maanantai 7. toukokuuta 2018

ELÄMÄN LEIPÄÄ ....

Näky; Elämän Leipää 06 Loka 2016,

Tämän aamuinen näky kuvani, yksinkertaisuudessaan, oli tarjolla olevat leipäviipaleet, mutta asiani tuo ei ole mitätön, vaan todella suuri asia.
Tänään ja tästä eteenpäin, Herra tahtoo meidän kiinnittävän huomiomme eritoten tähän asiaan: ELÄMÄN LEIPÄÄN!


 Evankeliumi Johanneksen mukaan 6
1. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberiaan, järven tuolle puolelle.
2. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille.
3. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa.
4. Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä.
5. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: "Mistä ostamme leipää näiden syödä?"
6. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä.
7. Filippus vastasi hänelle: "Eivät kahdensadan denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän".
8. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle:
9. "Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?"
10. Jeesus sanoi: "Asettakaa kansa aterioimaan". Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat maahan.
11. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat.
12. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan".
13. Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet.
14. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva".
15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä.
16. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas järven rantaan,
17. astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen;
18. ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa.
19. Kun he olivat soutaneet noin viisikolmatta tai kolmekymmentä vakomittaa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä; ja he peljästyivät.
20. Mutta hän sanoi heille: "Minä se olen; älkää peljätkö".
21. Niin he tahtoivat ottaa hänet venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla.
22. Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois.
23. Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sittenkuin Herra oli lausunut kiitoksen.
24. Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta.
25. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle: "Rabbi, milloin tulit tänne?"
26. Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.
27. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."
28. Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?"
29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".
30. He sanoivat hänelle: "Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?
31. Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: 'Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi'."
32. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän.
33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän."
34. Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää".
35. Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.
36. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko.
37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."
41. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta";
42. ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: 'Minä olen tullut alas taivaasta'?"
43. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne.
44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
45. Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi'. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.
46. Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.
47. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.
48. Minä olen elämän leipä.
49. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat.
50. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.
51. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta."
52. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?"
53. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.
54. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
55. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.
56. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.
57. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.
58. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti."
59. Tämän hän puhui synagoogassa opettaessaan Kapernaumissa.
60. Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: "Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?"
61. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: "Loukkaako tämä teitä?
62. Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!
63. Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
64. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko." Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet.
65. Ja hän sanoi: "Sentähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä hänelle anna".
66. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa.
67. Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?"
68. Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;
69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."
70. Jeesus vastasi heille: "Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on perkele."
71. Mutta sen hän sanoi Juudaasta, Simon Iskariotin pojasta; sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä kahdestatoista.


Näky; Uhrikaritsa 07 Loka 2016,
Illalla kun olin rukoukseni päättänyt ja yritin saada unta, sain näkykuvan, jossa Ristillä oli Uhrikaritsa.
Ei siis se normaalikuva Jeesuksesta ristillä, vaan Uhrikaritsasta, joka kuvastaa samaa asiaa.
Kuinka Hän, Jeesus, asettui Ristille puolestamme, sovittaen kaiken synnin.
Uskokaa siis jo tämä: "SE ON TÄYTETTY!"

Juudaan Leijona: https://www.youtube.com/watch?v=_Fkgz-enSoY

Aamulla sitten vielä näin kuvan, jossa näin paljon jalkoja, jotka kulkivat sankoin joukoin, kohti minua, kuvan katsojaa ...
287Oi Herra, kuinka jouduinkaan

Toisinto Etelä-Pohjanmaalta


1.
Oi Herra, kuinka jouduinkaan
näin kauas poluiltasi
ja kuinka aina uudestaan
teen vastoin tahtoasi!
On vihollinen vietellyt
ja oma tahto eksynyt
maailman, synnin teille.

2.
Armosi, jota tarjosit,
pois työnsin ynseästi.
Synnistä vaikka varoitit,
vain jatkoin ylpeästi.
En kuullut, Herra, ääntäsi,
vaiensin omantuntoni.
Niin paaduin pahuuteeni.

3.
Kuitenkin kiitän sinua,
oi Herra maan ja taivaan,
kun vielä armon aikana
toit minut tunnonvaivaan.
Nyt auta armoon tarttumaan
ja siihen yksin turvaamaan
syntini kuorman alla.
4.
Suo, Kristus, synnit anteeksi
veresi kalliin tähden.
Tee sillä sielu terveeksi,
ennen kuin täältä lähden.
Armahda, Herra, minua
ja muista armon suuruutta,
syntini siihen peitä.

5.
Nyt minuun uusi sydän luo,
kun annoit katumuksen.
Suo, että synninsuru tuo
päivittäin parannuksen.
Myös kiusausten aikana
valveilla pidä minua
ja ohjaa Hengelläsi.

6.
Oi Kristus, uhrikaritsa,
nyt katson ristiäsi
ja kiitän, että minulla
on turva veressäsi.
Synnistä puhdistettuna,
uskossa uudistettuna
suojaasi minut kätke.


08 Loka 2016, Näky; Vanha kirjepino
Tämän aamuinen näkyni herätti kummastusta, mutta päätin jakaa sen, sillä se voi kertoa jollekkin enemmän.
Kuvassa oli vanhoja kirkepapereita, iso pino. Ne olivat muuttuneet jo rusehtaviksi ja se kertoi niiden vanhuudesta, kuin myös se että niiden reunat olivat rösöiset, ei siis suoraksi leikatut. Sitä ei näytetty, oliko niissä kirjoitusta?
Mietin tuota kuvaa ja itselläni nousi mieleeni Raamatun kirjoitukset. Ne kaikki kirjeet jotka se sisältää. Nouseeko teille mitään?
Ottakaa tai jättäkää. 
Siunausta ja Rauhaa päiväänne.


Minulle muistui mieleeni tämä kirje; Meille kaikille:

Isän Rakkauskirje

Jumala rakastaa sinua!

Hän on Isä, joka haluaa kaikkea hyvää lapsillensa ja hän haluaa turvata lapsiensa tulevaisuuden. Hän rakastaa sinua ja hän odottaa sinua luoksensa. Katso ja lue mitä hän haluaa sanoa sinulle:


 Isän Rakkauskirje!
 

Lapseni...

Et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Ps. 139:1

Tiedän milloin istut ja milloin nouset. Ps. 139:2
Tunnen kaikki sinun tiesi. Ps. 139:3
Olen laskenut kaikki pääsi hiuksetkin. Matt. 10:29-31
Tein sinut minun kuvakseni. 1. Moos. 1:27
Minussa sinä elät, liikut ja olet. Ap.t. 17:28

Sillä sinä olet minun lapseni. Ap.t. 17:28
Tunsin sinut jo ennen syntymääsi. Jer. 1:4-5
Valitsin sinut, kun suunnittelin luomakuntaa. Ef. 1:11-12
Et ollut vahinko. Ps. 139:15-16
Kaikki sinun päiväsi on kirjoitettu minun kirjaani. Ps. 139:15-16

Päätin tarkkaan, milloin synnyt ja missä asut. Ap.t. 17:26
Sinä olet ihme, suuri ihme. Ps. 139:14
Kudoin sinut kokoon äitisi kohdussa. Ps. 139:13
Saatoin sinut maailmaan syntymäpäivänäsi. Ps. 71:6
Ne, jotka eivät tunne minua, ovat antaneet minusta väärän kuvan. Joh. 8:41-44
En ole kaukainen enkä vihainen vaan täydellinen rakkaus. 1. Joh. 4:16

Ja haluan antaa sinulle ylen määrin rakkauttani 1. Joh. 3:1
Vain siksi, että olet minun lapseni ja minä olen Isäsi. 1. Joh. 3:1
Tarjoan sinulle enemmän kuin maallinen isäsi koskaan kykenisi. Matt. 7:11
Sillä minä olen täydellinen Isä. Matt. 5:48
Kaikki hyvä, mitä saat, tulee minulta. Jaak. 1:17

Minä olen sinun huolenpitäjäsi ja täytän kaikki tarpeesi. Matt. 6:31-33
Suunnitelmani sinun tulevaisuutesi varalle on aina ollut täynnä toivoa. Jer. 29:11
Minä rakastan sinua ikuisella rakkaudella. Jer. 31:3
Ajatukseni sinua kohtaan ovat lukemattomat kuin hiekanjyväset meren rannalla. Ps. 139:17-18
Minä iloitsen sinusta laulaen. Sef. 3:17

En koskaan lakkaa tekemästä sinulle hyvää. Jer. 32:40
Sillä sinä olet minun aarteeni. 2. Moos. 19:5
Haluan koko sydämestäni ja sielustani palauttaa asemasi lapsenani. Jer. 32:41
Ja tahdon näyttää sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita. Jer. 33:3
Jos etsit minua koko sydämestäsi, löydät minut. 5. Moos. 4:29
Iloitse minussa, ja annan sinulle, mitä sydämesi toivoo, Ps. 37:4

Koska juuri minä olen antanut sinulle ne toiveet. Fil. 2:13
Voin tehdä sinulle enemmän kuin osaat edes kuvitella, Ef. 3:20
Sillä olen suurin rohkaisijasi. 2. Tess. 2:16-17
Olen myös Isä, joka lohduttaa sinua kaikissa murheissasi. 2. Kor. 1:3-4
Kun sydämesi on särkynyt, olen lähelläsi. Ps. 34:18
Kannan sinua sylissäni niin kuin paimen kantaa lammastaan. Jes. 40:11

Kerran tulee päivä, jolloin pyyhin silmistäsi kaikki kyyneleet. Ilm. 21:3-4
Ja otan pois kaiken sen tuskan, jota olet kärsinyt maan päällä. Ilm. 21:3-4
Olen Isäsi ja rakastan sinua aivan kuin poikaani Jeesusta. Joh. 17:23
Jeesuksessa rakkauteni sinuun tulee ilmi. Joh. 17:26
Hän on olemukseni täydellinen kuva. Hepr. 1:3
Hän tuli osoittamaan, että olen puolellasi, en sinua vastaan, Room. 8:31

Ja kertomaan, etten pidä kirjaa synneistäsi. 2. Kor. 5:18-19
Jeesus kuoli, jotta sinä ja minä voisimme tehdä sovinnon. 2. Kor. 5:18-19
Hänen kuolemansa oli lopullinen osoitus rakkaudestani sinua kohtaan. 1. Joh. 4:10 Annoin kaiken, mitä rakastin, saadakseni sinun rakkautesi. Room. 8:31-32
Jos otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut. 1. Joh. 2:23

Eikä mikään enää erota sinua minun rakkaudestani. Room. 8:38-39
Tule kotiin, ja järjestän taivaassa kaikkien aikojen juhlat. Luuk. 15:7
Olen aina ollut ja tulen aina olemaan Isä. Ef. 3:14-15
Kysyn sinulta: haluatko olla lapseni? Joh. 1:12-13
Minä odotan sinua. Luuk. 15:11-32


Rakkaudella, Taivaallinen Isäsi
Kaikkivaltias JumalaKoska minulle ei näytetty, oliko niissä kirjoitusta, ne saattoi myös olla tyhjiä kirje papereita. Se taas voi kertoa hengellisessä mielessä aivan eri tarinaa. Sillä me uskovat, olemme avoimia kirjeitä maailmalle. Mitä sinun kirjeesi kertoo sinusta ja uskostasi maailmaan, vai ovatko ne tyhjät?
Tämä saattaa olla tuon näkyni Sanoma.


Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvitsemmeko, niin kuin muutamat, suosituskirjeitä teille tai teiltä? Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllemme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi… …Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka Henki on.”
2 KOR 3: 1-6,17,18


Tämä muistui juuri mieleeni. Muutama vuosi sitten olin eräässä kokouksessa. Rukousjonossa Veijo Piipponen profetoi minulle näin:
-" Sinä tulet olemaan Avoinkirje maailmaan, ja tulet vaikuttamaan suureen joukkoon ihmisiä ..."

... ja sitä olen totisesti saanut täällä tehdä .. ja siitä iloitsen.. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.