sunnuntai 27. marraskuuta 2022

RAUHAN MINÄ JÄTÄN TEILLE: MINUN RAUHANI

 


Herran Rauha kanssamme ...

My Peace 

https://youtu.be/ls01XGV7oA0

Tänään rukoiltuani näin heikon kuvan kyyhkysestä 🕊️ joka lepatteli siipiään edessäni. Tuo laulu kun tuli minua vastaan, se avasi minulle tuon näkyni jaettavaksi. 🕊️

Herran Rauhaa 🤍🕊️🤍 Jumalan Sana antakoon tähän meille selityksensä;

 

Evankeliumi Johanneksen mukaan 14

1. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."
8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.
12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
13. ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
18. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
19. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."
22. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"
23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
25. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.
26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
27. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.
28. Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.
29. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.
30. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.
31. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä." 

 KR 1933/-38
Joh. 14:27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 16:33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."
Room. 5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
Fil. 4:7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
Kol. 3:15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. 

Amen!

My Peace... My Love 💖👑💖
https://youtu.be/wfQr-0lYxWc

Siunattua Adventin aikaa teille .


 

 

perjantai 25. marraskuuta 2022

70.000! TÄYSI !!!

 

70.000!!!  👀👀👀

Kiitos sinulle / Thank You! Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, 

 

Kirje filippiläisille 1

1. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3. Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
4. aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
5. kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
6. varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.
7. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset.
8. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella.
9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,
11. täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.
12. Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi,
13. niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden,
14. ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa.
15. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:
16. nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan,
17. nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.
18. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.
19. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla,
20. minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta.
21. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.
22. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.
23. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;
24. mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.
25. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa,
26. että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne.
27. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,
28. vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.
29. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,
30. teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. 

 

Amen!

 

 

torstai 24. marraskuuta 2022

SANOMA RAKKAALLENI; 23.11.2022.


 

Uskovan veljen saama Sanoma Jeesukselta; 23.11.2022.

 Tiedäthän että minä rakastan sinua .Rakas, minun rakkaani, kuinka suuri on minun rakkauteni juuri sinua kohtaan. Vuodatan tiedoksesi uutta elämää, siksi älä pelkää. Sydämeni sykkii juuri sinulle ja saat kokea minun ylitsevuotavaa rakkauttani, juuri sinua varten. Minä olen sinun Herrasi ja sinun Jumalasi, enkä minä jätä sinua ilman minun puuttumistani sinun elämääsi. Vuodatan sinulle vastauksia juuri minulta, siksi ole rohkealla mielellä. Tahdothan kuulla vain minun ääneni. Saatana on mestari väärentäjä, mutta se on unohtanut että minun ääntäni se ei pysty väärentämään. Lampaani kuulevat minun ääneni, siksi sinulla ei ole aihetta pelkoon. Taivas odottaa sinun rukouksiasi ja minun luonani sinulle on jo vastaus valmiina. Ole rohkea minun nimessäni, sillä siinä on sinun varmuutesi tietää että juuri minä olen kanssasi. Tee juurta alaspäin niin saat kasvaa kuin Libanonin setri. Mitkään myrskyt eivät voi sinua kaataa, sillä minä olen sinun juuresi ja saat kaivautua syvälle minun maaperääni. Minun elämäni on sinun elämääsi, luota siksi minuun.

maanantai 14. marraskuuta 2022

SANOMA RAKKAALLENI; 13.11.2022.

 


Uskovan veljen saama Sanoma Jeesukselta, 13.11. 2022.

Siunauksen tie on sinun tiesi. Olet nyt ottanut uskonaskeleita siksi siunaan sinua taivaan siunauksella. Minä taivaan Jumala olen itse sinun kanssasi. Miksi vielä epäröisit koska uskon tie on sinun tiesi. Vielä saavat lapsettomuutesi lapset sanoa tee tilaa että voin asua. Koska olet ottanut minun sanastani vaarin saat tuntea että vereni on sinut puhdistava kaikesta synnistä. Haluan sinun myös tietävän sen että kallisarvoinen hunajapisara tulee sinun osaksesi se on minun sanani pisara. Se tulee tekemään ihmeitä sinun elämässäsi vaikka et sitä nyt usko. Varjelen sinut vaaroilta ja saat kulkea tiesi turvallisesti. Miksi sinä vielä laahustat ota reippaita askeleita tällä uskon tiellä. Kallio on allasi ja saat rohkeasti astua eteenpäin. Jumala on sinun kanssasi ja saat elää minun rakkaudestani sillä uudistan sinut kokonaan. Miksi pelkäisit. En minä koskaan jätä sinua vastausta vaille. Haluan sinut kokonaan turvaa minuun niin saat olla minun omani koko sydämestäsi.

