keskiviikko 4. huhtikuuta 2018

TAIVASTEN VALTAKUNTA ON TÄÄLLÄ!

TAIVASTEN VALTAKUNTA ON TÄÄLLÄ!


1.5.2015. Tänä aamuna näyssä oli kuin puupinoja vieri vieressä metsän keskellä ja ne mutkittelivat siellä metsässä, ihmettelin ja katselin tarkemmin ja huomasin ettei ne olleetkaan puuta vaan matalia kivimuureja ja sitten niiden ylle tuli rautaiset häkit .... Pyysin Herralta sanaa ja se avautui Ester 2,3 ja 4 luvut... ( minulle on kaksi kertaa profetoitu, että minua valmistellaan kuin Esteriä, ja tämä avasi minulle, myös omaa tilannetta)
Koin että kyseessä olisi maamme rajamuurit, ja nuo häkit niiden yllä tarkoittavat vertauskuvallisesti vankeutta....

3.5. Illalla kun kävin nukkumaan, jossakin vaiheessa rukouksieni jälkeen sain näyn tuosta sinettisormuksesta, joka minulle jo vuosia sitten näytettiin ja annettiin, tuo sormus on kultainen ja sen kanta on neliön muotoinen kulmat, ylös alas ja sivuille, niinkuin salmiakki neliö ja sen keskellä on tuo kaunis sininen kivi, illalla näytetyssä kuvassa tuo kivi oli nyt suurempi ja tuon sormuksen vierellä oli samanlainen sormus punaisella kivellä. Näin Herra antaa siunauksensa palvelijalleen. Kiitos ja Kunnia Jeesukselle Kristukselle!

8.5. Viime yönä näin ihanaa unta, tosin nyt hereillä en siitä muista paljoa ja on vaikeaa laittaa sitä järjestykseen, mutta se oleellisin siitä on mielessäni:
- " Ylleni ilmestyi kauniit puhtaan valkoiset vaatteet ja tuo vaate ylettyi maahan asti. Se oli todella kaunis puku. Olin jossakin isossa kaupungissa, oli ehkä ilta aika kun oli niin pimeää. Erään suuren kauppakeskuksen edessä, yhtäkkiä, itsenikin hämmästykseksi, levitin käteni ja huusin valtavalla voimalla: - "TAIVASTEN VALTAKUNTA ON TÄÄLLÄ, TAIVASTEN VALTAKUNTA ON TÄÄLLÄ ... !""
Huomasin että tuo huuto ei lähtenyt omasta voimastani, vaan Jeesus minussa huusi. Oma lihani ujosteli itsessäni tuota huutoa joka minusta lähti, mutta Jeesus minussa oli niin voimakas, että siihen kykenin. Kuljin kaduilla noissa valkoisissa vaatteissa ja kyselin voisinko rukoilla ihmisten puolesta ja siunata heitä. Eräässä kadun kulmassa makaili kaksi väsynyttä miestä ja rukoilin myös heidän pulestaan ja siunasin heitä. Missä kuljinkin rukoillen ja siunaten ihmisiä, huusin myös kovaan ääneen: - "TAIVASTEN VALTAKUNTA ON TÄÄLLÄ!" Ja julistin Jeesuksen pian saapuvaksi pian. Välillä huusin: TAIVAS AUKENE!" Siellä oli toinenkin nainen joka julisti, mutta mietin, millä voimalla hän julisti? Tiesin, että se voima mikä minussa huusi, oli Jeesukselta Kristukselta tulevaa.
Tuo oli mahtipontinen uni.
Herra olkoon vahvana tänäpäivänä kanssanne; sillä Taivasten valtakunta on täällä! Olkaa Siunattuja Jeesuksessa Kristuksessa joka olkoot teidän vahvuutenne!
Aamen.

LAINAUS:
Jumalan Valtakunta on lähellä !
Jeesus puhui paljon Taivasten Valtakunnasta.
Hän kuvasi sitä vertauksissa, Matt. 13: vehnä ja rikkavilja, sinapinsiemen, taikina ja hapate, peltoon kätketty aarre, kallisarvoinen helmi sekä nuotta, joka laskettiin mereen.
Jumala kutsuu tänäkin päivänä ihmisiä Valtakuntansa kansalaisiksi armon evankeliumin kautta.
Nyt on vielä armon aika! Kiitos siitä Herralle.
Jumalan armon evankeliumi on osa Valtakunnan evankeliumia.
On olemassa vain yksi evankeliumi, ja se on sekä armon että Valtakunnan evankeliumi.
Mar. 1:14-15: Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!"
Jumalan valtakunta on jo nyt keskellämme, mutta se on vielä fyysisille silmillemme näkymätön.
Luuk 17:20-21: Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."
Joh.3:3 Jeesus sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
Täytyy siis olla Jumalan valtakunnan syntyperäinen kansalainen voidakseen kokea sen todellisuuden.
Joh.3:5: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."
Apostoli Paavali kirjoitti Jumalan Valtakunnasta: Room.14:17: "Ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä."
Tämä äsken nousi vielä ylös mieleeni tuosta unestani; minulla oli ennen tuota kaunista puhtaan valkoista pukua, hyvin kaunis juhlapuku, mutta sen kauneus oli vain maallista. Kun sain tuon valkoisen puvun, tunsin sen puhtauden ja kauneuden ja sen voiman jonka sain tuon puvun kautta, (vanhurskaudenpuku) tuota tunnetta ei ollut maallisessa juhlapuvussa..
Tulee muistaa että tuo vanhurskaus ei ole itsestämme, vaan se on Jumalan vanhurskautta.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10
 
1. Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
2. Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä,
3. Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus,
4. Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi.
5. Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,
6. vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.
7. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.
8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
9. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne,
10. älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut.
11. Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette.
12. Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä.
13. Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne; mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin.
14. Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne.
15. Totisesti minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin.
16. Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.
17. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat;
18. ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.
19. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.
20. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.
21. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.
22. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
23. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.
24. Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä.
25. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!
26. Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.
27. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.
28. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.
29. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.
30. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.
31. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.
32. Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.
33. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.
34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
35. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;
36. ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'.
37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.
39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
40. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt.
41. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan.
42. Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille." 

 
11.5. noin neljän jälkeen aamulla heräsin hetkeksi ja samalla sain näyn: Tuossa kuvassa näytettiin kirjahyllyä joka oli aivan tyhjä, mutta ylimmällä hyllyllä näin valkoisia kirjaimia, joista muodostui sana: Ikuisuus. Illalla olin rukouksessa kysellyt Jeesukselta, olinko elänyt oikein, etten ollut eksynnyt vääriin suuntiin ja pyysinkin että hän vastaisi jollain tavoin minulle ja tuo ikuisuuden ilmoittaminen oli kaunis ja vahva vastaus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti