maanantai 26. maaliskuuta 2018

PYHÄN HENGEN TOIMINTA MEISSÄ

PYHÄN HENGEN TOIMINTA MEISSÄ
(2014)

Löysin hyvää tekstiä Pyhän Hengen toiminnasta meissä:


Jumalan Henki ja yhteisöllisyys
Osallistuminen Jumalan Hengen aikaansaamaan joukkohenkeen on jokaisen tosi kristityn unelma. Sellainen kokous varmasti toteutuu Jumalan Kuningaskunnassa, mutta saisimmeko edes hetken kokea sitä nyt!


Hyvässä seurassa ja yhteisössä
Tilaisuudessa oli hyvä henki, sanottiin, oli sopuisaa, turvallista, mielenkiintoista ja kivaa. Vaikka yhteisöjen ihmissuhteissa on usein vaikeuksia, niin monet silti kokevat valtavan hienoa yhteisöllisyyttä. He elävät toinen toisensa kautta. Mikseivät ennemmin eläisi Jumalan kautta?

Monet ihmiset karttavat yksinäisyyttä. Jotkut suorastaan pelkäävät sitä. Tavalla tai toisella he haluavat muiden ihmisten läsnäoloa elämäänsä. Mikseivät he kaipaa Jumalan läsnäoloa? Onhan Luoja mielenkiintoisempi kuin luodut!

Missä vain on mahtavampi tunnelma, sinne hukkuu yksinäisyys. Joukkohengen hurmassa iloitaan, tanssitaan ja huudetaan riemusta. Ihmisvirran mukana myös vajotaan alas pahuuteen ja murskaannutaan tekojensa seurauksiin.

Mikseivät he iloitse Jumalan Hengen voimassa ja huuda Jeesuksen voiton riemussa? Jumalan seurassa ei ole yksinäistä. Pyhän Hengen voimassa noustaan Jumalan ajatuksiin kuin vuorelle, koetaan sisäinen muodonmuutos ja tehdään hyvää uusista vaikuttimista.


Yksilöiden vai joukkojen Jumala
Kaikilla yhteisöillä on oma henkensä ja omat hengennostatus tapansa. Uskonnollinen yhteisö käyttäytyy yleensä ihan samalla tavalla kuin muutkin. Kenen joukoissa seisot ja kenen lippua kannat? Minkä hengen oma sinä olet?

Raamatussa kerrotaan Nooasta, Abrahamista, Mooseksesta, Joosuasta, Eliasta, Paavalista ja monista muista Jumalan ihmisistä. Siellä puhutaan usein myös siitä, kuinka suurin osa Jumalan kansasta luopui Jumalastaan. Raamatussa enemmistö on melkein aina ollut väärässä. Siksi Jumalan Henki ei myöskään ollut heidän yhteisönsä joukkohenkenä. Tässä syntisessä maailmassa Jumala on yksilöiden eikä joukkojen Jumala. Vasta Jumalan Kuningaskunnassa kokoontuva seurakunta elää koko ajan jumalallisessa joukkohengessä.

Ajoittain Jumalan omat ovat kokeneet joukkona Jumalan Hengen voimaa myös tässä ajassa, mutta tavallisesti seurakunnassa ilmenevä joukkohenki ei ole Jumalasta, vaan ihmisistä. Usein inhimillinen yhteisöllisyys on vallannut Jumalan Hengen paikan seurakunnassa. Onneksi yksilöillä voi olla helluntai joka päivä.

Jumalan Hengestä syntyneet yksilöt voivat yhdistyä yhdeksi joukoksi vain saman Hengen vaikutuksesta. Syntisen luontonsa mukaan elävät uskovaiset tuovat toista henkeä kokoukseen. Koska he vastustavat Jumalan Henkeä, he vastustavat myös niitä paikalla olevia uskovia, jotka vaeltavat Jumalan Hengessä. Näin tämä joukko ei ole koolla samassa hengessä.


Jumalan armon Hengessä
Jumalan ihmiset sitoo yhteen sama Jumalalta saatu kokemus. "Minä kurja huusin ja Jumala kuuli ja armahti minua Jeesuksen tähden." Me olemme kokeneet Jumalan armon Jeesuksen uhrin ja veren kautta. Meillä ei ole mitään omaa ansiota pelastumiseemme. Me emme ole parempia kuin muut ihmiset. Me näimme itsemme pahoiksi Jeesuksen kirkkauden valossa, ja anoimme siksi Jumalalta armoa.