****** ***** ******

Amen.

tiistai 8. marraskuuta 2022

KAULAKORISTEESI KÄÄTY - SANOMA RAKKAALENI

 


 Jumalan Rakkaus meitä kohtaan...

Muutama aamu sitten näin rukouksessa kuvan jossa vanhempi nainen istui vanhalla tuolilla ja oli aivan paikallaan. Tuota näkyä olen miettinyt ja nyt sain tässä illassa ymmärryksen siihen. Eräs uskova sai tiedon sanat keväällä, että odota! Älä tee mitään. Ole siinä missä nyt olet. Muistin nyt nuo sanat kun tuota näkyä mietin ja sen tarkoitusta. Se kuvasti hyvin tätä aikaa mitä nyt käyn läpi.

Tänä aamuna rukouksessa sain nähdä kauniin kaulakorun/ käädyn. Siinä oli kaksi vitjaa ja molemmissa keskellä kaunis kivi.

Tuota olen myös tässä miettinyt mitä tahtoo kertoa?

Raamatusta olen yrittänyt hakea jakeita joissa kerrotaan tuollaisesta? Se tuotiin eteeni esille kuin ilmassa roikkuen. Uskova sisko toi minulle viestinä tämän sanan paikan ja se avasi jotain sydämessäni kyyneliin asti :

Olet lumonnut minut, siskoni, morsiameni, lumonnut minut yhdellä ainoalla silmäykselläsi, yhdellä ainoalla kaulakoristeesi käädyllä.Kuinka ihana onkaan sinun rakkautesi, siskoni, morsiameni! Korkea Veisu 4:9-10.

Olen pitkään ollut oudossa hiljaisuudessa. En ole päässyt kokouksiin, ne on kuin estetty minulta. Olen sitä ihmetellyt Herralle ja sitä hiljaisuutta joka henkisesti on ollut ympärilläni.

Olen maalannut hengellisiä tauluja ja jokin aika sitten maalasin puun joka oli tyhjä lehdistään, se oli kuin riisuttu kaikesta mikä maailmassa vaikuttaa. Se oli puhdistettu kaikesta vanhasta. Koin että elin tuollaista hetkeä ja olin siitä hyvin hämillään ja suruissani. Mietin, olinko tehnyt jotain väärin Jumalan edessä? Sitten aloin kuulla toisilta samaa, että nyt tullaan uskovia riisumaan kaikesta turhasta, ettemme eläisi enää itse vaan Jeesus meissä. Room.13:12.

 Sitten maalasin taulun jossa oli mantelipuu valkoisissa kukissaan. Siihen avautui Raamatunpaikka Jer.1:11.

Kun maalasin sitä, mietin mitä siihen vielä maalaisin ja muistin että olin sinä aamuna nähnyt rukouksessa tuon puun jossa oli valkoisia kukkia ja se selittyi mantelipuuksi.

Eräs uskova sisko näki unen/ näyn jossa oli multainen maa jossa ei kasvanut mitään, vain jokunen kuollut lehti siellä oli. Sitten siitä alkoi nousta vihreitä taimia jotka olivat krookuksen kukkia ( sahrami). Koin sen kertovan tuota samaa sanomaa jota Herra oli puhunut minulle. Mantelipuu kukkii tuolla Israelin suunnassa joskus tammikuulla ja on ensimmäinen kukkija niin kuin nuo Krookuksetkin. Ne ovat uskovat jotka on tuon puhdistuksen ja leikkauksen läpikäyneet. Siskot ja veljet versovat pian uutta. Saamme pian kokea Jeesuksen läheisyyden, kun Hän tulee noutamaan omansa. 

