tiistai 9. marraskuuta 2021

SILMÄ ON RUUMIIN LAMPPU


Matt. 6:22-23"Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat  huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys!” 

 

Herran Rauhaa päiväämme ..

Eilen aamuna, rukouksessa, sain nähdä kuvan, jossa  oli ihminen, ehkä nainen. Hänen toisen silmän päällä oli jotain joka esti häntä näkemästä. Vain toinen silmä oli avoin. Ymmärsin, että hänen hengellinen näkökyky oli vajavainen. Hän ei pystynyt omaksumaan Jumalan koko totuutta itselleen. Tuota kuvaa koko päivän mietin ja vielä tänäkin aamuna. 

Olin jo ajatellut että en tätä kuvaa jaa, mutta tuo kuva ei antanut minulle rauhaa. Ymmärsin kyllä että oli kyse hengellisestä näkökyvystä, joka ihmisillä on heikenytynyt kovin viime aikona ja vuosina. Menemme aina kaummaksi Jumalasta, lopulta vieraantuen Hänestä.

 Sitten tuli tämä teksti vastaan, kuin vastauksena saamaani kuvaan. Lainaan sitä nyt ja jaan sen nyt myös teille, että saisimme ymmärrystä. Jumalan Sanan kautta meidän ymmärrys ja näkökyky lisääntyy. Mitä enempi sitä luemme, sitä selvemmin näemme ja opimme tuntemaan Jumalan totuuden. Mitä avoimemmin alamme näkemään hengellisesti on se yhtä aikaa kuin piikki sielun vihollisen silmään.

 

 https://www.rukous.net/rukous-ja-hengellinen-naekoekyky

 Hengellinen näkökyky ja rukous:

Miten toisen ihmisen hengelliset silmät saadaan avautumaan?

Raamattutunnin runko

Hengellisessä työssä ja esirukoilijantehtävässä joutuu yhä uudelleen ja uudelleen toteamaan, mitä merkitsee hengellinen näkökyky ja se, kun sitä ei ole.

Yhä uudelleen ja uudelleen saa vakuuttua myös siitä, että vain Pyhä Henki saa aikaan hengellistä elämää.

Juuri tämä — Pyhän Hengen ratkaiseva osuus hengellisten silmien aukeamisessa — on se keskeinen ajatus, jonka haluan tänään jakaa kanssanne — erityisesti teidän kanssanne, jotka olette keskellä pitkäaikaista, vaikeaa rukoustaistelua toisen ihmisen uskoontulon tai hengellisen tervehtymisen puolesta.
 

Kykyä nähdä ja ymmärtää asioita voisi havainnollistaa seuraavan esimerkin avulla:

Denis, 13-vuotias poika Venäjältä Kaliningradin kaduilta, oli elänyt kolme vuotta kadulla ja kellareissa. Hän oli lähtenyt kotoa isäpuolen juomisen vuoksi. Hänen lähtönsä jälkeen tilanne kotona oli kuitenkin korjaantunut.

 

Katupartion työntekijät yrittivät kaikin tavoin taivutella Denisiä palaamaan kotiin, mutta turhaan. Hän oli jo tottunut elämään kadun olosuhteissa kylmän, nälän ja päihteiden keskellä, eikä kaivannut pois. Katulasten kesäleirillä evankeliumin sanoma ja leirin ilmapiiri kuitenkin koskettivat Denisiä ja pehmittivät hänen mielensä, ja hän päätti äitinsä ja perheensä suureksi iloksi palata kotiin.

Kaksi kuukautta myöhemmin katupartion työntekijät kävivät katsomassa, mitä Denisille kuului. Elämä kotona oli sujunut hienosti.


Denis oli jossakin vaiheessa käynyt hakemassa jonkin unohtuneen tavaran kellarista, jossa hän ennen asui. "Se kellarihan oli ihan hirveä — pimeä, kylmä, kostea! Kuinka olen voinut asua siellä!" hän kauhisteli.


Hän näki kaiken nyt uudella tavalla! Kaksi normaalissa kotiympäristössä vietettyä kuukautta olivat saaneet hänen silmänsä avautumaan.

— Monen katulapsen ja -nuoren kohdalla este päästä kadulta pois onkin omassa mielessä! He eivät pysty näkemään omaa tilannettaan, eivät elinolojensa ala-arvoisuutta ja elämäntapansa epäinhimillisyyttä, he eivät näe vaihtoehtoja, eivät usko, eivät uskalla ja jaksa välittää.

Vastaavanlaista näkökyvyn puutetta hengellisellä alueella tapaa ei-uskovissa ihmisissä, jotka ovat välinpitämättömiä Jumalan sanaa kohtaan tai vastustavat sitä.

He ovat kuitenkin kuulleet evankeliumia monta kertaa ja monilla tavoilla — todistusten, puheiden, laulujen kautta jne.


Joskus ei voi kuin ihmetellä, kuinka jokin voimakas ja puhutteleva saarna tai valtava laulu ei tunnu tekevän mitään vaikutusta. Miksi viesti ei mene perille?


Syy siihen, miksi sanomaa ei ymmärretä,
sanotaan Raamatussa suoraan:

Paholainen on sokaissut ihmiset,
niin että he eivät näe.

2 Kor. 3:3 Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen.
4 Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva.
5 Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä.
6 Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.

Jeesus itse sanoi osasta kuulijoitaan, että "näkevin silmin he eivät näe, kuulevin korvin he eivät kuule" (Matt.13:13).

Edellä mainitussa korinttolaiskirjeen kohdassa Paavali sanoo, että Jumalan kirkkaus säteilee — mistä? — Kristuksen kasvoilta ja Kristuksen evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Tätä kohtaa ja ylipäätänsä koko Uutta testamenttia lukiessa ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, kuinka voimakkaasti sen kirjoittajat korostavat Jeesuksen herrautta ja suuruutta.

Kuinka voimakkaasti Paavali puhuukaan Jeesuksen jumaluudesta, kirkkaudesta, nöyrtymisestä, ihmiseksi tulemisesta, uhrikuolemasta ja Hänen nimensä suuruudesta esim. seuraavassa kohdassa:

Fil. 2:5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, 6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; 8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Jeesus on totuus: "Minä olen tie ja totuus, ja elämä." (Joh. 14:6)
Jos menee sivuun Jeesuksen persoonasta ja uhrityöstä, menee sivuun totuudesta.

Näkökyky vääristyy ja asiat vääristyvät, kun niitä ei nähdä Jeesuksen persoonan valossa.

Ihmisten omissa filosofioissa, samoin kuin harhaopeissa, on pohjimmiltaan yleensä kysymys juuri siitä, että Jeesuksen persoonaa ja merkitystä vähätellään tai vääristellään.

Kun ihmisen silmiä ja ymmärrystä sumentamassa on sumuverho, hän ei ymmärrä, miksi tarvitsee Jeesusta. Hän ei näe ja ymmärrä, kuka Jeesus on.


Voimme puhua ja vakuuttaa, mutta mikään ei tunnu menevän perille.

Tämä näkökyvyn puute Jumalan sanan ymmärtämisessä on nähtävissä myös esim. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Voimme uskovina ihmetellä ja paheksua päättäjien joitakin ratkaisuja - mutta itse asiassa on aivan luonnollista, että ihmiset, jotka eivät näe Jumalan sanan valoa, tekevät päätöksiä, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia.


Perustelu ja argumentointi eivät näissä kysymyksissä suurestikaan auta.


Meillä on kuitenkin aseet hengelliseen sokeuteen, ja ne ovat kohteen mukaisesti hengelliset aseet, rukouksen aseet:

2 Kor. 10:3. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi;
4. sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Mitä ovat nämä linnoitukset? Ne ovat vankila ihmisen sisällä, ihmisen mielessä.

Hengellisissä linnoituksissa ei ole kyse pelkästään jostakin demonista, joka yksipuolisesti pitää ihmistä kahleissaan - eli jos demoni vain väistyisi, niin nämä sisäiset varustukset murtuisivat.

Kysymyksessä on vaikeampi ja monimutkaisempi tilanne: ihmisen omien ajatusmallien ja pimeyden voimien yhteisvaikutus. Ihmisen oma tahto ja pimeyden henkivaltojen toiminta yhdistyvät.

Kumpikin ruokkii toistaan: järjen päätelmät, omat teoriat ja filosofiat, joita kullakin ihmisellä on elämän varalle — ja toisaalta pimeyden voimien toiminta ja strategiat.

Ihmisen oma langennut mieli yhdistettynä "ajan hengen" erilaisiin virtauksiin ja suoranaiseen vihollisen vaikutukseen saa aikaan sumuverhon. Ei enää tiedä, mikä on omaa ja mikä vierasta ajattelua.

Lopputuloksena on, että ihminen ajautuu yhä kauemmaksi Jumalan Sanasta ja valosta.

Lukemassamme Korinttolaiskirjeen kohdassa Paavali sanoo:

"...me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan" (TOINEN KÄÄNNÖS: kaadamme kumoon kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista.") 2 Kor. 10:5

Ongelman ydin näkökyvyn puutteessa on YLPEYS.

Kaiken hengellisen kapinoinnin ytimenä on: "En halua Jeesuksen herrautta elämääni. En tarvitse mitään, tiedän kaiken."

Mutta Jeesus sanoo Laodikean seurakunnalle (Ilm. 3:17-18):


Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

Vain Pyhä Henki voi valaista ihmisen mielen ja saada aikaan
kiinnostusta Jeesusta ja pelastusasioita kohtaan.


— Tämä on yksinkertainen totuus, joka vaikuttaa suuresti rukouselämäämme, kun sen oikein ymmärrämme.

Niin kauan, kun Pyhä Henki ei tosiasiallisesti ja konkreettisesti pääse vaikuttamaan ihmisessä, hänessä ei voi syntyä hengellistä elämää ja kääntymystä Jumalan puoleen.

Juuri tätä tarkoittavat Jeesuksen sanat:


Joh. 6:44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä;

Joh. 16:8: "Hän (Pyhä Henki) paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio...

...tai Paavalin sanat 2.Tim.2:25: "...hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden." Mielenmuutos ja totuuden näkeminen voivat tulla vain Jumalan mahdollistamina!


Ydinkysymys onkin:

MITEN PYHÄ HENKI SAADAAN VAIKUTTAMAAN TOISEN IHMISEN MIELEEN?

​On vain yksi vastaus: rukouksen kautta.

Hellittämättömän rukouksen kautta.

Me yksinkertaisesti pyydämme Jumalaa, että Hän vaikuttaisi — rukoillen rukoilemalla, kuten Elia.

Raamattu vakuuttaa, että meillä on aseet, jotka tehoavat toisten mieleen ja ajatuksiin.

Mutta eikö toisen ajatuksiin vaikuttaminen ole manipulointia?
Ei — ihmisen ajatusmaailma vapautuu paholaisen otteesta niin, että hän voi tehdä ratkaisun Jumalan puoleen.


Ihmiselle tarjotaan selkeän ajattelun mahdollisuus, mahdollisuus tehdä vapaa valinta ilman vihollisen vääristävää vaikutusta.

Tämä on sitä hengellisen maaperän pehmittämistä, josta paljon puhutaan.
Siksi rukous on hengellisessä työssä äärimmäisen tärkeää!


Raamatussa on esimerkkejä rukouksista, joissa rukoillaan Jumalan vaikuttavan jonkun ajatuksiin, tahtoon ja ymmärrykseen:

— Raamatussa on rukoiltu uskon vahvistumista:

Luuk. 22:32 mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään.

— Raamatussa on rukoiltu hengellistä ymmärrystä, näkökykyä ja viisautta

Ef. 1:16 "anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut...

Kol. 1:9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,

Jaak.1:5: Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

— Raamatussa on rukoiltu, että Jumala vaikuttaisi tahtomista:

2.Tess. 1:11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme... voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään

 

Ihmisen ajatukset eivät muutu päivässä, siihen voidaan tarvita monia vuosiakin.


Asiat tapahtuvat harvoin niin kuin Paavalille Damaskon tiellä.

Linnakkeen valloitukseen tarvitaan aikaa. Asennamme räjähdysainetta vähitellen, kierrämme linnoituksen. Ja lopulta tulee päivä, jolloin muurit sortuvat ja otamme vangin vangiksi — vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaiseksi Jeesukselle!

Ihmiset siirtyvät "pimeyden vallasta Jumalan Pojan valtakuntaan".

Miten se tapahtuu?

Vastauksena meidän rukoukseemme Isä vaikuttaa ihmisessä
Pyhän Hengen kautta ja vetää häntä Jeesuksen luo
— ja kun tämä ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen
ja tekee parannuksen ja syntyy uudesti,
vihollisen valta ja auktoriteetti lakkaa hänen elämässään.

Ihmisestä ei tule vahvempaa kuin paholainen, mutta paholaisen valta tähän ihmiseen lakkaa. Se on auktoriteetti- ja valtakysymys — valta vaihtuu.

Synti, ylpeys ja kapina ovat niitä asioita,
jotka antavat paholaiselle toimintavaltaa.
Parannus, kuuliaisuus, rukous pitävät yllä
Jumalan auktoriteettia - niin yksityisen ihmisen
kuin seurakunnan tai suurempien joukkojen kohdalla.


Siksi Efesolaiskirjeessä sanotaan: "Älkää antako paholaiselle sijaa." (4:27)

Parannuksessa, nöyrtymisessä ja esirukouksessa on valtava voima.

Kun yksi mies, Daniel, teki oman osansa Israelin kansan historiallisessa käännekohdassa — teki parannusta kansansa puolesta, nöyrtyi, rukoili, paastosi — Jumalan enkelit kävivät hengen maailmoissa sotaa ilmavalloissa, siellä, minne ihmisen silmä ei näe. (Dan. 9-10)

Parannus ja rukous ovat ne asiat,
jotka kutsuvat Pyhän Hengen toimimaan
ja tuovat hengellisen heräämisen ja virvoituksen ajat.

Apt. 3:19-20. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

2 Aik 7:14: Jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.

Kun me rukoilemme ei-uskovalle ihmiselle hengellistä heräämistä
ja hengellistä näkökykyä, kysymys on siitä,
että meidän rukouksemme kutsuu Pyhän Hengen
toimimaan vihollisen vankina olevan ihmisen kohdalla
ja synnyttämään synnintuntoa, kaipausta Jumalan puoleen ja parannusta.


Usein ei pitkään aikaan näy mitään tuloksia, tilanne voi aluksi mennä pahemmaksikin.

Mutta Kor. 10:5:ssä on lupaus: "Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle."


Tämän voi sanoa toisin näin: Ei ole niin jääräpäistä ihmistä, että Jumalan Henki ei voisi häntä pehmittää! Kiitos Jumalalle!


Parasta, mitä voit tehdä jonkun hyväksi, on rukoilla hänen puolestaan säännöllisesti.

Älä masennu, vaan muista, että "vain Pyhä Henki saa aikaan hengellistä elämää" — ja me tiedämme, että:


Tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt. Joh. 3:8

Tulee päivä, jolloin Pyhän Hengen tuuli, jota sinun rukouksesi kutsuvat ja vetävät puoleensa, saa puhaltaa sinunkin kotiisi, sinun läheistesi elämään, ja niiden monien elämään, joita kannat esirukouksin.

Siksi me rukoilemme hellittämättä:

"Herra, saakoon Sinun tuulesi puhaltaa ihmisten elämään
ja synnyttää heissä hengellistä elämää!"


"Herra, ota pois peite ihmisten silmiltä, että he ymmärtäisivät evankeliumin sanan!"


"Herra, herätkööt ne, jotka nukkuvat, että Kristus saisi heitä valaista!"


"Herra, tulkoon ihmisten elämään se kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta!"

************************

Amen.

Taivaan siniset silmät :  https://www.youtube.com/watch?v=0Upw9GaEvb0

 🎵🎶🎵🎶🎵🎵🎵

 

 

5 kommenttia:

 1. Mitä opetuksella jakeen lopulla tarkoitetaan?

  Joh. 9:39
  Ja Jeesus sanoi:
  "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan,
  että ne,
  jotka eivät näe,
  näkisivät,

  ja ne,

  jotka näkevät,
  tulisivat sokeiksi".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Miksi tämä Jes.5:8 mainittu arvollinen, jota ei tahtonut löytyä ihmisten keskuudesta - saa löydyttyään ohjeet sokaista silmät, ettei "näkevä" kääntyisi ja parannetuksi tulisi...
   Kuin Jeesuskin on tuomioksi tullut ja sokaisee "näkevät", ollen samalla asialla, eli Raamatun lopunajan lopun sanoma silloin myös etenee aikataulussaan kuin on kirjoitettu...
   (arvollinen on lopunajan lopun messias eli jälkimmäinen säkkipukuisista? joka suoriutuu Jeesuksen opetuksen mukaan, Jeesuksen ollessa ensimmäinen näistä kahdesta säkkipukuisesta?)

   Jes. 5:
   5 Niin minä sanoin:
   "Voi minua!
   Minä hukun,
   sillä minulla on saastaiset huulet,
   ja minä asun kansan keskellä,
   jolla on saastaiset huulet;
   sillä
   minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin."
   6 Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista,
   kädessään hehkuva kivi,
   jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta,

   7 ja kosketti sillä minun suutani sanoen:
   "Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi;
   niin on sinun velkasi poistettu
   ja syntisi sovitettu".
   8 Ja minä kuulin Herran äänen sanovan:
   "Kenenkä minä lähetän?
   Kuka menee meidän puolestamme?"
   Minä sanoin:
   "Katso, tässä m i n ä o l e n, lähetä minut".

   9 Niin hän sanoi:
   "Mene ja sano tälle kansalle:
   'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö,
   näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö'.
   10 Paaduta tämän kansan sydän,
   koveta sen korvat,
   s o k a i s e sen silmät,
   e t t e i se n ä k i s i silmillään,
   ei kuulisi korvillaan,
   ei ymmärtäisi sydämellään
   eikä kääntyisi
   ja parannetuksi tulisi."
   11 Mutta minä sanoin:
   "Kuinka kauaksi aikaa, Herra?"
   Hän vastasi:
   "Siihen asti,
   kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi,
   ja talot tyhjiksi ihmisistä
   ja pellot on hävitetty erämaaksi;
   12 kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas
   ja suuri autius tullut keskelle maata.

   13 Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa,
   niin hävitetään vielä sekin.
   Mutta
   niinkuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin:
   se kanto
   on pyhä siemen."

   Poista
 2. Joh.9:39.
  - Sokeus tässä Johanneksen evankeliumin kertomuksessa kuvaa ihmisen kyvyttömyyttä nähdä itsensä ja hengellisen tilansa totuudellisesti. Epäusko pimittää ja vääristää kuvan. Usko tuo ihmisen elävään yhteyteen maailman valon kanssa. Se antaa kyvyn nähdä, kuka Kristus todella on, ja halun pysyä hänen jalkojensa juuressa – hänen lähellään.

  VastaaPoista
 3. Mutta oli myös niitä, jotka sokean kerjäläisen tavoin näkivät Jeesuksessa Jumalan valon ja jotka kokivat, että hän on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.(1 Piet 2:9). Tämä kahtiajako on totta tänäänkin!

  VastaaPoista
 4. Tukholman profetia 1984 ilmoittaa myös niin, että suomesta nouseva profeetta
  ´sokaisee jokaisen vastaanväittäjän´

  Sokaisulla viitattaneen totuuden sanomaan, josta vielä muistuteteaan jolla valhe paljastetaan, valheentilan tullessa siten paljastetuksi ja jokaisen henkilökohtainen tila valaistaan totuudella, jolloin mahdollistuu kääntymys totuuteen, joka tulee jo tuomion saaneilla olla katumuksessa totuuteen kääntymys?

  Joh. 14:26
  Mutta Puolustaja, Pyhä Henki,
  jonka Isä
  on lähettävä
  minun nimessäni,
  hän
  opettaa teille k a i k k i
  ja m u i s t u t t a a
  teitä k a i k e s t a,
  minkä minä olen
  teille sanonut.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.