Jumalan lapseksi synnytään evankeliumin kautta, Jumalan armon Hengestä. Saman Isän lapset rakastavat toisiaan, koska he elävät samasta armosta. Jumalan Hengen synnyttämä yhteisöllisyys muistuttaa sukurakkauden luomaa joukkohenkeä. Jumalan seurakunta on perhe ja suku eikä yhdistys tai instituutio. Jumalan seurakuntaan ei voi liittyä, vaan siihen synnytään.

Jumalan kansalla on monia "perheyrityksiä", joita hämäävästi sanotaan seurakunniksi, vaikka ne ovat vain inhimillisiä yhdistyksiä. Jumalan armosta elävä voi tehdä eron Jumalan seurakunnan ja sitä palvelevien yhdistysten välillä. Uskovien perhe tarvitsee käytännön asioiden hoitoa varten yhdistyksiä, mutta älä anna niille suurempaa arvoa kuin niillä on.

Jos annat inhimillisille yhdistyksille Jumalan seurakunnan arvon, niin häpäiset perheesi ja sukusi. Jos arvostit yhdistystäsi liikaa, niin sinulle käy helposti niin, että alatkin kokea yhteyttä toisiin uskoviin yhteisen rakkaan työnne perusteella. Kun kokoontuminen ei enää tapahdu perheyhteydessä, vaan työyhteydessä, niin ainekset hajaannukselle ovat valmiina.

Seurakuntayhdistykset ovat organisaatioita, jotka toimivat Jumalan seurakunnan hyväksi. Yhdistyksen jäsenillä täytyy olla yhteinen näky siitä, miten seurakuntaa rakennetaan. Tämä näky voi olla syntynyt ihmismielestä tai Jumalasta. Halutaanko kokoontua omassa nimessä ja toimia inhimillisten kykyjen varassa vai halutaanko kokoontua Jeesuksen nimessä ja toimia armolahjojen varassa? Kokoontuvan seurakunnan johto kantaa vastuun siitä, toimitaanko Jumalan tahdon mukaan.

Jos tiedät seurakuntayhdistyksesi johdon toimivan päättäväisesti - ei vain epätäydellisyyttään - ihmismielen mukaan, niin nuhtele heitä. Jos he eivät sinua kuule, niin ota yksi tai kaksi mukaasi ja nuhdelkaa heitä yhdessä. Jos he kieltäytyvät kuulemasta teitä, niin erotkaa siitä yhteisöstä. Huomaa, että silloin sinä et eroa Jumalan seurakunnasta, vaan ainoastaan erään kristillisen yhdistyksen toiminnasta.

Herrapaimenet mielellään sanovat yhdistystään Jumalan seurakunnaksi tehdäkseen ihmisille vaikeaksi lähteä pois heidän paimensauvansa alta. Älä tottele heitä, vaan seuraa Hyvän Paimenen ääntä. Hän vie laumansa sisälle karsinaan ja ulos sieltä ja johdattaa hyville ruokapaikoille.

Voit tuskatta erota yhdistyksen toiminnasta, jos sinulla on oikea asenne sinne jääviä ihmisiä kohtaan.
kuulumatta heidän yhteisöönsä. Kun vain Jeesus on yhteyden perustana, niin paljastuu ketkä oikeasti ovat veljiä ja sisaria Kristuksessa. Joka pysyy Jeesuksessa, pysyy Jumalan seurakunnassa. Jumala itse erottaa Jeesuksesta luopuneet ihmiset seurakunnastaan. Vain Hän joka on armon antanut, voi ottaa sen pois.


Jumalan Hengen työ
Uskovaiset, joilla on samanlainen näky seurakuntatyöstä, perustavat usein oman työnsä. Ovatko he lähteneet karsinasta ulos Jeesuksen johtamina, vai Häntä pakoon? Halu kokoontua Jeesuksen nimeen on Jumalasta, mutta eriseuraisuus on syntiä.

Moni tahtoo palvella Jumalaa, mutta tarvitseeko Hän meidän palveluksiamme? Jumala tulee varsin hyvin toimeen ilman meidän toimintaamme. Mitä me voisimme antaa Hänelle, jolta olemme saaneet kaiken, mitä meillä on!

Itsevalittu jumalanpalvelus on arvotonta. Se on vain meidän itsekkään mielemme tuote. Jumala ei ota vastaan meidän uskonnollista touhuamme. Sen sijaan, Hän haluaa synnyttää meissä Hänen tekojaan. Jeesus ei ainoastaan pelasta meitä synnin vallasta, vaan Hän kastaa meidät Pyhällä Hengellä. Siinä Hän antaa armolahjansa meille.

Vain Jeesus on se Ihmisen Poika, joka voi palvella Jumalaa. Kun Hän elää meissä, niin Hän vaikuttaa meissä tekonsa. "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani." Gal.2:20

Jumalan lapset ovat arvolliset palvelemaan Jumalaa, koska he toimivat Jumalan Pojan uskossa. Pyhän Hengen kasteessa saadaan se armolahja, jolla voidaan palvella Jumalaa. Ei siis ole meidän asiamme itse keksiä, miten Jumalaa palvelisimme, vaan uskoa tämä Jeesuksen lupaus, "mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani." Apt.1:8  

Tästä me siis tiedämme, kenellä on armolahja Jumalalta: Hän osoittautuu Jeesuksen todistajaksi. Armolahjat ovat moninaiset, mutta ne kaikki julistavat tälle maailmalle samaa asiaa: "Jeesus Kristus on Jumala." "Kukaan ei myöskään voi sanoa: 'Jeesus on Herra', muuten kuin Pyhässä Hengessä. Armolahjoja on erlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama." 1Kor.12:3-6

Jumalan seurakunta rakentuu siitä, kun kaikki uskovaiset asioivat saamillaan armolahjoilla. Pysyminen vain Pyhän Hengen antamassa osassa on kuitenkin taistelun tulos. Kiusaus sekaantua minulle kuulumattomiin asioihin on suuri. Tähän meitä yllyttävät sekä oma inhimillisyys että toiset uskovaiset.

Moni on laiminlyönyt armolahjansa palvellakseen Jumalaa jossain muussa virassa. Jumalan perheessä jokaisella on oma Isän valmistama tehtävä. "Seurakunta - firmassa" toimitusjohtaja on jalkauttanut näkynsä työryhmille laittaen uskovat palvelemaan inhimillisten kykyjensä mukaan.

Jos kaikilla kokoukseen osallistuvilla on Jeesuksen mieli, niin Jumalan Henki voi laskeutua joukon ylle samoin kuin tapahtui helluntaina. Tällainen tapahtuma on arvokas hetki, koska silloin uskovat ovat joukkona kuin yksi mies - Jeesus.


Kenet Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä
Uskoon tuleminen merkitsee Pyhästä Hengestä syntymistä, mutta kaste samassa Hengessä antaa voiman olla Jumalan todistaja. Jeesuskin sai kasteen Jumalan Hengessä silloin, kun Hän oli antanut itsensä Isänsä tahdolle ottamalla kasteen Johannekselta.

Esimerkillään Jeesus osoitti meille millaisella mielellä olevan ihmisen Jumala täyttää Hengellään. Ihminen, joka vapaaehtoisesti, rakkaudesta Jumalaan, on valmis tekemään kaikessa Hänen tahtonsa mukaan, saa taivaan aukeamaan kohdallaan ja siunauksen virran tulvimaan elämäänsä.

Joku täyttyy Pyhällä Hengellä jo uskoon tullessaan, toinen etsii sitä siunausta vuosia. Jotkut valittavat, etteivät he saa sitä ollenkaan. Jumala ei ole puolueellinen, eikä Hän arvo meille siunauksiaan. Jos Jumalan lupaukset eivät toteudu kohdallamme, niin syy on meissä.

Jumala nöyrtyi Jeesuksessa ihmiseksi päästäkseen sinua lähelle. Hän rakasti sinua siinä, että antoi Jeesuksen uhriksi sinun syntiesi tähden. Viaton Jumalan Poika kärsi sinun tuomiosi. Jumala hankki sinulle pelastuksen, ja se maksoi Hänelle kaiken. Jumalan Pojan veri, on kalliimpi kaikkea muuta. Se vuodatettiin maahan sinun pahuutesi tähden. Jeesuksen tuskan tähden Jumalan sydän särkyi Golgatalla, mutta täyttyi myös ilolla, kun Hänen rakas Karitsansa nousi ylös kuolleista.

Kuulitko, näitkö, koitko Jumalan evankeliumin voiman? Koit varmaan jotain siitä, jos kerran synnyit Jumalan lapseksi sen kuultuasi. Tämä sama sanoma, jonka kautta tulit uskoon, tekee sinut myös otolliseksi kokemaan Pyhän Hengen kasteen. Kuule siis se uudestaan ja niin syvästi, että olet sille kuuliainen.

"Antaako hän siis teille Hengen ja tekeekö hän voimatekoja teidän keskuudessanne lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta?" Gal.3:5   Älä siis odota Jumalan toimivan tekemiesi tekojen tai sinulle tehtyjen toimitusten kautta, vaan keskity kuulemaan Jumalaa. Ei Hän anna Henkeään sinulle, koska kiitit ja ylistit Häntä, vaan koska kuulit Häntä.

Ne, jotka ovat sisäistäneet Jumalan evankeliumin, ovat vapaita tekemään Jumalan tahdon. He voivat Jumalan rakkaudesta syttyneellä sydämellä tuoda itsensä Jumalan eteen siunattavaksi Hänen lahjoillaan.


Kuulemisen vaikeus
Jos kuulit evankeliumin siten, että voit Jeesuksen uhrin tähden jatkaa synnissä elämistä ilman tuomion pelkoa, niin kuulit väärin. Jos kuulit sanoman Hengen lahjoista siten, että ne tekevät sinusta jotain suurta, niin kuulit väärin.

Jos Jumala on saanut puhdistaa sinun henkesi korvan kuulemaan Jumalan lapsen lailla, niin saat uskon ottaa vastaan sen armolahjan, jonka Hän on sinulle varannut. Uskonnollisuus voi kuitenkin vammauttaa kuulomme uudestaan.

Juutalaisuus oli lumonnut Galatian uskovien korvat: "Te mielettömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?" Gal.3:1   Uskoessaan juutalaisten tapojen voimaan he kadottivat evankeliumin voiman. Samalla tavalla monien muiden uskonnollisten tapojen noudattaminen voi tukkia sydäntemme korvat ja sokaista silmämme Jeesuksen uhrin suuruudelta.

Ponnistukset omatekoisen uskon saamiseksi häiritsevät sitä kuulemista, joka johtaisi Jumalan antaman uskon saamiseen. Jos "uskossa kuuleminen" on korvattu "uskossa omistamisella", niin Jumalalta anominen ja Hänen vastauksensa odottaminen ovat jääneet pois. On vaarallista korvata uskottelulla henkilökohtainen suhteensa Jumalaan. Ottamisella ja vastaanottamisella on suuri ero!

Vaikka Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta, niin et voi sen kuultuasi vain alkaa uskovaiseksi. Sinun tulee tämän sanoman kuulemisen johdosta tosissasi kääntyä Jumalan puoleen ja saada Häneltä pelastus.

Samoin vaikka Jeesus antaa armolahjoja omilleen, niin et voi sen kuultuasi vain omistaa itsellesi Hengen lahjoja. Sinun tulee tämän sanoman johdosta kääntyä Jeesuksen puoleen ja saada Häneltä Hengen täyteys.

Uskossa kuuleva sulattaa kuulemansa sanoman sisimpäänsä. Sydämeen kätketty Jumalan sana ja lupaus saa meidät antamaan sanoman mukaisen vastauksen Jumalalle ja odottamaan siihen Hänen reaktiotaan. Uskossa omistava yrittää itse ottaa sen, minkä Jumala lupaa antaa.

Uskon varmuus tulee Jumalan äänen kuulemisesta. Kun Hän on puhunut minulle, niin silloin minä tiedän, mitä olen saanut: "Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet." 1Joh.5:14-15

Tämä Raamatun kohta ei puhu mitään uskossa omistamisesta, vaan se puhuu vastauksen saamisen varmuudesta, jos anomme jotain Jumalan tahdon mukaan. Johannes ei tahdo sinun reagoivan sanaansa näin: "Heti anottuani minulla jo on se, koska anoin Jumalan tahdon mukaan." Sen sijaan on Jumalan tahdon mukaista ajatella: "Anottuani Jumalan tahdon mukaan voin odottaa uskon varmuudessa Hänen vastaustaan."

Vasta vastauksen saanut tietää, että häntä on kuultu. Moneen otteeseen Johannes sanoo kirjeessään "me tiedämme". Aina silloin hän tarkoittaa Jumalan meille antamaa tietoisuutta ja varmuutta eikä meidän itsemme päättelemää tietämistä.

Edellinen Johanneksen opetus on sama kuin seuraava Jeesuksen rohkaisu anottaessa Pyhää Henkeä. "Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat." Luuk.11:13

Ihmiset tungeksivat Jeesuksen ympärillä Hänen tekemiensä ihmeiden tähden. Hän ei kuitenkaan tavoitellut ihmeillä julkisuutta, vaan tahtoi esitellä Isänsä hyvyyttä. "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan." Joh.14:10

Jeesuksen meille antamat armolahjat toimivat meissä samalla tavalla kuin Jumalan armo vaikutti Jeesuksessa. Niiden kautta haluamme esitellä Jeesuksen hyvyyttä ja sanomme: "Jeesus, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen."


Täyty Pyhällä Hengellä
Usein olemme täynnä itseämme. Meissä ei silloin ole tilaa Hänelle. Tarvitaan siis itsestään tyhjentyminen Jeesuksen hyväksi. Raamattu kertoo kuinka uskovat ensimmäisen kerran täyttyivät Hengellä vesikasteen jälkeen. He olivat silloin antaneet itsensä Jeesukselle Jumalan rakkauden voimasta, kuten vesikasteen luonteeseen kuuluu.

Myöhemminkin he täyttyivät uudestaan Jumalan Hengellä juuri silloin kun Jeesuksen seuraaminen oli aiheuttanut heille vaikeuksia. Tämän totuuden tähden Paavali jopa mielistyi vaikeuksiin. "Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas." 2Kor.12:10   Huomaa hän sanoi, "Kristuksen tähden". Usein me olemme vaikeuksissa vain itsemme tähden.

Jeesuksen Kristuksen voima asettuu meihin asumaan sen kautta, kun me kiellämme itsemme, otamme ristimme ja seuraamme Jumalan Karitsaa. Moni uskovainen on saanut armolahjansa, mutta jättänyt sen käyttämättä vain sen tähden, että on mielistynyt ihmismielenmukaiseen elämään. Ristintien hylkääminen merkitsee Jumalan antamien armolahjojen hylkäämistä.

Sydämessämme asuvat pahat ajatukset ovat pahin este Jumalan Hengen täyteydelle. Jumala puhdistaa sydämemme evankeliumin antamalla uskolla. Monet uskoontulleet ovat kuitenkin lujasti sitoutuneet rakkaisiin vääriin ajatuksiinsa.

Monet väistävät tämän ajatusmaailman pyhityksen Hengellä täyttymisen ehtona. He sanovat, että pelkkä uskominen riittää. Voi, jospa he uskoisivatkin Jumalaa siinä asiassa, mistä Jumala on heille puhunut, eivätkä yrittäisi uskoa asiaa, mistä Jumala ei ole heille vielä puhunut.

Kuuliaisuus Jumalan Hengelle on polku, jolla et voi oikaista. Hän odottaa sinua uskollisesti pitkiäkin aikoja, että ottaisit sen askeleen, josta Hän on sinulle puhunut. Jumalan tiellä kulkeva ei voi olla ennen pitkää tulematta sille askeleelle, jossa hänet puetaan voimalla korkeudesta! Siksi jatka Jeesus -tiellä.

Voi mikä lukko tämä onkaan: sinä odotat, milloin Jumala kastaa sinut Pyhällä Hengellä, ja Jumalaa odottaa milloin sinä teet sen, mitä Hän sinulta pyytää. "Me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat." Apt.5:32  
Käytetty raamatunkäännöstä: Raamattu Kansalle 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti