torstai 13. syyskuuta 2018

KATSOKAA TAIVAAN LINTUJA ...

"ESIKARTANO"17.7.2018. Tänään, aamuyöllä hetkeksi herätessäni ja noustessani hetkeksi istumaan, olin siinä hetken silmät kuitenkin kiinni. Näin kuvan valtavan kokoisesta ja pitkästä, keltaisesta kartanosta ..
Ajattelin heti, että se oli taivaan esikartano ja se oli taivaallista kokoa.
Sitten kävin takaisin maata ja jatkoin untani.

Kuva
https://valtioneuvosto.fi/documents/101 ... 5109805000

Ilm. 11:2
Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

Rinnakkaisviitteet
Dan. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
Dan. 12:7 Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät."
Luuk. 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
Ilm. 12:6 Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.
Ilm. 12:14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.
Ilm. 13:5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

Biblia (1776)
Ilm. 11:2 Mutta syökse sisälmäinen kuori ulos templistä, ja älä sitä mittaa; sillä se on pakanoille annettu, ja he tallaavat pyhää kaupunkia kaksiviidettäkymmentä kuukautta.

Ruotsi (1917)
Ilm. 11:2 Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå månader förtrampa den heliga staden.

Englanti (KJV 1789)
Ilm. 11:2 But the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it is given unto the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and two months.

Tässä tuo Ilm.11. kokonaisuudessaan:

Johanneksen ilmestys 11
1. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.
2. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.
3. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan."
4. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä.
5. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla.
6. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat.
7. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.
8. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
9. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.
10. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat.
11. Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät.
12. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät.
13. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian.
14. Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian.
15. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti".
16. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
17. sanoen: "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.
18. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat."
19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.

Johannes mittaa temppelin 11:1-2

Johanneksen käteen annetaan sauva ja hänen käsketään mitata temppeli. Käsky tuskin tarkoittaa vain tavallista mittaustoimitusta, vaan sillä on syvempi merkitys. Sakarjan kirjassa on näky, jossa mitataan Jerusalemin kaupunki (Sak 2,1-5). Mittauksen jälkeen annetaan lupaus: "Minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä." Sakarjan kirjan valossa näyttää siltä, että mittaaminen tarkoittaa nyt suojeltavaksi merkitsemistä; se, minkä Johannes saa mitattavaksi, tullaan suojelemaan eikä se tuhoudu pahan hyökkäyksessä. Ilmestyskirjan luvussa 7 on sama ajatus: Jumala suojelee sinetillä merkityt siinä myrskyssä, joka ravistelee maailmaa; ja sinetillä merkityt tarkoittavat Jumalan omia. Mikä on sitten se temppeli, joka tullaan suojelemaan? Jerusalemin temppelistä tuskin lienee kyse - Herodes Suuren rakennuttama mahtava Jerusalemin temppeli oli jo tuhounut silloin, kun Ilmestyskirja kirjoitettiin. Vuonna 70 Rooman sotajoukot hajoittivat temppelin maan tasalle - vain itkumuuri jäi pystyyn. "Temppeli, alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat" tarkoittanee Kristuksen Kirkkoa, Jumalan kansaa tässä maailmassa. Muuallakin Uudessa testamentissa Jumalan seurakuntaa kutsutaan Jumalan temppeliksi (esim. 1 Kor 3,16 ja Ef 2,21). Jakeen 1 sanoma lienee siis tämä: Kristuksen kirkko ei tule tuhoutumaan, vaikka Perkele hyökkää sitä vastaan suurella voimalla. Jeesus antoi opetuslapsilleen täsmälleen saman lupauksen: "Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita" (Mt 16,18). Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei paikallinen seurakunta voisi hävitä tai ettei kristitty voisi luopua uskosta. Tästä Ilmestyskirjan alkuluvuissa oli monta varoittavaa esimerkkiä. Mutta Kirkko maailmanlaajana kokonaisuutena ei häviä. Ainakin jossain päin maailma on elävä kristillinen seurakunta silloin, kun Jeesus palaa kirkkaudessaan maan päälle. Jumala on luvannut pitää omistaan huolta; Jumala ei anna Paholaisen tuhota Kirkkoaan. Siihen luotamme ja katsomme turvallisin mielin tulevaisuuteen. Mitä sitten tarkoittaa jakeen 2 "esikartano", jota Johannes ei saa mitata ja jota ei siis tulla suojelemaan? Ehkä kyse on liikehdinnästä, jota aina on esiintynyt Kristuksen seurakunnan liepeillä: aina on ollut niitä, jotka ovat olleet kiinnostuneita kristittyjen uskosta ja ovat suhtautuneet Jeesukseen myönteisesti, mutta eivät itse ole eläneet uskossa Jeesukseen eivätkä ole kuuluneet seurakuntaan. Ehkä tätä joukkoa tarkoittaa esikartano. Mikä on heidän osansa, kun Perkele hyökkää seurakuntaa vastaan? Heitä Jumala ei lupaa suojella. Heidät annetaan pakanakansojen tallattavaksi ja siinä mylläkässä myönteiset ajatukset Jeesuksesta ja kristinuskosta karisevat pois. Tästä kirkkohistoria tuntee lukuisia esimerkkejä. Kun kristittyjä on vainottu, myönteisyys, jotka Jeesusta ja hänen seuraajiaan kohtaan on tunnettu, on nopeasti unohtunut. Jakeessa 2 mainittu 42 kuukautta on Ilmestyskirjassa lukuisia kertoja esiintyvä vertauskuvallinen luku ("kolme ja puoli vuotta", "tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää", "yksi aikaa ja kaksi aika ja puoli aikaa"). Luvun tarkoitus ei liene paljastaa ajanjakson pituutta, vaan kertoa, että Jumalan on määrännyt, miten pitkään Perkele saa mellastaa. Paholaisen toiminta kestää juuri niin kauan kuin Jumala sallii. Kun Jumalan määräämä aika päättyy, Perkeleen hyökkäys päättyy - vaikka hän tahtoisi sitä jatkaa.
https://www.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/Ilm/11-12JR.htm

PSALMIT 100
1. Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa.

2. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.
3. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat.
4. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.
5. Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.18.7.2018.


Mat 6:25-33 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?

 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?

Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'
Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."Tuo Sana nousi sydämelleni, ja koin sen vastaukseksi eräälle uskovalle veljelleni, joka oli pyytänyt rukousta asuntonsa puolesta.
Sitten hän esitti minulle tällaisen kysymyksen ja lähdin tavoittelemaan siihen vastausta:


  • Minä olen oleva Tulimuuri sen ympärillä sanoo Herra Sebaot!
    Tämä kohta on aina puhutellut minua mitä se mahtaakaan pitää sisällään!”Löysin hänelle vahvaa vastausta, jonka koin jaettavaksi muillekkin;


Tuo on Sakarjan profetiasta, näystä:

Herra murskaa viholliskansojen vallan (Sak 2:4) ja tulee olemaan tulimuurina Jerusalemin ympärillä ja asuumaan sen keskellä (2:9).

Löysin vielä tällaisen:

"Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora. Minä sanoin hänelle: "Mihin sinä olet menossa?" Ja hän vastasi minulle: "Mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva." Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle, ja toinen enkeli lähti häntä vastaan. Ja hän sanoi tälle: "Juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano: Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä. Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä." Sak.2:1-5. Kristuksen seurakunnan mitta on hän itse, siinä on hänen kuningaskuntansa, siinä tilassa uskovat toimivat ja elävät. Vapahtaja on pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, seurakuntansa kera. Jeesus on itse sen tulimuuri, eikä muuta muuria tarvita, ei temppeliä, eikä muitakaan maanpäälisiä rakennuksia ja papitkin ovat vain tasamaanhiihtäjiä. Jos et ole Jeesuksessa, olet ulkopuolella, vaikka asuisit Jerusalemissa! Jos olet Jeesuksessa, olet osallinen hänestä kaikessa, vaikka et olisi koskaan edes käynyt Israelissa.

http://verkkokalastaja.blogspot.com/201 ... muuri.html

”Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä.” Tälläkin hetkellä Jumala on Sanansa perusteella tätä Israelille. Hengellisessä mielessä se koskee myös Kristuksen seurakuntaa maan päällä.

