lauantai 14. huhtikuuta 2018

VAPAUTEEN KRISTUS MEIDÄT VAPAUTTI ...


 VAPAUTEEN KRISTUS MEIDÄT VAPAUTTI ...

4.11.2015. Shalom, ystäväni! Tänään näin neljä näky kuvaa ja nyt niitä yritän tässä availla:
1 kuva: Näin valtavan neliskulmaisen peilin jota kädet kannattelivat peilin takaa. Siinä ei ollut kehyksiä vaan kauniisti hiotut reunat ja kulmat, tuo peili oli ihmisen kokoinen...
Tämän löysin tähän kuvaan avaamaan:
Kristus-kuvastin

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.” (2. Kor.3:18).

Tässä kuvastimessa on kaikki valmista. Kun katselemme kuvastimesta Kristusta, katselemme täydellisyyttä. Näemme siellä yksin Hänet. Peitteet on siirretty sivuun. Näemme tästä kuvastimesta Herran kirkkauden sellaisena kuin se on. Ja mikä ihmeellisintä: muutumme sen kuvan kaltaisiksi, jonka näemme Kristus-kuvastimesta. Tuon muutostyön tekee Herra itse. Hän on Henki ja on Elämä.
Itse asiassa ihan kaikkea emme toki vielä näe, sillä olemme vielä tässä maallisessa majassamme.

 ”Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta
silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täy-dellisesti tunnetaan.” (1. Kor. 13:12).

Meidän on pysyttävä armossa, jota meille niin runsain määrin tarjotaan Herrassamme ja hänen ristintyössään. Tämä on ihmeellistä Jumalan rakkautta.
Siinä on elämä. Apostoli Paavali tosin neuvoo:

 ”Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.” (Gal. 5:13). 
 
Emme saa siis poimia evankeliumista vain pelkkää pintavaahtoa, vaan elämämme tulee ojentua evankeliumin totuuden sanan mukaan.
Evankeliumikin edellyttää Jumalan tahdon mukaista elämää. Kristus ei ole synnin palvelija vaan sen poisottaja. 

”"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"” (Joh. 1:29).
 
Kristuksessa olevalle sanan mukaan eläminen ei ole lisäkuorma. Mutta se tarkoittaa kuole-mista omalle minälle ja suostumista ristiinnaulittavaksi. ”
Jeesus sanoi kaikille: 
"Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava".” (Luuk. 9:23–24).

Kun näin teemme, toteutuu meissä myös apostoli Jaakobin ohje:

 ”Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuuli-ja eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.” (Jaak. 1:22–25).

Jeesuksen Kristuksen antama kuorma on sovelias.


2 kuva: näin kaksi pientä ja pyöreää pilleriä, toinen oli punainen ja toinen valkoinen ....
Tässä puhutaan synnin sairaudesta ja sen lääkitsemisestä pelastavalla armolla.
""Maailman hengen mainostama vapaus on sitovaa vapautta. Kauempaa se näyttää houkuttelevalta vapaudelta, mutta kun kerran siihen käyt sisään, huomaat kohta sen sitovan otteensa sinuun. Voi olla, että maailmallinen houkutus lupaa paljon ja saattaa jopa osan lupauksesta pitääkin, mutta sanomatta jää aina hinta, minkä siihen tarttunut joutuu maksamaan. Se on vapauden menettämisen hinta - hinta joutua etäälle todellisesta vapaudesta:

"Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen." (Gal. 5:1)

Kristus on vapauttanut meidät lain noudattamisen vaatimuksesta täyttämällä lain meidän puolestamme. Sen tähden lailla ei ole meihin nähden mitään valtaa eikä vaatimuksia (Room 6:14). Galatalaiskirjeen kontekstissa "orjuuden ies" tarkoittaa juutalaisuuden asettamien rajoituksia ja käskyjen lainomaista noudattamista. Evankeliumi on sen sijaan jotakin aivan muuta. Tämä on jakeen sovellus ja ensisijainen sanoma kirjeen alkuperäiselle kuulijakunnalle.
Entä sanoma on sinulle tai minulle? - Minulla on hyvä aavistus omalla kohdallani ja samoin vastauksen kohdallasi voit tietää vain sinä itse, ellei sitten Herra Jeesus armossaan lähetä luoksesi Paavalin kaltaista ihmistä kertomaan sinulle asiasta. Kyseessä on siis jokin asia, mikä viettelee sinua pois siitä vapaudesta, jonka olet jo kerran Kristuksessa saanut elämääsi omistaa.
Paavali kehottaa meitä sangen selkokielisesti hylkäämään sen maailmallisen vaikutuksen, mikä meitä tänäänkin ehkä vetää puoleensa: "Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen."
Kun Paavali aloittaa opetuksensa, hän käyttää merkillistä lauserakennetta: "Vapauteen Kristus meidät vapautti." Normaalisti sanoisimme saman asian vaikkapa "Kristus vapautti meidät vapauteen" tai jotain muuta sellaista.
Paavalin käyttämä muoto sen sijaan korostaa vapautta Kristuksen valtavana lahjana. Hän aloittaa sanalla vapaus herättääkseen lukijan ymmärtämään, ettei tässä puhuta mistä tahansa vapaudesta, vaan sellaisesta vapaudesta, mitä ei ole missään muualla kuin Kristuksen luona. Me emme ole tätä vapautta itse hankkineet, vaan tähän "vapauteen Kristus meidät vapautti".
Tässä vapaudessa olemme vapaat, jos vain itse tahdomme pitää vapaudestamme kiinni. Jos taas annamme jonkin meidät sitoa, se on kuin halveksisimme sitä työtä, minkä Jeesus on tehnyt puolestamme, kun hän meidät vapautti.
Vapaus Kristuksessa on todellista vapautta; se on vapautta olla ihminen siinä merkityksessä, johon Jumala on hänet luonut. Se on vapautta lainomaisista pakoista. Se on vapautta tuhoavista riippuvuuksista. Se on vapautta tulevaisuuden tai kuoleman pelosta jne.
Vapaus Kristuksessa ei ole pelkästään vapautta jostain. Se on myös vapaus johonkin. Kristuksessa ihminen saa takaisin vapaudesta sen, minkä hän kadotti jo syntiinlankeemuksessa. Nimittäin Kristuksessa meidät on vapautettu elämään Jumalan yhteydessä. Meidät on vapautettu elämään Jumalan huolenpidossa ja rakkaudessa. Tämä kaikki ja paljon muuta on annettu meille Kristuksessa, joka "vapauteen meidät vapautti".
Eikö ole kerrassaan älytöntä antaa sitoa itsensä pois tällaisesta vapaudesta? Kun sitä näin ajattelee, jää oikein ihmettelemään, miksi tänäkin päivänä niin moni Kristuksen luo löytänyt rajoittaa vapauttaa Kristuksessa sitomalla itsensä johonkin epäoleelliseen! Ikävä kyllä tiedän, että niin vain monesti käy. Tuskinpa galatialaiset olivat meitä huonompia, vaan kuten Jaakob kirjoittaa:

"Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee." (Jaak. 1:14)""3 kuva: Näin ihmisen puhuja pöydän takana ja ymmärsin heti että hän oli Julistaja ...
"Evankeliumin julistaminen
Evankeliumin julistaminen on kaikkien kristittyjen tehtävä, mutta joillekin ihmisille Jumala on antanut tähän tehtävään erityisen armolahjan. Sen saanut henkilö julistaa evankeliumia vakuuttavasti ja raittiisti ja hänen kauttaan ihmisiä tulee uskoon. Hän kykenee välittämään ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta sekä henkilökohtaisesti että yleisön edessä siten, että Jumalan Henki pääsee evankeliumin kautta kutsumaan ihmisiä henkilökohtaiseen uskoon ja sitoutumaan Herraamme. Evankeliumin julistaminen on yksi tärkeimmistä armolahjoista apostolin armolahjan, profetoimisen, opettamisen ja paimenen armolahjan ohella. Sen yleistyminen seurakunnassa merkitsee usein herätystä.
Tätä armolahjaa tukevat: Apostolin armolahja, Opettaminen, Profetoiminen, Tiedon sanat, Voimateot, Terveeksi tekeminen, Marttyyrin armolahja, Uskon armolahja, Naimattomuus
Vaihtoehtoinen nimi: Evankelistan armolahja
Raamatun kohdat: <Ef. 4:11>"


4 kuva: Näin ihmisten aterioivan saman pöydän ääressä ....

"Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän" (Ilm. 3:20)

Oheinen Raamatun jae kuluu varmasti monien meidän tuntemiimme ja kenties henkilökohtaisiin suosikkeihin. Se piirtää meille ihanan kuvan siitä, mitä Herramme Jeesus Kristus tekee tänäkin päivänä seurakuntansa keskellä ja Häneen uskovien sydämissä. Nuo sanat ovat täynnä sitä rakkautta ja lämpöä, jota meistä jokainen sisimmässään kaipaa.
Uskon, että olet kuullut myös evankelioivissa tilaisuuksissa siteeratun kyseistä jaetta. Evankeliumin vastaanottamisesta ja uskon säilyttämisestä tässä pohjimmiltaan onkin kyse, mutta oletko tullut ajatelleeksi, ettei Johannes alunperin kirjoittanut kehotusta uskosta osattomille? Hän suuntasi Pyhän Hengen innoittamat sanansa seurakunnille - vainojen keskellä kamppaileville uskoville. Teksti on siis ajankohtainen yhtälailla uskonratkaisun edessä olevalle kuin pidempään uskossa eläneelle. Älkäämme siis erehtykö ohittamaan tätä raamatunkohtaa liian tuttuna, vaan suhtautukaamme siihen niin kuin Jeesus puhuisi nämä sanat tänään suoraan meille itsellemme! Me teemme valinnan Kristus on hienotunteinen. Hän kolkuttaa ovelle, mutta ei koskaan murtaudu ihmisen elämään väkivalloin. Oven avaaminen jää aina ihmisen vastuulle. Jos joku päättää avata oven, Jeesus tulee varmuudella sisään. Sydämen ovea avatessa ei kenenkään tarvitse pelätä, että Jeesus päättäisi kääntyä pois avoimen oven edestä. Sellaista sydäntä ei olekaan, jota Jeesus ei kelpuuttaisi. Tultuaan sisään Jeesus ei jättäydy kaukaiseksi tai vieraaksi, vaan hän käy aterioimaan pelastetun kanssa, joka osoittaa läheisyyttä ja luottamusta aterioitsijoiden kesken.
Meidän Jeesuksen omien varsinainen haaste onkin vaalia tätä yhteyttä samalla rakkaudella, millä Herramme sitä vaalii. Jeesus ei sulje meitä ateriayhteyden ulkopuolelle, mutta meillä itsellämme on valta ja mahdollisuus tehdä niin. Laodikean seurakunnassa oli erehdytty tekemään se! Ottakaamme siksi heidän virheestään opiksi, ettemme itse erehtyisi toimimaan samoin.
Jeesus rakastaa omiaan, vaikka he olisivat sulkeneet hänet oven ulkopuolelle ehkä sitä edes itse suoranaisesti ymmärtämättä. Jeesuksen rakkaus ei jäänyt toimettomaksi Laodikeassa: Jeesus nuhteli, kutsui parannukseen, seisoi ovella ja kolkutti. Hän teki kaikkensa, jotta hänen äänensä kantautui etääntyneiden ja eksyneiden rakkaiden korviin. Jeesus olisi voinut lähteä pois, mutta hän ei tehnyt niin. Sen sijaan hän pyysi heiltä: "Saanko tulla luoksenne?"
Miksi et aterioisi tänään
Hän esittää saman kysymyksen tänäänkin. Onko Jeesus sinun ovesi sisä- vai ulkopuolella? Onko sydämessäsi annettu tilaa Herralle? Jos avaat oven, käy hän sisään luoksesi. Maailmankaikkeuden Herra ja Kuningas tahtoo olla lähelläsi, yhteydessä sinuun. Yhteys toimii kumpaankin suuntaan: "Me aterioimme yhdessä, minä ja hän". Hän aterioi sinun kanssasi. Sinä aterioit hänen kanssaan.
Millainen kattaus on tänään sydämessäsi? Nautitko ateriaasi yksin? Onko kunniavieraasi kenties jokin elämäsi saavutus tai arvo? Ehkä Jeesukselle ei yksinkertaisesti "ole tilaa" tänä iltana - miten on? Vai onko illallisellesi tulossa myös muita "tärkeämpiä", jolloin et välttämättä ehdi pitämään seuraa Herralle? - Ei, tee nyt ratkaisevan tärkeä päätös loppuelämäksesi: "Minä aterioin juuri tänään Jeesuksen kanssa. Me vietämme hyvän illan yhdessä. Me teemme niin myös huomenna, ylihuomenna, jne. Hän on minun ystäväni ja rakkaani, elämäni kunniavieras numero yksi."
" Sydämen ovea avatessa ei kenenkään tarvitse pelätä, että Jeesus päättäisi kääntyä pois avoimen oven edestä"

Psalmi 23
"Herra on minun Paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille Hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö Hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä Sinä olet minun kanssani; Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti."


JESAJA 55
1. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei
ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.
2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
4. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
5. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.
6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
7. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.
10. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11.niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
12.Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä.
13. Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä.
Kirje galatalaisille 5
1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7. Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
10. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.
11. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu.
12. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!
13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23. Sellaista vastaan ei ole laki.
24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25.Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

TÄNÄÄN, 14.4.2018. herätessäni näin kuvan, jossa näin jonkin, aivan kuin omenan kannan tikun, omenaa ei näytetty, hieman pyöreähköä reunaa näin. Sitten tuli kädet, joita aina näyissäni pidän Jumalan käsinä. Nuo kädet asettivat tuon tikun päähän jonkin suoja tulpan. Sitten aloin kyselemään, mikä tuo oikeasti oli, eihän omenan kanta tikkuun tarvitse tuollaista tulppaa? Kynttilä ja sen lanka? Miksi sekään tarvitsee tulppaa? Sitten ajattelin että jos tuo onkin jonkinlainen pommi, jossa on TODELLA LYHYT sytytyslanka ... maailmassa kovin velloo ja ehkä Herra haluaa vielä suojata ja varjella meitä, mutta sytytyslanka on kyllä lyhyeksi käynyt ... Sitten lähdimme aamusta kauppaan ja radiosta kuuluikin kuinka USA ja Britit ja Ranska olivat tehneet Syyriaan iskun. Miten Venäjä vastaa? Ehkä meitä varjellaan tältä ? 
 .. nousi vielä mieleen, että voihan tuo olla myös jonkun elämänlanka, joka estettiin vielä katkeamasta ... kuva oli kyllä melko selkeä, mutta näytettiin nopeasti ja pääasiassa oli tuo lyhyt "lanka" osuus.
Herra, Jeesus Kristus, ole meille armollinen ja varjele meitä.
Amen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.