Olin niin tyhjä ja itkin tuota pitkään. Huusin Herralle tuskissani. Hän muistutti minua lapsuudestani jolloin itkin Hänelle kun en osannut vielä lukea suoraan kun toiset jo luki. Itkin aapisen kanssa vuoteellani ja rukoilin Jeesusta, että Hän auttaisi. Nukahdin kyyneleisiini ja aamulla heräsin, otin aapisen ja OSASIN LUKEA SUORAAN! Tuo muistutus oli tärkeä. Ymmärsin, että en silloinkaan omassa voimassa selvinnyt vaan sain avun Jeesukselta, enkä lapsena sitä kyseenalaistanut. Jeesus oli ja on ENSIRAKKAUTENI! Nytkin itkin Hänelle ja huusin ääneen että vaikka olisi kuinka hiljaista ja tyhjää en uskosta Häneen luopuisi. Hän on ainut Rakkauteni, ENSIRAKKAUTENI! Sen Hänelle huusin ja kerroin ettei Hän näin minusta pääse eroon, ettei ole mitään mikä erottaisi minua Hänestä. 

Sitten sain tänään tuon kaulakorun näyssä ja tuo siskon jakaman Raamatun paikan Korkea veisusta. Se oli vastaus Jumalalta tuohon huutooni.

Kiitos Jeesus. Nyt ymmärrän ja odotan kuuliaisesti. Tiedän että olen malttamaton.. mutta ehkä nyt kestän. 

Ei ole suurempaa Rakkautta kuin Jeesus Kristus. 

Vain yksin Jeesus:  https://youtu.be/HO4lH_h-Crk

😍😘💖👑💖

 

Tähän kuin jatkoksi sopii Uskovan veljen saama Sanoma tänä iltana, kuin sinettinä tälle kaikelle:

 Katsahda tänne minun puoleeni. Minä näen sinun kasvosi ja tunnen sinut. Sinun on jätettävä taaksesi kaikki se mikä on ollut ja mennyt. Saatana tahtoo sinun unohtavan minun hyvät tekoni sinua kohtaan. Se on varastaja ja tappaja ja tuhoaja ollut alusta lähtien mutta minussa sinä saat voiman vastustaa tätä perkelettä. Minä olen sinut lunastanut ethän jätä omaan arvoonsa minun tekemääni työtä sinussa. Kulje koko tie minun huomassani niin saat kokea taivaan maan päällä. Hellin sinua rakkaudellani ja sinä voimistut koska minä sen teen. haluan sinun parastasi eikä kukaan riistä sinua minun kädestäni. valkeus on sinun pukusi pukeudu siis siihen. Pimeys on jo peittänyt maan mutta minussa sinä loistat valkeutta ja kirkkautta. Minussa saat mennä eteenpäin uskon tietä eikä kukaan ole estävä sinua. Häät alkavat kohta ja sinä saat olla minunök morsiameni sillä rakastan sinua iankaikkisella rakkaudella. Siksi turvaa minuun koko sydämestäsi.

Amen! Halleluja!!!!

 

lauantai 5. marraskuuta 2022

KUKKIA JA KYPSÄKSI EHTINEITÄ MANTELEITA


 

 Shalom Shabbat ja Siunattua Pyhäinpäivää!

Tänään rukoiltuani näin heikon kuvan. Näytti ensin että siinä oli muodoltaan kuin ihmisen suun alahuuli. Kyselin sitä ihmeissäni Herralta ja kohta näin toisen kuvan jossa oli kuin jokin siemen puolitettuna. Sen sisus oli vaaleaa hedelmää. Ihmettelin edelleen tuota ja kyselin Herralta oliko tämä edes Häneltä. Noustuaan ylös aloin tuota tutkia. Oliko jokin siemen tuon oloinen. Ensin tuli vastaan pähkinä joka se olisi ehkä voinut olla, mutta jokin sanoi ettei kuitenkaan ollut. Sitten näin kuvan mantelista ja se oli kuin ihmisen huuli muodoltaan ja sen sisus oli kauniin vaalea ja koin että tuo kuva täytyi olla mantelipuun hedelmä. Olihan Hän aiemminkin näyttänyt minulle kuvaa tuosta mantelipuun kukinnasta. Nyt oli hedelmän vuoro. 

Löysin tuohon sopivaa tekstiä jonka nyt aion lainata tähän, sillä itse en osaisi paremmin kertoa:

 

"  Manteli maistuu monessa

Pirjo Silveri

https://www.siltalehti.fi/sivustot/silta/loytoretkia/iso_kirja_kasvaa/manteli_maistuu_monessa.36224.blog#e7696825 

Mantelipuu on kevään airut, Jumalan lupausten todistaja. Suuret, hennon vaaleanpunaiset tai valkeat kukat puhkeavat ennen kuin lehdet.

Puun hedelmän sisässä oleva siemen muistuttaa etäisesti pähkinää. Juuri siitä luonnonvalkoisesta, ohuen ruskean kuoren alla olevasta siemenestä me puhumme mantelina.
Mantelipuu (Prunus dulcis) kuuluu ruusukasveihin (Rosaceae), ja sen sukulaisia ovat muun muassa persikka, kirsikka, aprikoosi ja luumu.

 

”Mantelipuu kukkii ja heinäsirkka ahmii vatsansa täyteen ja kapriksen nuput puhkeavat, mutta ihminen menee iäiseen majaansa ja valittajat kiertävät kujia.” (Saarn. 12:5)

 

Raamatun teksteissä mantelia koskeva kuvakieli juontaa alkukieleen, ja avautuu sen avulla. Puun hepreankielinen nimi on johdettu verbistä, joka tarkoittaa valvomista, kiirehtimistä, ahkeroimista. Heprealainen nimi sisältää viittauksen siihen, kuinka kasvi niin aikaisin keväällä kiiruhtaa heräämään talvihorroksestaan, kasvattamaan silmuja ja kukkimaan.

Profeetta Jeremian näkemä mantelipuun oksa muistutti pelkällä olemassaolollaan valvomisesta.Herra kysyi minulta: ’Mitä näet, Jeremia?’ Minä vastasin: ’Näen mantelipuun oksan.’ ’Oikein, se on mantelipuun oksa´, sanoi Herra, ’minä itse valvon, että sanani toteutuu.” (Jer. 1:11–12)

Herra Jumala lienee istuttanut jo Eedenin puutarhaansa myös manteleita, muiden taivaallisten hyvyyksien, kuten viikunoiden, päärynöiden ja taatelien ohella.

”Mooses vei sauvat Herran eteen liitonarkkua suojaavaan telttaan. Kun hän seuraavana päivänä meni sinne, Leevin sukukuntaa edustanut Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita.” (4: Moos. 17:16–23).

Vanha testamentti kertoo, kuinka israelilaisten pitkällä erämaavaelluksella puhkesi kapinoita, muun muassa Aaronin ylipappeutta vastustettiin. Jumala ratkaisi riidan valitsemalla ja herättämällä henkiin juuri Aaronin sauvan ilmestysmajaan koottujen, sukukuntien päämiesten sauvojen joukosta. Ihmeellisellä tavalla se alkoi viheriöidä, kukkia ja tuottaa kypsiä manteleita. Puu kasvoi yhdessä yössä, kun luonnossa sama kehitys kestää puoli vuotta.

 

Kalifornian auringon alta

 

Lähi-idän suunnalta kotoisin oleva manteli on vanhimpia viljeltyjä hedelmäpuita. Se on laajalle levinnyt ja esiintyy yleisesti koko Välimeren alueella, missä ilmasto on kasville otollisin kuivine, lämpimine kesineen ja sateisine talvineen. Maailman suurin mantelintuottaja on kuitenkin Kalifornia, sen osuus on nykyisin jo 80 prosenttia.

Leveälatvuksinen ja rungoltaan monihaarainen puu kasvaa 3–8 metrin korkuiseksi. Soikeahko, vihreä hedelmä on hienoisen nukan peittämä luumarja, ”kivi”, jonka pehmeä malto halkeaa ja kuivuu kypsyessään. Sisältä paljastuu varsinainen kovakuorinen, öljypitoinen ja litteä siemen – siis se, jonka miellämme manteliksi.

Viljelmillä mantelit poimitaan ravistelemalla puita mekaanisesti. Pudonneet hedelmät kootaan kasoihin, joita sitten käännellään. Ne saavat olla keoissa, kunnes pehmoinen kuoriosa lahoaa ja irtoaa pois. Viimeksi kovakuoriset mantelit puhdistetaan ja lajitellaan.

 

Maitoa ja macaronia

 

Alun alkuaan mantelit olivat karvaita, mutta ihminen keksi hyödyntää luonnollista mutaatiota, joka muutti ne makeiksi. Nykyisin viljellään lähes yksinomaan makeita manteleita, jotka soveltuvat sellaisenaan syötäväksi.

Kypsiä, kovia manteleita paahdetaan, suolataan ja sokeroidaan. Siemeniä voidaan jatkojalostaa eri tavoin; kuoria, rouhia, jauhaa, lastuta. Tapoja ja käyttömahdollisuuksia on valtavasti. Mantelit käyvät mysliin ja pestoon, intialaisiin ja pohjoisafrikkalaisiin ruokiin, mantelimassaan ja marsipaaniin, gluteenittomana jauhona niin makeisiin kuin suolaisiin leivonnaisiin. Manteli on tärkeä ainesosa macaron-leivoksissa ja mantelimaito terveystietoisten muotijuoma.

Manteliöljyä puolestaan käytetään ulkoisesti kauneudenhoidossa. Sen uskotaan hellivän, pehmentävän ja puhdistavan ihoa, ja perinteisesti se on ollut suosittu hierontaöljy.

Syötäväksi kelpaamattomat karvasmantelit sisältävät myrkyllisiä aineita. Öljyä niistäkin voidaan puristaa, ja valmistusprosessissa myrkky-yhdisteet poistetaan. Karvasmanteliöljyä on käytetty makuaineena leivonnaisissa ja muun muassa Amaretto-liköörissä.

Mantelilla on terveyspommin maine. Se sisältää suhteellisen vähän energiaa, mutta runsaasti kuituja, proteiinia, kalsiumia, kaliumia, rautaa, magnesiumia ja terveellisiä rasvahappoja. Gluteenittomana, kolesterolittomana ja laktoosittomana se sopii moniin erityisruokavalioihin.

Kurkistus kääntöpuolelle paljastaa ikävämpiä asioita. Mantelintuotanto nimittäin kuormittaa ympäristöä ja kuluttaa luonnonvaroja, sillä viljely vaatii runsaasti vettä. Miinuspuolena voinee pitää myös tosiseikkaa, että pähkinän tavoin manteli on erittäin voimakas allergeeni, joka saattaa nopeasti aiheuttaa rajuja reaktioita.

 

Maan parhaita tuotteita

 

”Heidän isänsä Israel sanoi: Tehkää sitten niin, mutta ottakaa säkkeihinne tämän maan parhaita tuotteita ja viekää ne sille miehelle: hiukan balsamia, hiukan hunajaa, suitsuketta ja mirhaa, pistaasipähkinöitä ja manteleita.” (1. Moos. 43:11).

Manteli mainitaan useita kertoja ison kirjan kasvikuvastossa. Raamatun kertomuksessa kuvataan esimerkiksi, kuinka Jaakobin (Israelin) pojat lähtivät Egyptiin ostamaan viljaa Joosefilta, omalta veljeltään, jonka olivat ahneuksissaan myyneet ohikulkeneille kauppiaille.

Jumalan johdatuksen ja oman viisautensa avulla maahanmuuttaja Joosef pärjäsi Egyptissä hyvin ja kohosi koko maan talouspäälliköksi. Hyvinä satovuosina hän varastoi viljaa, jota katovuosina kelpasi sitten myydä tarvitseville.

Luvatun maan sato oli riippuvainen sateesta ja kasteesta, toisin kuin mahtavien virtojen Mesopotamiassa ja Egyptissä. Ilman talvisateita ei satoa saatu, ja nälkä uhkasi sekä ihmisiä että karjaa.

Vanha Jaakob pelkäsi matkaan lähtevien poikiensa puolesta, ja siksi tahtoi varustaa heidät mahdollisimman houkuttelevilla lahjoilla. Mantelit olivat kuuden valitun tuotteen luettelossa.

 

Tee kultainen lamppu. Lampunvarresta lähteköön kuusi haaraa. Kussakin haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen.” (2. Moos. 25:11–12)

 

Sekä kukan että siemenen muodollakin on merkitystä.

Uskonnollisessa taiteessa jumalallisten henkilöiden pyhyyttä kuvataan usein sädekehällä pään ympärillä. Yleisimmin valokehä on pyöreä, mutta se voi olla myös soikea. Tällainen mandorlaksi kutsuttu sädekehä muodostuu, kun kahden ympyrän piirit leikkaavat keskipisteet.

Mandorla on italiaa ja tarkoittaa mantelia. Mantelia muistuttavan kehän näkee usein ilmaisemassa kirkastetun Kristuksen herruutta tai symboloimassa Mariaa taivaan kuningattarena."

 

Amen.