perjantai 21. kesäkuuta 2024

12 MUISTOKIVEÄ

 


                Jumalan Väkevällä kädellä.

Tänä aamuna rukouksessa näin pienen kuvan, jota sain katsella kuin jostain kaukaa. Näin käden, joka kosketti kuin jotain muistolaattaa. Se oli kivestä tehty, mutta ei mikään iso. Mietin tuota tarkoittaisiko mitään? Äsken aloin sitä miettiä uudelleen Raamatun tekstejä tutkien ja tämä Sana tuli vastaan ja jotenkin se kosketti tuohon kuvaan.  Etenkin tuo jossa näkyy Jumalan väkevän käden kosketus. Joosua 4 kertoo juuri muistokivistä jotka Jumala itse kehoitti laittamaan muistoksi 12 Israelin sukukunnasta. Ehkä Jumalan käsi haluaa tänäänkin tuon näkemäni kuvan kautta muistuttaa näistä kivistä/ sukukunnista. Liittyen siihen mitä maailmassa ja Israelissa nyt tapahtuu. Israel on Jumalan silmäterä. Hänen kätensä kosketti yhtä kivistä, Hän asetti nuo 12 itselleen rakasta kiveä.


Joosua ja Kaaleb  https://youtu.be/SDyodahHQFg?si=p8fcOPhfXlecsSLe


Joos.

4. luku

Muistokivet Jordanissa ja Gilgalissa

1. Kun koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli, Herra puhui Joosualle sanoen:2. "Ottakaa kansasta kaksitoista miestä, kustakin sukukunnasta yksi mies,3. ja käskekää heitä sanoen: 'Ottakaa itsellenne tästä, keskeltä Jordania, siltä kohdalta, missä papit seisovat paikoillaan, kaksitoista kiveä ja viekää ne mukananne ja asettakaa ne siihen paikkaan, mihin jäätte seuraavaksi yöksi.'"4. Niin Joosua kutsui ne kaksitoista miestä, jotka hän oli määrännyt otettaviksi israelilaisista, yhden miehen kustakin sukukunnasta,5. ja Joosua sanoi heille: "Menkää Herran, Jumalanne, arkin eteen keskelle Jordania, ja nostakoon kukin kiven olalleen israelilaisten sukukuntien luvun mukaan,6. että ne olisivat merkkinä teidän keskellänne. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät ja sanovat: 'Mitä nämä kivet merkitsevät?'7. niin vastatkaa heille: 'Sitä, että Jordanin vedet katkesivat Herran liitonarkin edessä. Kun se kulki Jordanin poikki, Jordanin vedet katkesivat juoksussaan. Siitä nämä kivet ovat muistona israelilaisille ikiajoiksi.'"8. Israelilaiset tekivät, kuten Joosua oli käskenyt, ja ottivat israelilaisten sukukuntien luvun mukaan kaksitoista kiveä keskeltä Jordania, niin kuin Herra oli puhunut Joosualle. He veivät ne mukanaan yöpymispaikkaan ja asettivat ne sinne.9. Joosua pystytti kaksitoista [muuta] kiveä keskelle Jordania sille kohdalle, jossa liitonarkkia kantavat papit seisoivat. Siellä ne ovat vielä tänäkin päivänä.10. Papit, jotka kantoivat arkkia, seisoivat keskellä Jordania, kunnes oli suoritettu kaikki, mitä Herra oli käskenyt Joosuan puhua kansalle, kaikki tyynni, mistä Mooses oli Joosualle käskyn antanut. Sitten kansa kulki nopeasti virran yli.11. Kun koko kansa oli ehtinyt kulkea virran yli, menivät Herran arkki ja papit yli, kansan eteen.12. Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa kulkivat taisteluvalmiina israelilaisten etunenässä, niin kuin Mooses oli heille puhunut.13. Heitä kulki noin neljäkymmentätuhantinen sotaan varustettu joukko Herran edellä taisteluun Jerikon arolle.14. Sinä päivänä Herra teki Joosuan suureksi koko Israelin silmissä. He pelkäsivät häntä koko hänen elinaikansa, niin kuin olivat pelänneet Moosesta.15. Herra puhui Joosualle sanoen:16. "Käske pappien, jotka kantavat lain arkkia, astua ylös Jordanista."17. Niin Joosua käski pappeja sanoen: "Astukaa ylös Jordanista."18. Kun nyt Herran liitonarkkia kantavat papit astuivat ylös Jordanista, niin tuskin olivat pappien jalat nousseet kuivalle maalle, kun Jordanin vesi palasi paikoilleen ja juoksi kuten ennenkin yli kaikkien äyräidensä.19. Kansa astui ylös Jordanista ensimmäisen kuun kymmenentenä päivänä. He leiriytyivät Gilgaliin, Jerikon itäiselle rajalle.20. Ne kaksitoista kiveä, jotka he olivat ottaneet Jordanista, Joosua pystytti Gilgaliin.21. Hän puhui israelilaisille sanoen: "Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät isiltään ja sanovat: 'Mitä nämä kivet merkitsevät?'22. niin ilmoittakaa se lapsillenne ja sanokaa: 'Israel kulki tämän Jordanin poikki kuivaa myöten,23. koska Herra, Jumalanne, kuivasi Jordanin veden tieltänne, kunnes olitte kulkeneet virran poikki, samoin kuin Herra, Jumalanne, teki Kaislamerelle, jonka hän kuivasi tieltämme, kunnes olimme kulkeneet sen poikki.24. Hän teki niin, jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herran käsi on väkevä, ja jotta te pelkäisitte Herraa, Jumalaanne, ainiaan.'"
Amen 🙏

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.