sunnuntai 26. huhtikuuta 2020

TULE JUMALAN LAPSEKSI

Kuva


Rauhaa ja Rakkautta sydämiin.

Tänään, aamuisessa rukoushetkessäni, näin kuvan kahdesta suloisesta, taaperoikäisestä lapsesta, jotka suutelivat toisiaan.
Kyselin Herralta, onko tämä Häneltä? Että vahvistaisi kuvaa.
Ajatukset alkoi tulvimaan sydämelle, noista kahdesta Jumalan lapsesta, jotka toisilleen rakkaudella suuta antoi.
He eivät olleet kuin maailman lapset, jotka alati riitelivät, vaan sopuisasti toistensa kanssa oleilivat, niin kuin Jumalan lapsille sopii.
Siitä on paljon kerottu myös Jumalan Sanan kautta.

Löysin tällaisen hyvän tekstin jonka koin sopivan tuohon suloiseen kuvaani. Siitä, miten tulla Jumalan lapseksi.

https://www.gotquestions.org/Suomi/Jumalan-lapsi.html
Kuinka voin tulla Jumalan lapseksi?
Kysymys: Kuinka voin tulla Jumalan lapseksi?

Vastaus: "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen (Joh. 1:12).

"Teidän täytyy syntyä uudesti"
Kun uskonnollinen johtaja Nikodeemus tuli Jeesuksen luokse, ei Jeesus välittömästi vakuuttanut Nikodeemuksen olevan taivasten tiellä. Sen sijaan Kristus sanoi, "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa" (Joh. 3:3).

Kun ihminen syntyy ensimmäisen kerran, hän perii syntisen luonnon, joka tulee Aatamin tottelemattomuuden seurauksena Eedenin paratiisissa. Kenenkään ei tarvitse opettaa lapselle synnin tekemistä. Lapsi seuraa luonnostaan omia pahoja halujaan, jotka johtavat syntisiin toimintoihin kuten valehtelemiseen, varastamiseen ja vihaamiseen. Hän on tottelemattomuuden ja vihan lapsi sen sijaan, että olisi Jumalan lapsi.

"Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin" (Ef. 2:1-3).

Onneksi tuo raamatunkohta jatkuu seuraavasti, " Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu" (Ef. 2:4-5).

Kuinka meidät tehdään eläviksi Kristuksessa, kuinka me synnymme uudestaan, kuinka meistä tulee Jumalan lapsia? Meidän pitää ottaa Jeesus vastaan!

Ota Jeesus vastaan
"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen" (Joh. 1:12).

Tässä kerrotaan selvästi, kuinka me tulemme Jumalan lapsiksi. Meidän pitää ottaa Jeesus vastaan uskomalla Häneen. Mitä meidän pitää uskoa Jeesuksesta?

Ensimmäiseksi, meidän on hyväksyttävä, että Jeesus on Jumalan iankaikkinen Poika, joka syntyi ihmiseksi. Koska Jeesus syntyi Pyhän Hengen voiman kautta neitsyt Mariasta, Hän ei perinyt Aatamin synnillistä luontoa. Siksi Häntä kutsutaan toiseksi Aatamiksi (1. Kor. 15:22). Aatamin tottelemattomuus toi synnin kirouksen maailmaan, Kristuksen täydellinen elämä voi peittää meidän syntisen elämän. Meidän täytyy tehdä parannus (kääntyä pois synnistä), luottaen siihen, että Hänen täydellinen elämänsä puhdistaa meidät.

Toiseksi, meidän täytyy uskoa Jeesukseen pelastajanamme. Jumalan suunnitelma oli uhrata täydellinen Poikansa ristillä maksaakseen meille kuuluvan rangaistuksen syntiemme puolesta: kuoleman. Kristuksen kuolema vapauttaa synnin kahleista ja rangaistuksesta ne, jotka ottavat Hänet vastaan.

Lopuksi, meidän pitää seurata Jeesusta Herrana. Kun Jumala oli herättänyt Kristuksen synnin ja kuoleman voittajana, antoi Jumala Kristukselle kaiken auktoriteetin (Ef. 1:20-23). Jeesus johtaa kaikkia Hänet vastaanottaneita; Hän tuomitsee kaikki Hänet hyljänneet (Ap. t. 10:42).

Jumalan meille antaman armon ja uskon kautta me synnymme uudestaan Jumalan lapsiksi. Vain Jeesuksen vastaanottaneet - eivät ne, jotka tietävät Hänet vaan ne, jotka luottavat Häneen pelastuakseen, jotka hyväksyvät Hänet Mestarikseen ja rakastavat Häntä kuin kalleinta aarrettaan - tulevat Jumalan lapsiksi.

Tule Jumalan lapseksi
" Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta" (Joh. 1:12-13).

Niin kuin meillä ei ollut mitään tekemistä luonnollisen syntymämme kanssa, me emme voi syntyä Jumalan perheeseen tekemällä hyviä tekoja tai kehittelemällä oman uskomme. Kuten edellä mainittu jae kertoo, Jumala on se, joka "antoi oikeuden" oman tahtonsa mukaisesti. "Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme" (1. Joh. 3:1). Niinpä Jumalan lapsilla ei ole mitään ylpeyden aiheita, he ovat ylpeitä ainoastaan Herrasta (Ef. 2:8-9).

Lapsi kasvaa ja hänestä tulee vanhempiensa kaltainen. Samoin Jumala haluaa lastensa olevan yhä enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Vaikka me olemme täydellisiä vasta taivaassa, Jumalan lapsen ei pidä jatkuvasti ja katumatta tekemän syntiä. "Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään" (1. Joh. 3:7-10).

Älä erehdy luulemaan, että Jumala hylkää syntiä tekevän lapsensa. Mutta jatkuvasti syntiä tekevä henkilö (joka nauttii synnistä kallistamatta korvaansa Kristukselle tai Hänen Sanalleen) osoittaa, että hän ei ole koskaan syntynyt uudestaan. Jeesus sanoi tuollaisille ihmisille, "Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää" (Joh. 8:44). Jumalan lapset eivät taas enää kaipaa synnin nautintoja, vaan haluavat tietää, tuntea ja ylistää Isäänsä.

Jumalan lapseuden mukanaan tuomat palkinnot ovat mittaamattomat. Jumalan lapsina olemme osa Hänen perhettään (seurakunta), meillä on lupaus taivaan kodista, ja meille on annettu oikeus lähestyä Jumalaa rukouksessa ja kutsua Häntä Isäksi (Ef. 2:19; 1. Piet. 1:3-6; Room. 8:15).

Noudata Jumalan kutsua tehdä parannus synnistä ja uskoa Kristukseen. Ryhdy Jumalan lapseksi tänään!       💏

Olen Jumalan lapsi:  https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3

1. Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.
2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
3. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
4. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.
5. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.
6. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.
7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.
11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme
12. eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat.
13. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa.
14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.
15. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.
16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.
17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?
18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.
19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä,
20. että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,
22. ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
23. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.
24. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

lauantai 25. huhtikuuta 2020

NYT JOS KOSKAAN ON AIKA LUNASTAA HERRAN LÄHETYSKÄSKY

Kuva


Rauhaa.

Rakas uskon sisar sai tänään tämän näyn ja antoi luvan jakaa:

"Huomenta. Olin kivulias aamusta. Tulin murheissaan takaisin sänkyyn kuuntelemaan profetaalista ylistystä.

Herra näytti mulle näyn missä paljon ihmisiä kävelee kristalli siltaa pitkin. Käsitin että he ovat menehtyneitä ja menossa herran eteen.
Sitten pyhä henki sanoi että osa heistä ei ole ikinä kuullut evankeliumia.

Tulin surulliseksi ja koin että nyt jos koskaan on aika evankelioida 👏👏
"
Nyt on aika evankelioida kaduilla, somessa ja kaikilla keinoilla vaan millä pystyy.
Tämä laulu nousi tähän sydämelleni:

Kristallivirta: https://www.youtube.com/watch?v=VT4ZLTOHk-MJeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matt. 28:18-20

 Joh, 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille jotka uskovat hänen nimeensä.perjantai 24. huhtikuuta 2020

RAKKAUS EI TEE LÄHIMMÄISELLE MITÄÄN PAHAA

Kuva


Rauha teille.

Viime yönä näin unessa jatkuvasti toistuvan teeman, Isä meidän rukouksesta:
- " Tapahtukoon Sinun tahtosi ..."
Ja viides käsky:
- " Älä tapa ".
Ne tulivat aina perättäin.
Unessa ei ollut mitään ihmeellistä eikä edes muistiin jäävää, mutta nuo toistui alati unen aikana.
Näitä meidän siis sopii miettiä kohdallamme.
Me anomme Herralta jos mitä "tikkukaramellia", semmoista, mitä emme ymmärrä, ettei se ole meille hyvää ja saatamme näin anoa kehnosti, niin kuin raamatussakin sanotaan että älkää anoko kehnosti.
Meidän tulisi todella rukoillen anoa sitä hyvää minkä Jumala tietää juuri meille hyväksi, luottaa Hänen tuntemukseensa meistä, eli "tapahtukoon Sinun tahtosi".
Meillä ei ole oikeutta tuhota sitä elämää jonka Jumala on meille lahjana antanut, ei omaamme eikä toisen.

 Amen..
Käskyn nro: 5 on ARMONLUKU.
Jumala on meille armollinen mutta meidän tulee olla myös armollisia toisillemme ja itsellemme.

Tuo viides käsky .. siihen löysin tämän katekismuksen selityksen:


VIIDES KÄSKY

5. Älä tapa.

Koska Jumala on rakkaus, hän tahtoo, että rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme.

Jokaisen ihmisen elämä on Jumalan lahja ja sellaisena arvokas. Emme saa tuottaa lähimmäisellemme vahinkoa emmekä kärsimystä. Meidän on suojeltava häntä kaikissa oloissa. Erityistä tukea on annettava kaikkein heikoimmille.

Lähimmäisen rakastamisen käsky koskee sekä yksilöä että yhteisöä. Kun esivalta puolustaa niitä, joiden elämää tai hyvinvointia uhataan, se edistää rakkauden toteutumista yhteiskunnassa. Yhteisen hyvän vuoksi esivalta voi käyttää myös pakkokeinoja estääkseen väkivallan leviämistä.

Yksilöinä emme saa ottaa oikeutta omiin käsiimme. Sen sijaan meidän on annettava anteeksi ja luovuttava kostosta. Jos vahingoitamme ihmistä ja elämää, asetumme Jumalaa ja hänen luomistyötään vastaan.

Jeesus sanoi: ”Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion.” (Matt. 5:21–22)
Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: ”Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan” – näin sanoo Herra. (Room. 12:19)
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa.
(Room. 13:10)

Älä tapa.

MITÄ SE MERKITSEE? VASTAUS:

Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme aiheuta lähimmäisellemme mitään vahinkoa tai kärsimystä, vaan autamme ja tuemme häntä kaikissa elämän tarpeissa.
(Lutherin Vähä katekismus)


keskiviikko 22. huhtikuuta 2020

ÄLÄ ITKE .. DAAVIDIN JUURIVESA, ON VOITTANUT

Tänään, rukouksessani sain nähdä kuvan puunjuuresta kasvavan vesan, jonka oksat taipui sikin sokin jos minne. Ne eivät olleet suoria oksia. Tuo Vesa oli kyllä tuore, se ei ollut kuivettunut, mutta sen oksilla ei ollut vielä vihreää ...

Kuvastaa meidän viime päivien keskusteluja tuolla Pelastussanoman palstalla. Olemme yrittäneet tukea nuorta siskoa, joka käy raskasta etsikkoajan tietään, eikä löydä pelastusvarmuutta sydämeensä. Koen että Herra puhuu tämän näyn kautta hänelle ja teille jotka etsikkoajassanne tuskailette.
Tämä antaa lohtua tulevaan.
Olemmehan nähneet vanhoja puita jonka juuret puskee kokoajan uutta vesaa. Pihamme vanhat omenapuut kertoo myös sitä vanhaatarinaa.
Niin myös on meidän ihmisten laita, me versomme uutta ja meistä tulee tuon vanhan puun oksistoa.
Te, jotka kuljette tuota etsikkoaikaanne, olette kuin tuo näkyni oksa, joka ei ollut vielä saanut oksiinsa vihreyttä, mutta huomatkaa sana ; VIELÄ.
Kun tuo riittävä kasvu kunkin kohdalla tapahtuu, alkaa oksat orastaa vihreinä. Aivan kuin perhonen, josta toukkavaiheen jälkeen muodostuu kaunis perhonen.  Niin me muutumme, kun Kristus saa tehdä meissä työtään. Omassa voimassa siihen emme kykene, mutta tahto ja lupa siihen täytyy meiltä itseltämme.
Saatat ajatella, että eihän minun kasvuni ole noin kaunista, mutta kyllä se on.
Ajattele noita nuoria oksia joissa ei ole vielä yhtään vihreää joka osoittaisi niissä olevan elon. Ne ovat tylsän ruskeita ja alastomia, ei mitään kauneutta ennen tuon vihreän puhkeamista.
Ja entäs nuo perhoset? Ne ovat toukka vaihessa todella rumia lihasmöykkyjä, jotka elävät lihassaan, syöden ahneina kaiken eteentulevan. Jotkut toukat voivat tehdä todella pahaakin lähi ympäristölleen ahneudessaan.
Näin Jumala kertoo meille asioita luonnon kautta, kun vain sitä oikein silmin katselemme.
Sanoihan Jeesuskin: - "Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?"
Matt. 6:26.


Apostoli Johannes sai ilmestysnäyssään ihmetellä samaa sovituksen suurtekoa taivaan näkökulmasta katsoen: ”Ja minä näin valtaistuimella istujan oikeassa kädessä sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun kirjan, seitsemällä sinetillä suljetun… Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu kelvolliseksi avaamaan kirjaa ja katsomaan siihen. R 1933/-38

Ilm. 5:5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä."

                🌾🌾🌾🌾🌾🌾 🌾


maanantai 20. huhtikuuta 2020

ILMAN LÄMMINTÄ PEITETTÄ JA RAKKAUTTA IHMINEN PALELEE

                                                                        
Eilen aamuna sain rukous hetkessäni kuvan uskovasta ystävästäni. En tiedä tarkoittaako mitään ja jos niin mitä tarkoittaa?
Näin ystäväni eilisessä aamukuvassani. Hän oli siinä edessäni ja piteli molemmin käsin jotakin, en tiedä oliko se takki vaiko jokin peitto? Siinä oli siniset reunat. Sitten tuli vielä mieleen olisiko se loimi? Hevosen loimi? 🐴 ?? Siinä hän levitti iloisena loimea edessäni kuin tarjoten tai esitellen sitä minulle. Tiedän hänet hevosystäväksi.
Herra tietää ...
Löysin tällaisen ihanan tekstin pätkän :

Viitan kanssa on hyvä olla ja kiva kulkea. Se on just sopivan kokoinen, väljä ja joustava, eikä paina liikaa. Siihen voi kääriytyä, kun tulee kylmä. Se on matkamiehen suoja ja turva, joka lämmittää missä vaan matkamies kulkee tai lohduttaa kun tulee orpo olo. Sen puute merkitsee ahdinkoa, kun ilman lämmintä peitettä ja rakkautta ihminen palelee. Sen lempeämpää tekoa kuin palelevan ihmisen peitteleminen ei ole.
Amen.

 36. "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.
38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.
40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."
Matt.22.

Olkoon tämä opiksi ja siunaukseksi meille.
torstai 16. huhtikuuta 2020

JUMALA LÄHETTI POIKANSA HENGEN SYDÄMIIMME

Kuva


Rauhaa.

Tänään, rukouksessa ja Herran läsnäolossa näin taas kuvia jotka nyt tuon tähän ja arvioin niitä tilanteiden mukaan.
Koen että nämä on ehkä itselleni, ehkä jokin yhteydenotto joltakin .. en tiedä.
Näin ensin kauniin valkoisen kyyhkysen taivaansinisellä taustalla. Tiesin sen Pyhäksi Hengeksi. Sitten näin ruudulla oikeassa yläkulmassa punaisen, pienen laatan jossa luki jotain. Se oli kuin ilmoitus että viesti on tullut.
Näin tämän jälkeen nuoren naisen kasvot jolla oli melko lyhyet hiukset, nippa nappa olkapäille ja ne olivat suorat ja aika vaaleat.
Sitten minulle näytettiin valkoista tekstiä sinisellä taustalla. En kerinnyt sitä lukea sillä se ei ollut edessäni kauan ja se oli jotain ulkomaan kieltä. Aivan kuin lauseen keskellä olisi ollut "pappa ", tai jotain sinnepäin. Ajattelin sen tarkoittavan isää.
Jumala itse on ottanut taivaan kodista, salattuna olemisestaan, yhteyttä ihmisiin, Pyhän Hengensä kautta.
Olemme Jumalan rakkauden kohteita; olemme olleet sitä syntymähetkestämme saakka, olemme sitä nyt ja aina. Jumala on luonut ihmisen olemaan yhteydessä itsensä kanssa.
Syntiinlankeemuksen seurauksena yhteys ihmisen ja Jumalan välillä katkesi. Synti tuli Jumalan ja ihmisen väliin. Jeesus Kristus tuli ja otti pois maailman synnin (Joh 1:29), ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh 3:16)!
Näin meillä on yhteys Jumalaan, kun otamme vastaan Jeesuksen Vapahtajanamme elämäämme.

Kun nousin ylös, tarkistin heti puhelimeni kautta kaikki, mihin minulle olisi voinut tulla tähän liittyen viestiä. Mutta sellaista ei ollut.
Nyt jään tätä availemaan, mitä tarkoittanee?
Mutta halusin jakaa, sillä tällä voi olla jollekkin merkitystä.
Taivaan Isä tietää.
Jos koet että sinulta puuttuu yhteys Jumalaan, rukoile vaikka näillä sanoilla:

Taivaallinen Isä, tunnustan että olen tehnyt ja sanonut asioita, jotka eivät ole olleet sinun tahtosi mukaisia. Siksi tarvitsen armoasi. Uskon, että poikasi Jeesus Kristus kuoli ristillä minun syntieni tähden. Pyydän anteeksi vääriä tekojani, ja annan alämäni ja tulevaisuuteni kokonaan sinun käsiisi. Puhdista minun sisimpäni ja tule sydämeeni asumaan. Haluan ottaa vastaan sinun anteeksiantamuksesi.

Kiitos Jumala, että olet antanut minulle anteeksi ja saan olla sinun omasi. Kiitos, että johdatat elämääni eteenpäin ja annat minulle iankaikkisen elämän taivaassa. Aamen.

Onnittelut sinulle, kun annoit elämäsi Jumalan haltuun!

Ja nyt:
Gal. 4:6 Mutta että te olette lapset, lähetti Jumala Poikansa Hengen teidän sydämiinne, joka huutaa: Abba, rakas Isä!

Kuva


Siunausta päiväänne. Rukoillaan toistemme puolesta. Amen.

                                           🙏🙏🙏

keskiviikko 15. huhtikuuta 2020

KRISTUS ON HERÄTETTY KUOLLEISTA
Rauhaa, Iloa ja Voimaa!

Tänään herättyäni ja rukoillessani, sain nähdä kuvia.
Näin mustat nahkasaapikkaat jotka lensivät talojen yllä ja niistä lähti tulta!
Ja näin kuinka sanoja lensi ilmassa talojen yllä ja kaikesta nähdystä en saanut selvää, mutta kaikki ne lensivät ilmassa.
Kyselin Herralta mitä tämä on? Onko edes Häneltä? Voinko tätä käyttää? Vahvista! Vahvista!

Kohta näin kuvan Jeesuksesta ristillä ja Hän säteili siinä ylösnousemusvoimaa.
Nyt ymmärsin että kyse oli tänään ylösnousemusvoimasta.
Kiitos Jeesus Kristus! Tätä me tarvitsemme!

Amen.

 Kuinka ylösnousemusvoima aktivoituu uskovan elämässä: https://turunkotikirkko.net/kuinka-ylos ... -elamassa/

 Jorma Finnilä - Ylösnousemusvoima: https://www.youtube.com/watch?v=VYSUDUK2QHE


"Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista.

Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen - mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.

Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.

Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee.

Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema."
1. Kor. 15:12-26 [kr92] [kr38]

                                        💥💥💥💥💥💥💥

tiistai 14. huhtikuuta 2020

LÄHTEKÄÄ, TE NOPEAT SANANSAATTAJAT

                                 Lopussa kilvoittelu on raskasta ...

Tänään kun heräsin, näin kuvan, jonka kerron tuolla tämän päivän tekstin lopussa. Tuo kuva oli sellainen, että pyysin Herralta siihen vahvistusta, voidakseni sitä käyttää ja sainkin vahvistuksen pian, toisen uskon sisaren muodossa.
Hänkin oli saanut unen ja kysyin saanko tuota hänen jakamaansa käyttää sillä nämä vahvistavat toinen toistaan. Sain luvan ja tämä näkemämme kuuluu näin:

Sisar;
viime yön uneni;
Näin kuin isosta seinästä tai alueesta, isoja kuutioita alkoi tippumaan pois, järjestys muuttui. Värejä alkoi tippumaan pois, ja ne muuttuivat. Tuli yksinkertaisempaa, rauhallisempaa. Lopuksi jäljellä oli tasainen valkoinen alue, rauha ja hiljaisuus. Näin myös että Herra teki tätä työtä.

Tuli mieleeni kohta John W. Matutisin profetiasta, lainaan tähän (alla kokonaan);
Kuulin Herran äänen sanovan: ”Turvaan lapseni omalla tavallani. Tulet näkemään kaiken, mitä tulen tekemään maailmalle. Maailma kokee kaikki Egyptin vitsaukset ennen kuin otan lapseni luokseni, ennen kuin faarao vapauttaa teidät ainiaaksi. Kansani, pysykää yhdessä! Seiskää rinta rinnan, rohkaiskaa toisianne. Pian olette tehneet sen!”
Pastori Jonh W. Matutisin saama näky lopunajasta

Kun rukoilin aamulla, Jumala antoi minulle näyn.

Hän näytti minulle valtavan maailmanlaajuisen liikehdinnän.

Näin itseni kävelemässä rannalla. Yhtäkkiä kuulin voimakkaan boom boom äänen, joka voimistui voimistumistaan.

Se ei ollut meren eikä tuulen ääni, kaikkialla ulkona oli hiljaista, meri oli täysin tyyni. Syvä jylinä kuulosti siltä kuin vuoret olisivat sortumaisillaan. Väkivaltainen ääni, jota en ollut koskaan ennen tätä kuullut, tuli valtameren takaa, erittäin kaukaa. Ääni voimistui niin vahvaksi ja voimakkaaksi, että maa alkoi täristä. Se kuulosti matalalta bassotrumpetin ääneltä. En ole koskaan kuullut sen kaltaista matalaa bassoääntä niin kaukaa. Ilma väreili. Kaivoin kuopan hiekkadyyniin ja odotin kasvot maahan pain nähdäkseni, mitä tästä luonnonnäytelmästä seuraa.

Koska värähtely ei loppunut vaan voimistui, näin itseni alkavan rukoilla ja puhua Jumalan kanssa. Kuulin äänen sanovan: ” Älä pelkää, lapseni. Tämä on kutsuni toimintaan, merkkiääni toisesta maailmasta. Kutsun kansaani tulemaan esiin. Minä tärisytän maata ja merta. Syntiset ja jumalattomat kuolevat pelosta ja tulevien tapahtumien odotuksen pelosta. Ymmärrä, lapseni, että taloudellinen kriisi oli näiden asioiden alku. Se oli vasta tuhon alkua. Tämän hetken yhteiskunnan perustukset tulevat järisemään niin, että ihmiset menettävät kaiken, mitä ovat tähän mennessä saavuttaneet ja säästäneet. Kaikki yhdyskunnan perusrakenteet ja suojaukset tulevat romahtamaan. Monen ihmisen elämästä tulee erittäin vaikeaa. Yleinen turvallisuus katoaa ja rikollisuus lisääntyy niin paljon, että elämä maapallolla on uhattuna. Mutta sinut, joka pelkäät nimeäni, pelastan tuholta. Pidän suojaavan käteni ympärilläsi.”

Vaikka ei tuntunut tuulen henkäystäkään eikä meressä näkynyt pienintäkään aaltoa, jyrinä oli niin voimakasta, että sydämeni meinasi pysähtyä. Sitten ajattelin, että minäkin kuolen nyt. Mutta Herra sanoi minulle: ”Lapseni, älä pelkää. Sinä saat elää ja jatkaa töistäni julistamista. Nouse ylös, mene kotiin ja puhu rakkaillesi. Kerro heille, että poikani tulo on lähellä, hän on jo ovella. Laitan kaiken liikkeelle hakeakseni kansani kotiin. Ja nyt irrotan heidät kaikesta, mikä pidättelee tai estää heitä.”

Kun nousin ylös totellakseni Jumalan ääntä, aloitellessani kotimatkaa, näin useita ihmisiä makaamassa dyyneissä. He olivat lähteneet taloistaan juosseet kohti merta nähdäkseen ja kokeakseen tämän erikoisen luonnonnäytelmän. He makasivat mahallaan, kuin halvaantuneina, aivan niin kuin minäkin muutamaa minuuttia aiemmin. Kun ohitin heidät mennäkseni kotiin, huolimatta jatkuvasta etäisestä jyrinästä, nämä ihmiset kutsuivat minua ja sanoivat: ” Olet hullu, et voi mennä kotiin tässä tilanteessa, se on liian vaarallista.” Sitten he hautasivat päänsä vielä syvemmälle hiekkaan, koska he pelkäsivät, mitä seuraavaksi tapahtuisi. He eivät halunneet enää kuulla tai tietää mitään.

Sitten Jumala sanoi minulle: ”Teille, lapseni, jotka pelkäätte nimeäni, tämä on liikekannallepanon päivä. Teille nousee pelastukseni aurinko, jonka avulla kokoan todelliset lapseni ja yhdistän heidät uudelleen. Mene, poikani, ja kerro tästä niin monelle kuin mahdollista.”

Kysyin Herralta: ”Mitä minun pitäisi kertoa heille?”

Hän sanoi: “Kerro lapsilleni, että heidän ei pidä enää huolehtia katoavasta, vaan päinvastoin heidän pitäisi huolehtia kuolemattomista ja ikuisista asioista. Heidän tulee etsiä minua ja opiskella sanaani. Heidän pitäisi antaa toisilleen anteeksi niin kauan kun on vielä aikaa, ja heidän tulisi solmia rauha keskenään. Heidän ei pitäisi kadehtia toisiaan tai osoittaa toisiaan sormella. Heidän ei myöskään pitäisi syyttää tai epäillä toisiaan. Kaikkien tulisi tehdä se, mitä heidän oletetaan tekevän ja mitä pystyvät tekemään. Neuvo heitä vapauttamaan itsensä kaikesta turhasta ja lopettamaan ajoittaisen oikeuksiensa puolesta taistelun. Tästä eteenpäin minä takaan teidän oikeutenne ja tarjoan teille oikeudenmukaisuutta. Maailmassa tulee tapahtumaan suuria muutoksia, jokaisella elämän alueella. Siksi sopeudu ja ole valmis. Mikään ei tule olemaan ennallaan.”

Mitä pidemmälle menin rannasta sitä vähemmän kuulin jyrinää, vaikka mielestäni ääni voimistui voimistumistaan. Minusta tuntui kuin minut olisi laitettu turvaan korttikoteloon.

Kuulin Herran äänen sanovan: ”Turvaan lapseni omalla tavallani. Tulet näkemään kaiken, mitä tulen tekemään maailmalle. Maailma kokee kaikki Egyptin vitsaukset ennen kuin otan lapseni luokseni, ennen kuin faarao vapauttaa teidät ainiaaksi. Kansani, pysykää yhdessä! Seiskää rinta rinnan, rohkaiskaa toisianne. Pian olette tehneet sen!”

Se on viimeinen asia, jonka tuon näystäni mukanani.

Ajatellessani kaikkea näkemääni, ja mitä minun pitäisi tehdä, Herra sanoi minulle: ”Levitä kansalleni tätä ilmestystä, jonka annoin sinulle aamulla koskien liikekannallepanoani ja rohkaise heitä tekemään samoin, koska olen jo ovella (tulen pian). Ja kerro heille, erityisesti kansalleni, että heidän tulisi olla vakavissaan suhteessaan Jumalaan, ennen kuin on liian myöhäistä.”

Kun sain tämän viestin, tunsin, että raamatulliset ”tuskat” ovat alkamassa.

Katso Ilm. 8:13/9:12/11:14, 2. Moos. 19:14-19, Sakarja 9:14, Jesaja 18:3, Sefanja 1:14-16, Ilm. 8:9.

Auta minua levittämään tätä viestiä maailmanlaajuisesti. Lähetä se ystävillesi ja tuttavillesi. Levitä sitä naapurustossasi, kirkossasi ja seurakunnassasi. Käännä sitä muille kielille.

Herramme hengellinen maihinnousu on lähellä, ja meidän tulee olla valmiita.

Maranatha! Herramme on tulossa.
..”Lapseni, älä pelkää. Sinä saat elää ja jatkaa töistäni julistamista. Nouse ylös, mene kotiin ja puhu rakkaillesi. Kerro heille, että poikani tulo on lähellä, hän on jo ovella. Laitan kaiken liikkeelle hakeakseni kansani kotiin. Ja nyt IRROTAN heidät kaikesta, mikä pidättelee tai estää heitä.”.Minun vastaukseni sisaren jakamaan viestiin:

Amen!
Tämä puhuttelee minua. Ehkä kirjoitit tämän juuri tänään, vastaukseksi ja vahvistukseksi aamuiseen näkyyni jolle vaadin Herralta vahvistusta että voisin käyttää sitä.
Lapseni, älä pelkää. Sinä saat elää ja jatkaa töistäni julistamista. Nouse ylös, mene kotiin ja puhu rakkaillesi. Kerro heille, että poikani tulo on lähellä, hän on jo ovella. Laitan kaiken liikkeelle hakeakseni kansani kotiin. Ja nyt IRROTAN heidät kaikesta, mikä pidättelee tai estää heitä.”..
Nuo sanat : " Nouse ylös", kertovat aamuisesta näystäni, jossa katselin ylöstulevaa tietä sen korkeimmalta kohdalta. Se oli ehkä joku vuoristo tie ja tuo tie oli luminen. Näin ihmisen juoksevan sitä ylös kiireellä ja viimeisillä voimillaan.
Kuvaa alettiin näyttää kun tämä ihminen oli jo melkein ylhäällä.
Kun hän juuri saavutti laen .. hän kaatui väsyneenä maahan. Hän kilvoitteli vaikean juoksunsa loppuun saakka. Hän antoi kaikkensa ...

Sitten sanat: " .. nyt IRROTAN heidät kaikesta, mikä pidättelee tai estää heitä.”..
Ne kertovat aikaisemmasta näystäni, jossa naula oli pahasti takertuneena johonkin pehmeään alustaansa, mutta tuli jokin näkymätön joka irroitti sen siitä vaivattomasti.
Todellakin, meidät irroitetaan pala palalta alustastaan/ seinästä, joka niin sotkuiseksi ja moniväriseksi oli käynyt ja tullaan ennalleen asettamaan, että vanhurskaus/ tuo valkoinen väri tulisi taas kaikessa puhtaudessaan elämäämme.. ikuiseen elämään.
Amen.JESAJA 18

1. Voi siipien surinan maata, joka on tuolla puolen Etiopian jokien,

2. joka lähettää sanansaattajat virralle, ruokovenheissä vesiä myöten! Lähtekää, te nopeat sanansaattajat, vartevan ja kiiltävä-ihoisen kansan luo, lähellä ja kaukana peljätyn kansan luo, väkevän sortajakansan luo, jonka maata joet halkovat.
3. Te kaikki maanpiirin asukkaat, te maata asuvaiset, katsokaa, milloin viiri nostetaan vuorille, ja kuunnelkaa, kun pasunaan puhalletaan.
4. Sillä näin on Herra minulle sanonut: "Minä pysyn hiljaa ja katselen asunnostani, niinkuin hehkuva helle päivän paistaessa, niinkuin kastepilvi elonajan helteessä".
5. Sillä ennen viininkorjuuta, kun kukinta on lopussa ja kukasta on tullut kypsyvä marja, hän hakkaa vesurilla köynnökset ja hävittää, katkoo varret.
6. Ne jätetään kaikki vuorten petolintujen ja maan eläinten haltuun. Petolinnut siellä kesää pitävät, ja kaikkinaiset maan eläimet siellä talvehtivat.
7. Siihen aikaan varteva ja kiiltävä-ihoinen kansa, lähellä ja kaukana peljätty kansa, väkevä sortajakansa, jonka maata joet halkovat, tuodaan lahjaksi Herralle Sebaotille siihen paikkaan, missä asuu Herran Sebaotin nimi: Siionin vuorelle.


sunnuntai 12. huhtikuuta 2020

HÄN USKOI MEILLE SOVITUKSEN SANAN

Kuva


Olkaa Vapaat Kristuksessa!!!!

Tänään rukoushetkessäni aamulla, sain nähdä kolme kuvaa, joita nyt yritän teille avata ja jakaa.
Ensin näin vaaleaa leipää, ei siis hapatettua. Siinä oli isompia leipiä ja pieniä sämpylän kokoisia ja niin herkullisen ja tuoreen näköisiä.
Tiesin, että nämä kuvastaa sitä Jumalan Sanaa, jota saamme nauttia, enemmän ja joskus vähemmän, mutta aina sitä on saatavilla ja se on aina yhtä tuoretta ja herkullisen ravitsevaa.
Sitten näin tuollaisen "profiilipallon", joita netissä käytämme. Sen sisässä oli tulen lieskat, jotka tiesin Pyhän Hengen tuleksi. Kuva oli siniharmaa.  Voimme tätä Pyhän Hengen Sanomaa viestittää toisillemme.
Vielä näin yhden kuvan, jossa oli ihminen sidottuna käsistään ja suussaan hänellä oli ruusu.
Tätä hetken mietin ja ajattelin, että vaikka olisimme vankeudessa, voisimme silti puhua hyviä ja kauniita sanoja, kuin tuo ruusu.
Tähän minulle avautui Sananpaikka Raamatusta, jossa olemme kuin kehomme vankina, niin kauan kun pääsemme tästä maailmasta, taivaan valtakunnan kotiin. Tuo viimeinen kuvani saattoi kertoa juuri tästä, sillä siltä niin monesti tuntuu, haluaisi jo pois, kotiin, Jumalan luo, mutta kun aika ei vielä ole koettanut, me vaikerroimme ikävissämme, emmekä muuta voi.
Meidän tulisi kuitenkin muistaa käyttää tätä aikaa hyödyksemme, jakaen tätä Evankeliumin kauinista Sanomaa!
Tämän Herra halusi meille tänään antaa, ottakaa tai jättäkää, mutta minä tunnen Herrani, Jeesuksen Kristuksen, Hänen suloisen tuoksunsa!
Amen.

Toinen kirje korinttilaisille 5
1. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.
2. Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,
3. sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi.
4. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
5. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi.
6. Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;
7. sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
8. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.
9. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.
10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.
11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette.
12. Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on.
13. Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne.
14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet;
15. ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
16. Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.
17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

Synnit on anteeksi annettu ja olemme siunattuja Jeesuksessa Kristuksessa!perjantai 10. huhtikuuta 2020

JA HÄN ON KUOLLUT KAIKKIEN PUOLESTA

Kuva


Siunattua Pääsiäisen aikaa teille kaikillle!

 ”Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan.” 2. Kor. 5:15,19

 Getsemane : https://www.youtube.com/watch?v=E866pNExJUI

                        💛💛💛💛💛💛💛

torstai 9. huhtikuuta 2020

TAIVAS JA MAA KATOAVAT, MUTTA MINUN SANANI EIVÄT KATOA

Kuva


Rauhaa tään päivään ja Pääsiäisen aikaan.

Tänään kun olin aamurukoukseni tehnyt ja ajattelin nousta vuoteeltani tähän päivään, sain nähdä vielä kuvan, jossa mies istui makuuhuoneensa sängynpäässä, lukien jotain kirjaa.
Toivoin niin kovasti tai sanoisinko ennemmin rakkaudella, että tuo kirja hänen käsissään olisi ollut Raamattu. Isä, anna sen olla niin, että tuolla miehellä oli Sinun sanasi nälkä.
Hänellä oli yllään pitkät housut ja sininen pusero ja hänen yläosansa oli tehty "sumuiseksi", etten häntä tunnistaisi. Ehkei sillä ollut väliäkään kuka hän oli, vaan tärkeintä tässä oli tuo Jumalan Sanaan tutustuminen, sen tutkiminen ja sisäistäminen.
Pyysin Herralta vahvistusta, jos tämä oli häneltä.
Mieleeni nousi ajatus:
- " Minun sanani ..".
Pyysin Herralta vahvistusta, jos tämä oli häneltä
Se oli paljon kertovaa.

 Ja kuinka sattuikaan .. tai mikään ei ole sattumaa, niin tänään on Mikael Agricolan päivä.
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Mikael_Agricola

Mikael Agricola (n. 1510 Pernaja – 9. huhtikuuta 1557 Uusikirkko) oli Turun piispa ja uskonpuhdistaja, joka raamatunsuomennoksellaan loi suomen kirjakielen pohjan sekä kirjoitti ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat. Häntä pidetäänkin siksi suomen kirjakielen ja suomenkielisen kirjallisuuden isänä.[4]

"Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa."
Mark. 13:31 [kr92] [kr38]
MINUN SANANI, 41 jaetta :

4.Mooseksen kirja:

11:23 Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko sinulle minun sanani vai eikö."
12:6 Ja Herra sanoi: "Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.

5.Mooseksen kirja:
11:18 Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne, ja ne olkoot muistolauseena otsallanne;

1.Kuningasten kirja:
8:59 Ja olkoot nämä minun sanani, joilla minä olen armoa anonut Herran edessä, päivät ja yöt likellä Herraa, meidän Jumalaamme, että hän hankkisi oikeuden palvelijallensa ja kansallensa Israelille, kunkin päivän tarpeen mukaan,
17:1 Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta."

Job:
19:23 Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, jospa ne piirrettäisiin kirjaan,
33:1 "Mutta kuule nyt, Job, minun puhettani, ja ota korviisi kaikki minun sanani.

Psalmit:
5:2 Ota korviisi minun sanani, Herra, huomaa huokaukseni.
50:17 Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse!
141:6 heidän päämiehensä syöstään kalliolta alas, ja silloin kuullaan minun sanani suloisiksi.

Sananlaskut:
2:1 Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,

Jesaja:
55:11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
59:21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.
66:2 Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Jeremia:
23:22 Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa.
23:28 Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra.
23:29 Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?
23:30 Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa.
44:29 Ja tämä on oleva sen merkkinä, sanoo Herra, että minä rankaisen teitä tässä paikassa, tietääksenne, että minun sanani teitä vastaan toteutuvat, teille onnettomuudeksi:

Hesekiel:
2:7 Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia he ovat.
3:4 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, mene nyt Israelin heimon tykö ja puhu heille minun sanani.
3:10 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi.
12:28 Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ei viivy enää yksikään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra."

Daniel:
2:5 Kuningas vastasi ja sanoi kaldealaisille: "Tämä minun sanani on peruuttamaton: Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraläjiksi.
2:8 Kuningas vastasi ja sanoi: "Minä huomaan selvästi, että te vain koetatte voittaa aikaa, koska näette peruuttamattomaksi tämän minun sanani,

Sakarja:
1:6 Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä olen säätänyt palvelijoilleni profeetoille - eivätkö ne ole kohdanneet teidän isiänne: ja niin he kääntyivät ja sanoivat: 'Niinkuin Herra Sebaot aikoi meille tehdä, meidän vaelluksemme ja tekojemme mukaan, niin hän on meille tehnyt.'"

Matteuksen evankeliumi:
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

Markuksen evankeliumi:
13:31 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Luukkaan evankeliumi:
6:47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan - minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
24:44 Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa."

Johanneksen evankeliumi:
5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
8:37 Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.
8:51 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa."
8:52 Juutalaiset sanoivat hänelle: "Nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot: 'Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa.'
12:47 Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.
14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
15:7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Apostolien teot:
2:14 Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.


maanantai 6. huhtikuuta 2020

SE, JOKA VIELÄ PIDÄTTÄÄ

Kuva


Shalom teille rakkaani ...

Tämä aamuna herättyäni ja alettuani rukouksen, näin kuvan jossa oli " jokin ", naula tahi ruuvi, joka oli sotkeutunut johonkin pehmeään alustaan kiinni.
Se oli kuin jonkinlainen matto tai peitto, johon se oli kovin takertunut.
Kysyin Herralta, mitä tämä on ? Että avaisi tämän jotta voisin tämän käyttää ja jakaa.
Sitten näin vielä toisen kuvan jossa jokin voima tuli ja vapautti tuon pienen naulan alustastaan ja se aukesi niin hyvin, niin kuin ei mitään sotkua olisi ollutkaan.
Tiesin että Herra voi meidät vapauttaa meidät kaikesta. Ei sellaista sotkua olekkaan mistä Hän ei voisi vapauttaa.
Sitten mietin uudelleen kysellen tuota naulaa, mitä se kuvasi?
Ja miltei samassa sain vastauksen aivan Raamatun kohdan kautta. Se mikä pidättelee .. toden totta. Se mikä pidättelee, otetaan pois!
Kiitos Jeesus! Tämä oli tärkeä sanoma sinun omillesi.
Me olemme se joka vielä täällä maailmassa pidättää ja kohta tulee hetki että meidät otetaan pois tästä niin kovin sotkuisesi käyneestä alustasta.

2. Tim. 2:6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää ..
https://www.koivuniemi.com/raamattu/?hakuehto=2te+2

Siunausta päiväänne.


sunnuntai 5. huhtikuuta 2020

KIRJANMERKKI RAAMATUN VÄLIIN

Kuva


Tänään, kun olin nousemassa ylös vuoteeltani aamulla rukoukseni jälkeen näin kuvan, jossa valmistettiin pöydällä ristin muotoisia kirjanmerkkejä Raamatun väliin ...
Vähän kuin se minun "Se On Täytetty" ommeltu risti, mutta nyt tehty kirjanmerkiksi.
Oivallista tekemistä tähän Pääsiäisen aikaan.
Jos ja kun noita alan tekemään, kirjoitan siihen tietysti " Se On Täytetty ", kuinkas muutenkaan.
Mielikuvitukselle vain rajat. Päällystä pahvia mitä löydät, vanhat tapetin palat ym. ym.
Näitä voi käyttää myös traktaatteina ja sitten hyötyyn sinne Raamatun väliin, lempi kohtasi kohdalle.


Askartele esimerkiksi muovilla päällystetystä paperista itselleen kirjanmerkin, joka sijoitetaan oman Raamatun väliin.
Kirjanmerkkiin kirjoitetaan mahdollisesti jokin tärkeältä tuntuva raamatunlause.
Siunattua ja Rikasta askartelua päiviinne!