sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

MOOSES, JEESUS ja ELIA

10.7.2016.

Näky; Mooses, Jeesus ja Elia

Tänä aamuna, vähän ennen ylösnousuani sain kauniin kuvan. Se oli kuin joku vanha maalaus, tosin ei voi tietää oliko se edes maalaus, mutta siinä istui kolme miestä maassa, Jeesuksen aikaisissa vaatteissa. Kaksi tummapartaista istui molemmilla sivuilla, katseet toisiinsa päin, siis sivuttain minuun nähden ja heidän takanaan, mutta minuun nähden, katse keskelle, istui valkopartainen mies.
Näytti, että heidän keskellään olisi ollut liina, ehkä he aterioitsivat,en sitä voi sanoa varmaksi. Ensin nousi mieleeni kuva ehtoollisesta, mutta sitten ymmärsin että näitä miehiä on vain kolme ja siitä määrästä, nousi mieleeni kohta Raamatusta, jossa Mooses,Jeesus ja Elia olivat yhdessä:

Evankeliumi Matteuksen mukaan 17
1. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen.
2. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.
3. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.
4. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden".
5. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".
6. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.
7. Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö".
8. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään.
9. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen: "Älkää kenellekään kertoko tätä näkyä, ennenkuin Ihmisen Poika on noussut kuolleista".
10. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?"
11. Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen.
12. Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä."
13. Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta.
14. Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä
15. ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen.
16. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa."
17. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni."
18. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.
19. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?"
20. Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta".
22. Ja kun he yhdessä vaelsivat Galileassa, sanoi Jeesus heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin,
23. ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös". Ja he tulivat kovin murheellisiksi.
24. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa?"
25. Hän sanoi: "Maksaa". Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?"
26. Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: "Lapset ovat siis vapaat.
27. Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi.Yritin tuolla hakea kuvia tuosta tilanteesta, mutta en löytänyt sellaista joka olisi ollut lähellä näkemääni. Mutta jotain muuta eteeni tuotiin. Tänään, 10.7. Sunnuntaina, on Kirkastus Sunnuntai:
Kirkastussunnuntai

Kirkastussunnuntaita vietetään 10.7.2016.
Vanhasta testamentista uuteen

Kirkastussunnuntai muistuttaa nimensä mukaisesti Jeesuksen kirkastumisesta. Raamatun tekstien mukaan Jeesus otti opetuslapsistaan Pietarin sekä Sebedeuksen pojat Jaakob vanhemman ja Johannes evankelistan mukaansa vuorelle. Siellä hänelle tapahtui muodonmuutos eli metamorfoosi. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.

Opetuslapset näkivät myös Elian ja Mooseksen ilmestyvän Jeesuksen molemmin puolin keskustellen hänen kanssaan. Pietari ehdotti vuoren päällä telttojen rakentamista kaikille kolmelle Elialle, Jeesukselle ja Moosekselle. Mutta juuri silloin taivaasta kuului ääni: ”Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä.” Kaikki kolme katosivat valkean pilven sisään.

Kiitos ja Kunnia Jeesukselle Kristukselle, joka on tuleva pian!
Amen.
13.7.2016. Tänä aamuna näin kuvan, jossa oli valtava myrsky. Oliko tuo oikea myrsky vaiko Hengellinen, se jää nätäväksi, mutta puut metsän reunassa olivat taipuneena aivan vaakaasentoon ....
Evankeliumi Markuksen mukaan 4
1. Ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla. Ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä, ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla.
2. Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan:
3. "Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään.
4. Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen.
5. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata.
6. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui.
7. Ja osa putosi orjantappuroihin; ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää.
8. Ja osa putosi hyvään maahan; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti."
9. Ja hän sanoi: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".
10. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne kaksitoista kysyivät häneltä näitä vertauksia.
11. Niin hän sanoi heille: "Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa,
12. että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi".
13. Ja hän sanoi heille: "Ette käsitä tätä vertausta; kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset?
14. Kylväjä kylvää sanan.
15. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan.
16. Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan,
17. mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois.
18. Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,
19. mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.
20. Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä satakertaisen."
21. Ja hän sanoi heille: "Eihän lamppua oteta esiin, pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle? Eiköhän lampunjalkaan pantavaksi?
22. Sillä ei mikään ole salattuna muuta varten, kuin että se tulisi ilmi, eikä kätkettynä muuta varten, kuin tullakseen julki.
23. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon."
24. Ja hän sanoi heille: "Ottakaa vaari siitä, mitä kuulette; millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin.
25. Sillä sille jolla on, sille annetaan; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on."
26. Ja hän sanoi: "Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan;
27. ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten.
28. Sillä itsestään maa tuottaa viljan: ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään.
29. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä."
30. Ja hän sanoi: "Mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme?
31. Se on niinkuin sinapinsiemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä;
32. mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon."
33. Monilla tämänkaltaisilla vertauksilla hän puhui heille sanaa, sen mukaan kuin he kykenivät kuulemaan;
34. ja ilman vertausta hän ei puhunut heille. Mutta opetuslapsillensa hän selitti kaikki, kun he olivat yksikseen.
35. Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille: "Lähtekäämme yli toiselle rannalle".
36. Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, niinkuin hän venheessä oli; ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan.
37. Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi.
38. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle: "Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?"
39. Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.
40. Ja hän sanoi heille: "Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?"
41. Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa: "Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?"
Näky; Minun Isäni kodissa. 15.7.2016.
Aikaisin aamulla kun mieheni lähti työhön ja ajattelin että nukun vielä hetken. Ykskaks siinä sängyllä maatessa, näin kuinka joku nainen käveli meidän pihapolkua ylös, taloa kohti. Säikähdin, hypähtäen, että kuka meille on tulossa? Sitten samalla ymmärsin, että sehän oli näky, enhän olisi voinut nähdä tuota tulijaa sängyn pohjalta.
En tiedä mikä tuon näyn tarkoitus on, mutta koin sen kovin aitona. Sitten nukahdin ja kun heräilin uudestaan, aloin Herran läsnäoloon rukouksin. Aloin nähdä näkyä, joka kesti kauan. Olin todella lähellä jotain taloa, en kuitenkaan nähnyt sitä terävästi, mutta tiesin sen olevan aivan vieressäni, olisin voinut koskea sen ulkoseiniä, näin sen ikkunoita ja ovia.
Tuo kaikki kesti monia minuutteja ja samalla kuulin välillä, toistuen rauhallisen äänen sanovan:
- " Minun Isäni kodissa ..... .... Minun Isäni kodissa......"
Nuo sanat kyllä kertoivat, mihin Sananpaikkaan ne kuuluvat ja hain ne tähän kaikkien luettavaksi ja mietittäväksi, jokaiselle, omalle kohdalleen.
Olkaat hyvät:


Evankeliumi Johanneksen mukaan 14
1. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.18.7.2016. Näky; Sormus.
Ennen ylösnousua ja töihin lähtöä, sain näky kuvan sormuksesta. Se ei ollut sama näky tuosta sinettisormuksesta, josta myös muutaman näyn olen aikanani saanut.
Tämä sormus oli kultainen sormus, pyöreässä kultaisessa kannassaan jalokivi, jonka väri oli tummansininen. 

Kävin tuolla tunnistamassa erijalokiviä, ja tämä osoittautui sinisafiiriksi, joka täällä maallisestikin on suosittu kivi hääsormukseen.
 http://www.energiakeskus.com/images/ene ... ininen.jpg
Sormus oli aivan tarjolla edessäni, sitä aivan kuin nostettiin eteeni. Sitten huomasin, että tuon sormuksen takana, himmeänä kuvana näin jonon samanlaisia sormuksia, odottamassa omaansa, mutta tämä yksilö oli vedetty kuin korttipakasta tarjolle.
Ymmärsin että sormusta tarjottiin minulle, mutta en ollut ainut sen saaja, vaan niitä oli jonossa tarjolla muillekkin. Yljänsormus, jolla hän kihlaa morsiammensa.
Illalla olin niin puhkiväsynyt, etten enää jaksanut tätä täällä kertoa, vaan keskityin lepoon. Tänä aamuna sitten Herran läsnäolossa jutustelin tuosta sormuksesta, sain nähdä sen uudelleen, mutta nyt se oli asetettu sormeen. Kiitos ja Kunnia Jeesukselle Kristukselle!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.