keskiviikko 26. syyskuuta 2018

ELÄMÄ ON JUMALAN LAHJA


Minulle nousi tämä Sana, kun jostain syystä aloin miettimään viime päivien uutisointia Timo Soinista ja abortista. Oli pakko tuoda tämä tänne jakoon.
Elämme viimeisiä aikoja ja tuo abortti kysymys on siitä vahva merkki, ehkäpä tuo Sana kertoo juuri Jumalan tuomiosta, aborttia vastaan:

Mark. 13:12
Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.

Rinnakkaisviitteet
Hes. 38:21 Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan.
Miika 7:5 Älkää uskoko ystävää, älkää luottako uskottuun; vaimolta, joka sylissäsi lepää, varo suusi ovet.
Miika 7:6 Sillä poika halveksii isää, tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan; ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa.
Matt. 10:21 Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.
Matt. 10:35 Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;
Matt. 10:36 ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa.'

Biblia (1776)
Mark. 13:12 Niin on veli antava ylön veljensä kuolemaan, ja isä pojan; ja lapset nousevat vanhempia vastaan, ja antavat tappaa heitä.

Älä tee aborttia : http://www.paula1.com/Abortti.htm

Murskaatko alkavan elämän ennen kuin se on alkanutkaan?

Älä tapa syntymätöntä lastasi.
Kymmenessä käskyssä on selkeästi sanottu:
2. Moos. 20:13 Älä tapa.
... eutanasia, homous ja abortti, kauheita lopunajan merkkejä, joissa ei enää kunnioiteta elämän lahjaa ja tehdään elämän lahjasta likaista.

  Itselläni on ollut kolme keskenmenoa, (ei siis aborttia) joten ymmärrän tuon tuskan jota asiassa kokee. Nykyään olen lohduttanut itseäni sillä, että nuo keskenmenneet, odottavat minua siellä taivaassa. Ajatella, en ole koskaan saanut nähdä heitä, olivatko tyttöjä vaiko poikia jne. kysymyksiä riittää. Uskon, että kun tapaamme, voin kuitenkin heidät ensitapaamisella tunnistaa, sillä se kuuluu siihen taivaalliseen ihmeeseen. Tätä olen yrittänyt puhua miehellenikin ja kahdelle täällä olevalle lapselleni, että se auttaisi heitä uskon tielle. Miehelläni on jo pieni siemen tuohon uskoon, mutta lapsilleni toivoisin sen myös heräävän, ennenkuin on myöhäistä.
 ... olen monesti ajatellut ja sanonut ääneen miehellenikin, että kun olemme uskossa Jeesukseen, niin kerran, kun meidän aikamme tulee lähteä, saamme nähdä taivaassa, nuo kolme lastamme, odottamassa, niin lohduttavaa ...
Äidin kyyneleet : https://www.youtube.com/watch?v=ZjdoMgZXJ-4

Elämä on Jumalan Lahja : https://luominen.fi/elama-on-jumalan-lahja

”En tule antamaan kenellekään mitään kuolettavaa myrkkyä, jos minulta sellaista pyydetään, enkä mitään neuvoa sellaisen valmistamiseen. Samoin en tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.” Hippokrateen vala1

Taivaan Isä Pitää Huolta Lapsistaan : https://www.youtube.com/watch?v=EC-DC3U1C5A

Kuva

Lapset - Herran lahja

”Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti. Niinkuin nuolet sankarin kädessä, ovat nuoruudessa synnytetyt pojat" (Ps.127:3-4).

"Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - 'että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä'. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvatta­kaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa" (Efes.6:1-4).

"Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi" (Kol.3:20-21).

"Sillä Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban - se on uhrilahja - ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette" (Mark.7:10-13).

"Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä" (1.Tim.5:4).

"Joka vitsaa (hepr. שבט shevet = keppi, piiska, vitsa, valtikka, heimo, suku) säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa" (Snl.13:24).

"Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea" (Snl.22:6).

Raamattu ei tunne ei toivottuja lapsia. Kaikki lapset, jotka Jumala suo, ovat Herran lahja. Lasten tulee Jumalan Sanan ohjeiden mukaan kunnioittaa vanhempiaan ja olla heille kaikessa kuuliaiset (Paitsi tietenkin silloin, jos jumalattomat vanhemmat käskevät heitä tekemään syntiä. Silloin tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä; Ap.t.5:29). Nykyisessä pahassa maailmanajassa yksi lopun ajan merkki on se, että lapset eivät kunnioita vanhempiaan eikä mitään muitakaan auktoriteettejä ja ovat tottelemattomia vanhemmilleen (2.Tim.3:1-5). Vanhempien kunnioittaminen tuo elämään siunauksen ja menestyksen, mutta sen puuttuminen kirouksen, niinkuin lopun ajassa monien tottele­mattomien kohdalla on käynytkin. Jeshuan opetuksen mukaan yksi keskeinen osa vanhempien kunnioittamisessa on se, että pidämme heistä hyvää huolta heidän vanhuu­dessaan, tultuamme itse aikuisikään. Se on raamatullinen lasten velvollisuus ja samalla etuoikeus vanhempiaan kohtaan. Korkean elintason maissa tosin yhteiskunnan sosiaali­turva pitää suuressa määrin huolta myös vanhuksista, mutta siitä huolimatta lapsilla on monia mahdollisuuksia huolehtia vanhemmistaan ja auttaa heitä, aina kun he apua tarvitsevat. Se on siunauksen ja menestyksen lähde.

Vanhempien velvollisuus lapsiaan kohtaan on kasvattaa heitä rakkaudessa Herran pelkoon ja Jumalan Sanan tuntemukseen. Vanhemmat eivät luonnollisesti voi tehdä uskonratkaisua lastensa puolesta, se heidän itsensä on aikanaan tehtävä henkilökohtai­sesti, mutta jos annamme lapsillemme opetuksen Jumalan Sanan totuuksiin jo lapsuu­desta saakka ja olemme itse eläviä esimerkkejä uskosta, se antaa lapsille kestävän kasvatusperustan, joka helposti myöhemmin kantaa uskon hedelmää lasten aikuistut­tua. Vanhempien velvollisuutena on myös tarvittaessa rakkaudessa ja lempeydessä kurittaa lapsiaan, jos se on tarpeellista eikä puhuminen auta. Raamatun tarkoitta­ma kuritus, vitsan antaminen, ei missään tapauksessa tarkoita pahoinpitelyä, vaan rak­kaudessa tapahtuvaa lempeää ojentamista (Snl.3:12; 19:18; 22:15; 23:13; 29:15). Lasten kasvattaminen ei saa missään tapauksessa olla rakkaudetonta ja vihamielistä kohtelua, sillä se saa aikaan vain arkuutta, turvattomuutta ja vastavihaa lapsissa. Rak­kaus, hyvä huolenpito ja vanhurskas kasvatus antavat turvalliset lahtökohdat nuorille aikuiselämää varten. (Monissa maissa nykyään ruumiillisen kurituksen antaminen on yhteiskunnan lainsää­dännössä kielletty, mutta sellaiset lait ovat Jumalan Sanan vastai­sia, kuten aborttilakikin. Uskova joutuu tässä tilanteessa käyttämään muita kasvatuskeinoja kuin vitsaa).

lue lisää: http://www.kolumbus.fi/gematria/apsrk15.htmlEi kommentteja:

Lähetä kommentti