Amen! Tuo oli kyllä aikas vahva!!!
KASVU KRISTUKSEEN: https://www.siion.fi/kasvu.8.html (liittyen tuohon tulimuuriin)
KASVU KRISTUKSEEN
”Että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme Häneen, joka on pää.” Kasvu Kristukseen alkaa heti, kun olemme antaneet elämämme tietoisesti Jeesukselle ja saatu syntimme anteeksi Jeesuksen Golgatan veressä.
Kasvun jalo päämäärä on täysi miehuus Kristuksessa Isän edessä kaikkein pyhimmässä ikuisesti. Vertauskuvallisesti tätä nimitetään Raamatussa Pyhällä Jumalan Vuorella oloksi. Kun tulit uskoon, toisin sanoin synnyit uudesti ylhäältä, Tuli Jeesus Isän kanssa Sinuun asumaan. Sitten Jeesus kastoi Sinut Pyhällä Hengellä. Jos et vielä tätä kastetta ole saanut, tulet sen saamaan, se kaste samoin kuin kaikki muutkin jumalalliset asiat ovat Isämme lahjaa. Nyt, kun ihminen tulee uskoon, on hän hengellisesti kuin pieni lapsi, ei osaa lähteä eikä tulla. Tästä tilanteesta alkaa em. taival. Nyt jokaisessa uskovassa on Herra lähellä, mutta jokainen uskova ei ole lähellä Herraa. Kuitenkin täyttä miehuutta ei ole ilman täyttä yhteyttä Herraan. Kasvun jaloin tarkoitus on opetella tämä yhteys kaikin tavoin luonnolliseksi elämäksi.
Että tuntisit tarkemmin päämääräsi, sanon siinä ololle tärkeimpiä asioita, jotka iankaikkisessa olossa Jeesuksessa ja Isässä toteutuu:
-Jatkuva tietoisuus sovituksesta ”olemme päässeet lähelle Jeesuksen veressä".
-Jatkuva elämän jakaminen Jeesuksen kanssa, eletään koko elämä tietoisesti Hänen kanssaan ja samalla myös Isän kanssa Jeesuksessa. "Etkä ole koskaan kääntyvä Minusta pois".
-Myönteinen asennoituminen omaan ja lähimmäisen elämään tasa-arvoisena toisten kanssa.
-Jatkuva levollinen työyhteys Jumalan kanssa.
-”Ei missään Minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinnkoa
-Tietoisuus siitä, että se ihanuus, kirkkaus ja valkeus on Jumalan ikuisesti.
-”Herra on Sinun iankaikkinen Valkeutesi, Sinun Jumalasi Sinun Kirkkautesi.
-Koko olemuksemme kiitollisuus Jumalalle meidän Isällemme ja Jeesukselle Kristukselle. # 069.
Ilmestyskirjassa on lupaus, että Herra Jumala on valaiseva heitä. Hengellisesti se on totta Sinun elämässäsi jo tänään. Herra valaisee Henkensä opetuksessa kaikin tavoin kasvussasi Kristukseen ja Hän antaa Sinulle ymmärrystä kaikkeen. Suuri Isämme antaa Sinulle terveen kasvun Sinun syödessäsi Sanan lupauksia. Kaikki vastaan olevat kirjoitukset on naulittu ristiin, niin kuin Paavali sanoo. Sinua Jumala kuljettaa voittosaatossa Kristuksessa, ja kun Sinä sitten olet päämäärässä Jumalan edessä, ylöspäin kasvusi (Kristukseen kasvu) muuttuu palveluksi, seisomiseksi Hänen edessään ihmisten puolesta. Jumalan Kaikkivaltiaan läsnäolo tulee elämääsi hyvin todellisesti: Tulimuurina, Sateena, Auringon säteilynä, Voimansa Verhona. Nämä ovat Jumalan hengellisiä ominaisuuksia, jotka ovat ympärilläsi ikuisesti. Palvele seurakunnassa Kristuksessa sillä paikalla, johon Jumala on Sinut osoittanut ja osoittaa. Minkäänlainen hehkutus ei kuulu Jumalan Pojan luonteeseen, vaan hiljaisuus ja nöyryys. On ihan mukava pitää jalat ihan koko ajan ”maassa.” Jumala ei tee asioita minkäänlaisella väkivallalla, vaan Hengellään. Käy sisälle vain ovista, jotka Hän on avannut selälleen Sinulle. Ole valmis vastaamaan toivosi perustuksesta sen mukaan, kun on ”tilausta”. Kun Hän avaa, ei kukaan sulje. #
Esko I Kärki”
Siinä oli vahvaa ja tärkeää Sanomaa, meille Kristukseen uskoville!Amen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti