sunnuntai 26. huhtikuuta 2020

TULE JUMALAN LAPSEKSI

Kuva


Rauhaa ja Rakkautta sydämiin.

Tänään, aamuisessa rukoushetkessäni, näin kuvan kahdesta suloisesta, taaperoikäisestä lapsesta, jotka suutelivat toisiaan.
Kyselin Herralta, onko tämä Häneltä? Että vahvistaisi kuvaa.
Ajatukset alkoi tulvimaan sydämelle, noista kahdesta Jumalan lapsesta, jotka toisilleen rakkaudella suuta antoi.
He eivät olleet kuin maailman lapset, jotka alati riitelivät, vaan sopuisasti toistensa kanssa oleilivat, niin kuin Jumalan lapsille sopii.
Siitä on paljon kerottu myös Jumalan Sanan kautta.

Löysin tällaisen hyvän tekstin jonka koin sopivan tuohon suloiseen kuvaani. Siitä, miten tulla Jumalan lapseksi.

https://www.gotquestions.org/Suomi/Jumalan-lapsi.html
Kuinka voin tulla Jumalan lapseksi?
Kysymys: Kuinka voin tulla Jumalan lapseksi?

Vastaus: "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen (Joh. 1:12).

"Teidän täytyy syntyä uudesti"
Kun uskonnollinen johtaja Nikodeemus tuli Jeesuksen luokse, ei Jeesus välittömästi vakuuttanut Nikodeemuksen olevan taivasten tiellä. Sen sijaan Kristus sanoi, "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa" (Joh. 3:3).

Kun ihminen syntyy ensimmäisen kerran, hän perii syntisen luonnon, joka tulee Aatamin tottelemattomuuden seurauksena Eedenin paratiisissa. Kenenkään ei tarvitse opettaa lapselle synnin tekemistä. Lapsi seuraa luonnostaan omia pahoja halujaan, jotka johtavat syntisiin toimintoihin kuten valehtelemiseen, varastamiseen ja vihaamiseen. Hän on tottelemattomuuden ja vihan lapsi sen sijaan, että olisi Jumalan lapsi.

"Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin" (Ef. 2:1-3).

Onneksi tuo raamatunkohta jatkuu seuraavasti, " Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu" (Ef. 2:4-5).

Kuinka meidät tehdään eläviksi Kristuksessa, kuinka me synnymme uudestaan, kuinka meistä tulee Jumalan lapsia? Meidän pitää ottaa Jeesus vastaan!

Ota Jeesus vastaan
"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen" (Joh. 1:12).

Tässä kerrotaan selvästi, kuinka me tulemme Jumalan lapsiksi. Meidän pitää ottaa Jeesus vastaan uskomalla Häneen. Mitä meidän pitää uskoa Jeesuksesta?

Ensimmäiseksi, meidän on hyväksyttävä, että Jeesus on Jumalan iankaikkinen Poika, joka syntyi ihmiseksi. Koska Jeesus syntyi Pyhän Hengen voiman kautta neitsyt Mariasta, Hän ei perinyt Aatamin synnillistä luontoa. Siksi Häntä kutsutaan toiseksi Aatamiksi (1. Kor. 15:22). Aatamin tottelemattomuus toi synnin kirouksen maailmaan, Kristuksen täydellinen elämä voi peittää meidän syntisen elämän. Meidän täytyy tehdä parannus (kääntyä pois synnistä), luottaen siihen, että Hänen täydellinen elämänsä puhdistaa meidät.

Toiseksi, meidän täytyy uskoa Jeesukseen pelastajanamme. Jumalan suunnitelma oli uhrata täydellinen Poikansa ristillä maksaakseen meille kuuluvan rangaistuksen syntiemme puolesta: kuoleman. Kristuksen kuolema vapauttaa synnin kahleista ja rangaistuksesta ne, jotka ottavat Hänet vastaan.

Lopuksi, meidän pitää seurata Jeesusta Herrana. Kun Jumala oli herättänyt Kristuksen synnin ja kuoleman voittajana, antoi Jumala Kristukselle kaiken auktoriteetin (Ef. 1:20-23). Jeesus johtaa kaikkia Hänet vastaanottaneita; Hän tuomitsee kaikki Hänet hyljänneet (Ap. t. 10:42).

Jumalan meille antaman armon ja uskon kautta me synnymme uudestaan Jumalan lapsiksi. Vain Jeesuksen vastaanottaneet - eivät ne, jotka tietävät Hänet vaan ne, jotka luottavat Häneen pelastuakseen, jotka hyväksyvät Hänet Mestarikseen ja rakastavat Häntä kuin kalleinta aarrettaan - tulevat Jumalan lapsiksi.

Tule Jumalan lapseksi
" Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta" (Joh. 1:12-13).

Niin kuin meillä ei ollut mitään tekemistä luonnollisen syntymämme kanssa, me emme voi syntyä Jumalan perheeseen tekemällä hyviä tekoja tai kehittelemällä oman uskomme. Kuten edellä mainittu jae kertoo, Jumala on se, joka "antoi oikeuden" oman tahtonsa mukaisesti. "Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme" (1. Joh. 3:1). Niinpä Jumalan lapsilla ei ole mitään ylpeyden aiheita, he ovat ylpeitä ainoastaan Herrasta (Ef. 2:8-9).

Lapsi kasvaa ja hänestä tulee vanhempiensa kaltainen. Samoin Jumala haluaa lastensa olevan yhä enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Vaikka me olemme täydellisiä vasta taivaassa, Jumalan lapsen ei pidä jatkuvasti ja katumatta tekemän syntiä. "Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään" (1. Joh. 3:7-10).

Älä erehdy luulemaan, että Jumala hylkää syntiä tekevän lapsensa. Mutta jatkuvasti syntiä tekevä henkilö (joka nauttii synnistä kallistamatta korvaansa Kristukselle tai Hänen Sanalleen) osoittaa, että hän ei ole koskaan syntynyt uudestaan. Jeesus sanoi tuollaisille ihmisille, "Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää" (Joh. 8:44). Jumalan lapset eivät taas enää kaipaa synnin nautintoja, vaan haluavat tietää, tuntea ja ylistää Isäänsä.

Jumalan lapseuden mukanaan tuomat palkinnot ovat mittaamattomat. Jumalan lapsina olemme osa Hänen perhettään (seurakunta), meillä on lupaus taivaan kodista, ja meille on annettu oikeus lähestyä Jumalaa rukouksessa ja kutsua Häntä Isäksi (Ef. 2:19; 1. Piet. 1:3-6; Room. 8:15).

Noudata Jumalan kutsua tehdä parannus synnistä ja uskoa Kristukseen. Ryhdy Jumalan lapseksi tänään!       💏

Olen Jumalan lapsi:  https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3

1. Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.
2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
3. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
4. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.
5. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.
6. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.
7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.
11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme
12. eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat.
13. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa.
14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.
15. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.
16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.
17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?
18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.
19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä,
20. että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,
22. ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
23. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.
24. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti