tiistai 8. lokakuuta 2019

MAAN NELJÄ KULMAA JA NELJÄ TUULTA

Kuva


Shalomia teille, rakkaani ...

Tänään, Rukoushetken jälkeen, vielä ollessani Herran läsnäolossa, näin kuvan puisesta rististä, jonka pituus ja leveys oli sama ja sillä oli pyöreä puukehys. Ristinpuissa, keskellä kulki veistetty puu ura koristeena.
Ymmärsin sen kuvaavan niitä neljää maan kulmaa ja neljää tuulta ...

Ilmestyskirja:
7:1 Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun.
7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,
7:3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."
7:4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista
:
7:5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7:6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7:7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7:8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.
7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
7:10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."
7:11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
7:12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!"
7:13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"
7:14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
7:15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.
7:16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,
7:17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

Amen.


 NELJÄ (4), hepr. ארבעה (arba'a, mask.), ארבע (arba,
fem.). Maailman luku. Pienin luku, joka mahdollistaa
ryhmittelyn pareiksi. Se on ensimmäinen potenssiluku
(2 x 2).

Raamatussa se on taivaan ja sen neljän ilmansuunnan
luku. Neljää ilmansuuntaa tarkoittaa myös ilmaus
"taivaan neljältä ääreltä" (Jer 49:36), ja siitä tulee
sanonta "taivaan neljä tuulta" (Dan 7:2; Jer 49:36;
Hes 37:9; Sak 2:6; 6:5). Johannes näki näyssään neljä
enkeliä, jotka seisovat maan neljällä kulmalla, pitävät
kiinni maan neljää tuulta (Ilm 7:14). Lisäksi esiintyy
ilmaukset "neljälle ilmansuunnalle" (1Aik 9:24), "neljältä
ilmalta" oik. "tuulelta" (Matt 24:31; Mark 13 :27). Koska
maan ulottuvuutta määritellään myös ilmansuuntien
mukaan, Raamatussa esiintyvät myös sanonnat "maan
neljälle äärelle" (Hes 7:2) ja "maan neljällä kulmalla"
(Ilm 7:1,2; 20:8) sekä "maan ääret' (Jes 40:28). Tämä ei
merkitse sitä, että heprealaiset olisivat kuvitelleet maan
nelikulmaiseksi. Hepr. קצה ääri, pää, ei tarkoita
ainoastaan loppukohtaa, vaan myös laajuutta,
yhdistelmää, kokonaisuutta ja summaa. Siten Mark
13:27:ssä "neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan
ääreen" merkitsee yhteisesti taivasta ja maata, kaikkia
sen kolkkia ja jopa koko maailmankaikkeutta (1Moos
1:1). Neljästä ilmansuunnasta saapuvat ihmiset tulevat
kaikista maan osista (Luuk 13:29, vrt. Ps 107:3) ja nämä
pelastuneet tulevat siis "kaikista heimoista, kaikista
kielistä, kansoista ja maista" (Ilm 5:9). Neljän eri paikan
luodut antavat Karitsalle nelinkertaisen ylistyksen: "Ja
kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja
maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä
kuulin sanovan: 'Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja
Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina
ja iankaikkisesti'" (Ilm 5:13).

Tilan neliluvun lisäksi esiintyy myös ajan (ilta, yö,
aamu, päivä) ja aineen (vesi, tuli, ilma, maa) neliluku.
Neljä on siis koko maailman, luodun
maailmankaikkeuden, sen lakien, järjestyksen, sille
säädettyjen mittojen ja rajojen tunnusluku. Sellainen
se on jo esiintyessään ensimmäistä kertaa Raamatussa
(1Moos 2:10).

Moniin yhteyksiin säädetty nelikulmion muoto tulee
vielä vertauskuvallisemmaksi sen vuoksi, että se aina
liitetään neljään ilmansuuntaan, ei käytännöllisistä tai
ulkonaisista syistä, vaan perustavien periaatteitten
ilmaisemiseksi. Sekä ilmestysmaja että kansan leiri
järjestetään joka marssin jälkeen aina ilmansuuntien
mukaan (4Moos 2:2s.,10,18,25), samoin
leeviläiskaupunkien laidunmaat (35:5). Salomon
temppeli noudattaa myös ilmansuuntia niin kuin myös
Hesekielille näyssä esitetty pyhäkkö, pyhä kaupunki ja
pyhä maa (Hes 8:16; 40:19ss.; 46:9; 47:1; 48:1ss).

Vieläpä uusi Jerusalem, joka laskeutuu "alas taivaasta
Jumalan tyköä" (Ilm 21:2), kuvataan neliskulmaiseksi, ja
kaupungin portit ovat neljää ilmansuuntaa kohti,
(21:13,16). Taivaallinen Jerusalem: "Kaupunki oli neliön
muotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. Enkeli mittasi
kaupungin kepillään ja sai tulokseksi kaksitoistatuhatta
stadionmittaa; pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki
tämän suuruiset (Ilm 21:15). Stadionmitta on
kreikkalainen pituusmitta = 192 m.

Toisinaan luku neljä näyttää kuvaavan täydellisyyttä,
kaikinpuolisuutta, laajasuuntaista aluetta, täyttä mittaa.
Niinpä puhutaan nelinkertaisesta rangaistuksesta
(Jer 15:3; Hes 14:21), nelinkertaisesta rikoksesta
(Aam 1:3,6,9,13). Neljä enkeliä toimeenpanee koko
maailmaa kohtaavan Jumalan rangaistustuomion
(Ilm 9:14).

UT:n neljän evankeliumin kirjoittajat antavat
Messiaassa ilmestyneestä Jumalasta kuvan, joka on
täydellinen. Messiasta on kuvattu neljällä luomakunnan
hahmolla: ihminen, leijona (Juudan Jalopeura),
uhrikaritsa ja kotka. Neljä evankeliumia antavat neljä
kuvaa Jeshuasta: Kuningas, Palvelija, Täydellinen
Ihminen ja Jumalan Poika.

Pyhää Jumalan nimeä, joka hepreassa kirjoitetaan
nelikirjaimisena יהוה JHVH, kutsutaan juutalaisuudessa
ilmaisulla שם זה הוא ארבע Nimi joka on neljä. Tämä
nimi ilmaisee Jumalan koko olemuksen. Se esiintyy
lähes 7000 kertaa Raamatun hepreankielisessä osassa.
Nimi on heprealaisen verbin הוה hawah "tulla joksikin"
kausatiivimuoto ja merkitsee "Hän saattaa tulemaan
(joksikin)". Hän siis saattaa itsensä tulemaan aina siksi,
mikä on tarpeen, jotta Hänen tarkoituksensa
toteutuisivat. Hänestä tulee muun muassa Luoja,
Tuomari, Pelastaja ja Elämän Ylläpitäjä täyttääkseen
lupauksensa. Tämä verbi on sellaisessa kieliopillisessa
muodossa, että se viittaa toimintaan, joka on
toteutumassa. Hän siis saattaa itsensä yhä tulemaan
lupaustensa täyttäjäksi.

Vanhassa Testamentissa on neljä "suurta profeettaa":
Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel ja Uudessa
Testamentissa neljä evankeliuminkirjoittajaa:
Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Heidän
tunnuskuvikseen on Hesekielin kirjasta saatu neljä
symbolikuvaa: siivellinen ihminen, leijona, härkä ja
kotka (Hes 1:4-12; vrt Ilm 4:6-8).

Joki paratiisissa jakautui neljään haaraan: Pison, Gihon,
Tigris ja Eufrat (1Moos 2:10-14). Luomakunnan
korkeimpina edustajina Jumalan valtaistuimen edessä
Hesekiel näki neljä olentoa joilla on neljät kasvot ja
neljät siivet (Hes 1:5ss.; Ilm 4:6ss). Profeetta Sakarjalla
näyssä neljät eriväristen hevosten vetämät vaunut
kuvaavat eskatologisia tapahtumia (Sak 6:1-7).
Johannes näki näyssään neljä ratsastajaa (Ilm 6).
Danielin näyssä näkemän suuren patsaan neljä osaa,
sekä "neljä suurta petoa" (Dan 2 ja 7), kuvaavat neljää
historiallista maailmanvaltaa: Babylonia, Meedia-Persia,
Kreikka ja Rooma joita vastasi neljä eläinhahmoa:
leijona, karhu, pantteri selässään neljä linnunsiipeä ja
kymmensarvinen (Dan 2:37-40).

Neljä vuorokauden aikaa: ilta, yö, aamu, päivä. Kuulla
on myös neljä vaihetta. Ilmansuunnista itä vastaa aikaa
ennen lain antamista, etelä lain aikaa, länsi armon aikaa
ja pohjoinen lopun ja valhemessiaan (antikristuksen)
aikaa.

Neljä vuodenaikaa, joita määrittävät kesä- ja
talvipäivänseisaus sekä kevät- ja syyspäiväntasaus.
Nämä neljä vuodenaikaa ja neljä ikäkautta yhdistettynä:
kevättä vastaa ihmisen elämässä lapsuus ja
ihmiskunnan historiassa aika ennen Nooaa, kesää
nuoruus ja aika Nooasta Moosekseen, syksyä
miehuusikä ja aika Mooseksesta Messiaaseen sekä
talvea vanhuus ja aika Messiaasta maailmanloppuun.

Johannes näki näyssään neljä olentoa, jotka ovat
täynnä välkehtiviä silmiä (Ilm 4:6). Hän näki myös neljä
vankeudessa pidettyä tuhon enkeliä (Ilm 9:14,15). Neljä
tuomiota: miekka, nälkä, pahat petoeläimet ja rutto (Hes
14:21). Maan neljällä kulmalla seisovat neljä enkeliä,
jotka huolehtivat siitä, ettei maata hävitetä, ennen kuin
he ovat painaneet sinetin Jumalan palvelijoiden otsaan
(Ilm 7:3).

Neljä, jotka eivät sano: "Jo riittää": tuonela, hedelmätön
kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä ja tuli, joka ei
sano: "Jo riittää". Neljä on, joita en käsitä: kotkan jäljet
taivaalla, käärmeen jäljet kalliolla, laivan jäljet keskellä
merta ja miehen jäljet nuoren naisen tykönä. Neljän alla
maa ei kestä: orjan alla, kun hän kuninkaaksi pääsee,
houkan, kun hän saa kyllälti leipää, hyljityn alla, kun
hän miehen saa ja palvelijattaren, kun hän emäntänsä
syrjäyttää. Neljä on maassa vähäisintä: muurahainen,
tamaani, heinäsirkka ja sisilisko. Neljä komeasti kulkee:
leijona, hevonen, kauris ja kuningas (Sanan 30:15,16,18,
19,21,23-31).

Luku neljä kuvaa luomakuntaa, maailmaa. Jumala päätti
maailman aineellisen luomisen neljäntenä päivänä
(1Moos 1:14-19). Paavali mainitsee sanan "luomakunta"
neljä kertaa peräkkäin (Room 8:19-22). Vertauksessa
kylväjästä, ihmiskunnalle kylvetty evankeliumi tippui
neljään eri paikkaan: tien viereen, kallioperälle,
orjantappuroihin ja hyvään maahan (Matt 13:3-8).
Lihallisessa maailmassa on neljänlaista lihaa: ihmisen,
karjan, lintujen ja kalojen (1Kor 15:39).

Numero 4 on mainittu Raamatussa 305 kertaa.

Siunausta päiväänne ..

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.