tiistai 24. huhtikuuta 2018

KAUNISTAUDU KUNNIALLA JA KORKEUDELLA ...

Näky; Kaunistautuminen. 22 Touko 2016, 
 
Tänäaamuna taas pitkästäaikaa sain kaksi näkykuvaa, joissa molemmissa naiset olivat kaunistautumassa, ensimmäisellä oli hyvin pitkät hiukset laitettu korkealle ponihänälle ja toisessa kuvassa naisella oli korkea nuttura, retrokampauksia molemmat. Pyysin Herraa vahvistamaan tätä ja tuosta aiheesta löytyy paljon Raamatun Sanasta:
 
5. Kaunistaudu kunnialla ja korkeudella, pukeudu loistoon ja kirkkauteen.
Job. 40.Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja
tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa
oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä
kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat
toivonsa Jumalaan. (1. Piet. 3:3-5a)

Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus
ja säädyllisyys - eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, vaan hyvät
teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. (1. Tim. 2:9-10)


Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen
ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta
sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. (Ps. 139:13-15)

Näky; Iso, vankka puupino 25 Touko 2016
Tänä aamuna sain sellaisen nopean näky kuvan; siinä oli iso puupino vankasti maassa. Mietin noita puita ja sanotaan että Raamatussa usein puilla verrataan ihmisiin. Sitten minua tuli vastaan vuorisaarnasta tällainen kohta, joka mielestäni sopii tähän näkyyn:
 
VUORISAARNA/ KAKSI RAKENTAJAA (Matt.7:24-27)
Puupinossa perustus on tärkeä.

VUORISAARNA/ KAKSI RAKENTAJAA (Matt.7:24-27)

-------

24. "Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.

25. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

26. "Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle.

27. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka."

--

Vuorisaarnan vaikutus

28. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan.
29. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.


Perustus on tärkeä, sen tietää jokainen talonrakentaja. Mutta rakennusaineet voivat olla erilaiset (1.Kor.3:12). Toisen rakennus kestää paremmin, kuin jonkun toisen (1.Kor.3:14,15).


Ensimmäinen kirje korinttilaisille 3
1. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa.
2. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä;
3. olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?
4. Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?
5. Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut.
6. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.
8. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan.
9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.
10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13. niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15. mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.
16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.
18. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.
19. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa";
20. ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi".
21. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän,
22. teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän.
23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan.


Muistanette varmaan tämän laulun lapsuudestanne .

Tyhmä ja viisas mies talon rakensi

Tyhmä mies hiekalle rakensi, tyhmä mies hiekalle rakensi,
tyhmä mies hiekalle rakensi, kunnes rajuilma puhkesi.
Vettä satoi rankasti, tulva nousi vaan.
Vettä satoi rankasti tulva nousi vaan.
Vettä satoi rankasti tulva nousi vaan, talo sortui kokonaa.

Viisas mies kalliolle rakensi, viisas mies kalliolle rakensi,
viisas mies kalliolle rakensi, kunnes rajuilma puhkesi.
Vettä satoi rankasti, tulva nousi vaan.
Vettä satoi rankasti tulva nousi vaan.
Vettä satoi rankasti tulva nousi vaan, talo seisoi paikoillaan.


Kumpia me olemme? Rakennammeko siihen maailman hiekkaan, joka ei tule olemaan pysyvää, vaiko rakennammeko Kristus Kalliolle, joka kyllä kestää ja on vahva.
Kristus-kalliolle rakennettu pino voi pysyä pystyssä. Puut muuttuvat läjäksi ennemmin tai myöhemmin pinon kasvaessa, vaikka pinoa kuinka yritettäisiin tukea.
Jokainen uusi puu joka laitetaan pinoon tukeutuu siellä ennen olleisiin ja aseuttuu pinon osaksi vähitellen. Mutta Jumalan järjestys on oleellinen; jos uudet puut asettuvat sikin sokin pinon päälle, ei pinon päälle enää kauan voi uusia puita laittaa.

Taitava pinoaja pystyy pinoamaan myös käyrät tai hieman oksaisetkin puut, tosin isommat oksat on pakko leikata pois. Jokaiselle löytyy oma paikkansa kun puu suostuu asettumaan siihen osaan joka hänellä on.

Oikein pinotun pinon läpi pääsee myös tuulen "henki" puhaltamaan joka kohdasta ja estämään pinon puiden mätänemisen.


Näky; Vahvistukaa Sanassa ja Anokaa rukoillen29 Touko 2016

Olin aamulla pitkään Herran läsnäolossa ja kuvittelin jo, ettei tänäänkään taida näkyä tulla. Olin jo aikeina nousta, kun eteeni ilmestyi kuva, ehkä sivu, jossa oli Raamatun tekstiä, kaksi pitkää jaetta, joita en voinut lukea, mutta niiden alla oli vielä rukous joka alkoi näillä sanoilla:

- "Sinun on valta, voima ja kunnia, ......"

Tämä on todella yksiselitteinen tulkinta, sillä Herra haluaa, että me aterioitsemme ja vahvistumme yhä enempi Hänen sanansa parissa ja anoen rukoilemme ja olemme Hänen läsnäolossaan.


Jumala on

”Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät” –Hepr.11:6

Kristittyinä me uskomme Kaikkivaltiaan Jumalan olemassaoloon. Usko Jumalaan syntyy syvällisen henkilökohtaisen kohtaamisen tai kokemuksen kautta. Kun Jeesuksesta tulee totta, silloin hänen kauttaan me tulemme Jumalan lapsiksi. Meidän uskomme miellyttää Jumalaa. Meidän tekomme tai jopa rukouksemme ilman uskoa on turhaa. Se ei auta meitä, jäämme vain palkkaamme ja rukousvastauksia vaille. Kun sinä lähestyt uskon kautta Jumalaa, niin hän lähestyy sinua! Älä siis enää jää toimettomaksi – nyt on aika vahvistua uskossa.

Tule seurakuntaan, vahvistu yhteisestä uskostamme. Lue sanaa ja rukoile Jeesuksen nimessä uskon rukouksia. Silloin sinä tulet näkemään, että Jumala on ja että sinun uskosi voittaa tämän maailman!


1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Joh. 1.


Jumala loi ; Sanalla kaiken. Jumala sanoi sanan ja se tapahtui. Mekin vahvistumme hänen sanansa kautta ja rukouksemme, joka lähtee suun sanojen kautta ja on Jumalan Sanan ja tahdon mukaista, on vahvaa rukousta, jolla on mahdollisuus toteutua.
 Sanoilla mekin voimme luoda uutta, kun alamme suullamme puhua asioita todeksi, kannattaa siis myös miettiä mitä suustamme päästämme, onko se Jumalan tahdon mukaista, vaiko sitä mitä maailma edustaa.
 Työpaikoilla puhumme valittaen kuinka sieltä ja täältä kolottaa ja harmittelemme päättäjien tyhmiä tekoja, Putinia ja kaikkea muuta maailman tapahtumia, kun voisimme puhua jotakin, mistä kasvaisi hyvää hedelmää, tässä meille oppimista.
... mehän olemme vain ihmisiä, jotka väsymme monenlaisista asioista ja on niin helppoa alkaa puhua sen väsymyksen ja masennuksen ja vihan mukaan. Mutta kun saisimme jotenkin iskostettua alitajuntaamme, että sanoillamme puhumme asioita eläväksi, siis on tärkeää, minkälaisia sanoja suustamme tulee, siinä on Raamattu hyvä ohjekirja.
 Kyllä minäkin koen usein väsymystä, mutta on parempi olla vaikka hiljaa kun paukuttaa sanoja, joissa ei ole minkäänlaista hedelmää, Ja TOTISESTI, ei ole mitään sen suurempaa, kuin se että Jeesus tulisi pian ja hakisi meidät omansa, sitä tässä odottelen kaiket päivät ja joka hetki. 
On vaikeaa ja väsyttävää olla tällaisessa maailmassa jonka tekoja ei enää halua allekirjoittaa. Joskus vain puristan silmäni lujasti kiinni jonkun uutisen kohdalla ja huudahdan: EI!!!


Jaakobin kirje 1
1. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle.
2. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3. tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.
5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
6. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.
7. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
8. kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.
9. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään,
10. mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka.
11. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä.
12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
13. Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.
14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;
15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.
16. Älkää eksykö, rakkaat veljeni.
17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.
18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.
19. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;
20. sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä.
21. Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.
22. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24. hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
26. Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha.
27. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

 

Näky; Loppuun kulunut Saapa 30 Touko 2016,

Eilen illalla kun valmistauduin nukkumaan, tein ne kaikki normaalit rukoiluni ja jäin sitten Herran käsivarsille lepoon. Siinä rukoillessani, sain hyvin selkeän kuvan ja se oli saapas, vanha, loppuun kulunut saapas. Sen pohjaa esiteltiin lähemmin, kuin se olisi se pääasia. Pohja oli täysin loppuun kulunut, tai voisi sanoa ettei siinä pohjaa liioin enää ollut, muutama riekale reunoilla ja niistä näki hyvin tuon saappaan erikerrostumat.
Olen ymmärtänyt että kengät kertoo meidän hengellisistä jalkineistamme ja tässä ne oli loppuun käytetyt. En tiedä oliko tämä itselleni tai jollekkin henkilökohtaiseksi tarkoitettu, vaiko koko morsiusseurakunnalle, että tämä maallinen kulkumme on tullut kohti loppuaan. Toivon sydämestäni, että tämä viimeinen selitys vaihtoehtoni olisi se oikea ja Jeesus Kristus todella TULISI PIAN!
Tää kuulostaa kliseiseltä kun ollaan vuosia ja vuosia odotettu, mutta kuitenkin loppuunkuluneet kengät kuvastaa vartiovuoron päättymistä. Oma työvuoro on tehty ja kengätkin on kuluneet niin että pohjista päivä paistaa.


Johanneksen ilmestys 22
1. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
2. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
3. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
4. ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
5. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.
6. Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää.
7. Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!"
8. Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti.
9. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa".
10. Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.
11. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.
12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.
16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."
17. Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.
18. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
19. ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.
20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!
21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.