidät kaikki veresi suojaan. 

Amen  🙏✝️


Joh.14: 5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien?"6. Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

1.Tim.6: 12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon olet hyvällä tunnustuksella tunnustautunut monen todistajan edessä.

Jes.1:18. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat villanvalkoisiksi

                               ***

Tuntuuko sinusta joskus, että tienristeykseen saapuessasi kartta on hukassa, eikä navigaattori toimi? Mitä tehdä suurien elämän valintojen edessä? 

Jokainen joka on janoinen, haluaa mennä lähemmäs Jumalaa eikä jää paikoilleen. Jumala näkee, mitä me janoamme, ja Hän menee uskomme ytimeen. 

Kun Jumala on rinnallani, ja hänen Henkensä johtaa minua, voin navigoida yksinäisyyden vesillä ja päästä lepoon ja rauhaan, jotka ovat seurausta siitä, että lakkaan yrittämästä inhimillisten toiveitteni tyydyttämistä; ja antaudun Jumalalle kokonaan, Hänen tahtonsa mukaan. Tienristeys, jossa monet meistäkin ovat varmasti joskus seisoneet:

”Lopulta päädyn siihen tulokseen, että joko minun oli jäätävä pimeyteen ja ymmälle tai sitten minun oli tehtävä, niin kuin Jaakob neuvoo, eli pyydettävä Jumalalta. Lopulta päätin pyytää Jumalalta päätellen, että jos hän antaa viisautta niille, joilta puuttuu viisautta, ja antaa auliisti ja soimaamatta, minä saattaisin uskaltaa.”

Annetaan Jeesuksen olla meidän tien näyttäjä.  Monesti näissä hetkissä kysyn: " Mitä Jeesus tekisi?" Hän eli kaiken meille esimerkiksi. Hän oli ja on elävä esimerkki meille, kunhan sen hyväksymme ja ymmärrämme. Tässä meillä mietittävää omaan elämäämme.

Jumalan Sanasta löydämme ne oikeat elämän ohjeet.

Jokainen käymme omaa tietä ja joudumme tekemään valinnat. Meidän ei tarvitse tuijottaa mitä se kaveri vierellä tekee, vaan käydä sitä omaa henkilökohtaista kilvoitusta. Noista pisaroista näyssä nousi Raamatun kohta jossa ne tummimatkin vesipisarat Jeesuksen kautta puhdistetaan puhtaan valkoisiksi. Ja kun lopulta ylitämme tuon maaliviivan, Jeesuksen avulla, on voittopalkintomme suuri.

Mietin herätessä, josko tästä saa edes blogi tekstiä aikaiseksi, mutta ei aikaakaan kun nuo kuvat alkoi aueta. Ne on sanomaa meille kaikille ja meidän kaikkien olisi syytä tarkastella suuntaamme. Olemme tulleet risteys alueelle.
Jeesus antoi kuitenkin meille ohjeen: " Minä olen tie totuus ja elämä"

Kiitos Jeesus tästä tärkeästä asiasta elämään, joka meille kaikille on henkilökohtainen saavutus ja kilvoitus. 

Amen.  🙏😇