lauantai 26. tammikuuta 2019

RUKOUKSESTA: MITEN OPIN RUKOILEMAAN USKOSTA OSATTOMIEN PUOLESTA

                               Jeesus opettaa ihmisiä rukoilemaan

Rauno Helpin sivulta otettu:
Rukouksesta:Miten Opin Rukoilemaan Uskosta Osattomien Puolesta

Esitämme seuraavassa huomionarvoisen todistuksen, joka mielestämme saattaa osoit-tautua todelliseksi avuksi monille lukijoille. Todistuksen henkilökohtaisesta luonteesta johtuen sen kirjoittaja on vaatimattomasti pyytänyt, ettei hänen nimeänsä julkaistaisi.
Todistuksen ohessa saapuneessa kirjeessä sanotaan mm. näin:

 "Tämä on tulos pyrkimyksestäni löytää oikea tapa rukoilla kääntymättömien puolesta. Olen huomannut hämmästyttäviä tuloksia erittäin lyhyessä ajassa. Vaikutti siltä, ettei kahdenkymmenen vuoden hedelmättömän esirukouksen jälkeen voisi olla mitään mahdollisuutta eräiden läheisten henkilöiden palaamiseksi takaisin uskon tielle. Löytämäni uuden rukoustavan ansiosta nyt kuitenkin huomaan heidän lukevan Raamattuaan tuntikaupalla ja käyvän kaikissa mahdollisissa jumalanpalveluksissa. Myös heidän asenteensa kristillisyyttä kohtaan yleensäkin on muuttunut. Kaikki vastustus näyttää kadonneen.
Olen siis ottanut valta-asemani Kristuksessa ja käytän sitä vihollista vastaan. Se on todellista! En ole tarkastellut itseäni katsoakseni, olisinko kelvollinen. Olen vain ottanut paikkani (taivaallisissa) ja rukoillut Pyhän Hengen elävöittävää ja uudistavaa vaikutusta."
Tiedämme, että uskovat kaikkialla kantavat taakkaa pelastumattomista tai uskostaan luopuneista rakkaistaan. Kuinka tahansa, monet rukoilevat pelon ja huolen hengessä, eivät uskossa. Tämän takia kirjeen kirjoittajakin oli etsinyt tarkkaa valoa siihen, miten rukoilla. Hän oli kokenut paitsi tarvetta rukoilla oikeaa rukousta, myös tarvetta löytää jokin tietty Raamatun lupaus, johon vedota kääntymättömien puolesta rukoillessaan.
Ylistys Jumalan, Hän ei koskaan epäonnistu tällaisen avun antamisessa!
Ehkäpä siksi, että joidenkin pelastuminen on näyttänyt mahdottomalta, ensimmäinen teksti, jonka vastaukseksi saimme, oli Mark.10:27.
"... Jumalalle on kaikki mahdollista."
Seuraava teksti oli ennenkin ollut huomiomme kohteena, mutta nyt uudella korostuksella.
"Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle". (2 Kor.10:4,5)

Tässä ilmenee hengellisten aseittemme valtava voima. Meidän tulee rukoilla, että kaikki tekstissä mainittu toteutuu niiden kohdalla, joiden puolesta rukoilemme eli, että vihollisen työt revitään maahan.
Lopuksi meille annettiin varma perustus rukouksillemme: Kristuksen verilunastus. Todellisuudessa lunastus osti koko ihmiskunnan, joten voimme sanoa jokaisen olevan Jumalan ostettua omaisuutta vielä vihollisen otteessa ollessaan. Uskon rukouksen kautta meidän tulee vaatia Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki se, mikä Hänelle laillisesti kuuluu. Näin voidaan menetellä ainoastaan lunastustyön perusteella.
Emme tarkoita, että kaikki olisivat automaattisesti pelastetut siksi, että heidät on Jumala ostanut lunastustyöllään. Heidän on itsekunkin uskottava ja hyväksyttävä evankeliumi itselleen. Esirukouksemme tekee sen mahdolliseksi.
Herramme Jeesuksen nimeen rukoileminen on sellaisten asioiden pyytämistä tai omaksumista, jotka Kristuksen veri on varmistanut laillisesti meille kuuluvaksi. Esirukoiltaessa jokainen henkilö pitäisi nimeltä vaatia Jumalan ostetuksi omaisuudeksi Herramme Jeesuksen nimessä Hänen vuodatetun verensä perusteella.
Meidän tulisi vaatia tuhotuksi kaikki Saatanan työt (kuten väärät opit, epäusko, kommunistiset opetukset, viha, jne.), jotka vihollinen on saattanut rakentaa esirukoustemme kohteen ajatuksissa. Meidän tulisi vaatia, että tämän henkilön ajatuksetkin tulisivat vangituiksi Kristuksen kuuliaisuuteen.
Herramme Jeesuksen nimen valtuuksin vaadi kääntymättömien vapautusta pahan vallasta ja houkutuksesta, kuten myös maailman rakkaudesta ja lihan himoista!
Lisäksi meidän tulisi rukoilla heidän omantuntonsa elpymistä ja sitä, että Jumala soisi heille katumuksen, kuulevat korvat ja uskovat sydämet heidän kuullessaan tahi lukiessaan Jumalan sanaa.
Rukoile, että Jumalan tahto ja tarkoitus toteutuisi heissä ja heidän kauttaan!
Esirukouksen täytyy olla peräänantamatonta, ei Jumalan suostuttelemiseksi (sillä pelastus on Jumalasta), vaan vihollisen takia. Rukouksemme ja vastustuksemme ovat vihollista vastaan, näitä kauheita pimeyden voimia ja ruhtinaita vastaan. Meidän velvollisuutemme on Jumalan edessä taistella sieluista, joiden puolesta Kristus kuoli. Aivan kuten eräiden on saarnattava heille hyvää sanomaa heidän lunastuksestaan, niin myös toisten on taisteltava pimeyden voimia vastaan heidän puolestaan.
Saatana luovuttaa vain sen ja silloin, kun hänen on pakko, ja hän uusii hyökkäyksensä kavalasti. Sen tähden rukouksen pitää jatkua peräänantamattoman itsepintaisesti vielä kauan senkin jälkeen, kun selviä tuloksia on ensin havaittu. Meidän tulee pitää kiinni siitä, mikä Jumalalle on viholliselta otettu siihen asti, kunnes rukoustemme kohteena olevan sielu on lujasti vakiintunut uskossa.
Huomaat rukoillessasi, että Pyhä Henki antaa uusia johtolankoja. Seuraa aina Hänen aloitteitaan!
Äskettäin erään sielun puolesta rukoillessamme koimme, etteivät rukouksemme saavuttaneet yhteyttä. Vaikutti siltä, kuin siellä ei olisi ollut vastakaikua. Silloin Pyhä Henki innoitti meidät viemään tämän henkilön Jumalan eteen Herramme Jeesuksen nimessä. Kuuliaisina tälle johdatukselle toistimme sanoja, "Lähestyn Jumalaa Herramme Jeesuksen nimessä". Koimme, miten vähitellen rukouksemme alkoivat tehota. Tuntui, että vedimme sen henkilön sielun pois syvältä vihollisen leiristä. Vasta tämän jälkeen saatoimme jatkaa rukouksiamme tavalliseen tapaan, vaatien jokaista hänen elämänsä yksityiskohtaa Jumalalle, osoittaen viholliselle Kristuksen verta.
Tämä on totista sodankäyntiä henkimaailmassa. Kiitos Jumalalle, että hengelliset aseemme ovat väkevät ja että valtamme Kristuksessa on kaukana pimeyden hallitsijoiden, maailmanruhtinaiden ja valtojen yläpuolella niin, että vihollisen on pakko antautua!
Mutta tämä kaikki vaatii uskoa, kärsivällisyyttä ja järkähtämätöntä peräänantamattomuutta.
Lähetyssaarnaajat niin vieraissa maissa kuin kotikentilläkin voivat vastustaa vihollista omilla alueillaan, yhteisöissään ja kouluissaan, osoittamalla Jeesuksen verta pimeyden, synnin ja epäuskon voimia vastaan Jeesuksen nimen arvovallalla. Herramme Jeesuksen nimessä he voivat käskeä vihollisen peräytymään.
Saatana on onnistuneesti pitänyt Jumalan kansaa pimeydessä Kristuksen täytetyn työn suhteen Golgatalla, tietämättöminä vihollisen siellä kärsimästä tappiosta. Hän on petoksella onnistunut vakuuttamaan seurakunnalle olevansa jollei aivan, niin ainakin melkein, yhtä voimakas kuin Jumala. Todellisuudessa hänellä ei ole lainkaan valtaa eli hänellä ei ole laillista asemaa, ei oikeuksia, eikä arvovaltaa.
Paholainen tietää valtansa päättyvän heti, kun seurakunta täysin käsittää hänen kertakaikkisen, peruttamattoman ja täydellisen tappionsa ja ymmärtää, miten käyttää valtuutuksiaan Kristuksessa. Siksi hän etsii jokaista mahdollisuutta estää Jumalan kansaa tietämästä ja käyttämästä heille kuuluvaa valtaa.
"Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta". (Ilm.12:11)
Vuosia kuvittelin tämän "todistuksen sanan" tarkoittavan todistusta toisille Jumalan hyvyydestä, kuten rukous- ja ylistyskokouksissa on tapana. Mutta aikanaan Henki alkoi paljastaa, että tämä todistus on sana, joka lausutaan suoraan Saatanalle ja hänen pahoille hengilleen; sana, jolla näitä Jeesuksen nimessä ja Hänen vuodatetun verensä perusteella komennetaan ensimmäisessä persoonassa.
Epäröin tämän kannan hyväksymisessä, sillä tiedossani ei ollut minkäänlaista esimerkkiä tällaisesta. En ollut koskaan kuullut kenenkään tulkitsevan tuota Raamatun kohtaa suullisesti lausuttuna käskynä suoraan Saatanalle ja hänen lähettiläilleen. Saatana yritti peloitella minua, etten yrittäisi mitään sellaista. Hän yritti sanoa minulle, että jotain kamalaa tapahtuisi, jos niin julkeasti rohkenisin puhutella häntä henkilökohtaisesti. Minulla ei olisi muka oikeutta siihen, vaikka tekisinkin sen Jeesus Nasaretilaisen nimessä ja Jumalan Pojan vuodatetun veren perusteella.
Lopulta kun empien ja vavisten uskaltauduin puhuttelemaan häntä suoraan, kutsuen häntä nimeltä ja käskien häntä ja hänen masennuksen, ahdistuksen, onnettomuuden ja sidonnaisuuden pahoja henkiä lähtemään minusta ja päästämään minut Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Hänen vuodatetun verensä perusteella, löysin välittömän helpotuksen ja vapautuksen. Oli aivan kuin nuo epäilyksen, pelon ja sidonnaisuuden demonit olisivat sillä hetkellä sulaneet pois Jeesuksen nimessä ja Karitsan veressä. Tämä tapahtui kun suullinen käskysana lausuttiin suoraan saatanalle ja hänen pahoille hengilleen, jotka olivat aiheuttaneet ahdistuksen ja sokeuden.
"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ... " (2 Kor.2:14)
"... hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa."(1 Joh.4:4) (Ilm.7:12)
Pilgrim Tract Society, P.O.Box 126, Randleman, N.C. 27317- 0126 , U.S.A. Send postage for sample tracts and "Messenger".
Kääntänyt suomeksi Kirsimarja Helppi Hengen Ystävät - Intia Missio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti