maanantai 27. helmikuuta 2023

MENKÄÄ KAIKKEEN MAAILMAAN


 

 Mennään siis ja tehdään!

Tänä aamuna kun rukouksen jälkeen jäin kuulolle, näyttääkö tai puhuuko Herra Sanomaansa, kuulin äänen, jota mietin oliko Herran vaiko minun oma ajatuksen ääni, sitä olen Herralta kysellyt ja pyytänyt vahvistusta. Tuo ääni sanoi:" Koko tehtävä on siirrettävä pääkadulle."

Mietin mikä tehtävä? Jos olisi Herran, mikä oli Hänen tehtävä meille ja siihen kyllä on helppo vastaus, minkä Hän antoi päätehtäväksi meille:

" Markus 16:15, Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille."

Matt: 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 

28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Tuo lähetys käsky nousi heti sydämelle. 💓👑✝️

 Ja tuohon löytyy myös lisä tehtäviä, Matt.25:

:34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. 

25:35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;

25:36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'

25:37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?

25:38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?

25:39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'

25:40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.

25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

25:42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;

25:43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

25:44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'

25:45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'.

25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Eli työtä on paljon ja Herra tahtoo meidät nyt avaralle paikalle, tuolle " pääkadulle" 

Uskova ja rakas sisko, laittoi linkkiä mitä oli saanut sydämelle ja se on vahvistusta jota pyysin Herralta omaan Sanomaani, eli Kristityn vastuunkanto:   https://siunattuamatkaa.blogspot.com/2023/02/kristityn-vastuunkanto.html?m=1

Hän teki kaiken:  https://youtu.be/Ge6iGafgkBA

Evankeliumi: https://www.youtube.com/watch?v=D8t_J1pytKs&t=8s

Kertokaa:  https://www.youtube.com/watch?v=MjrUKgp7vhs 

Onko meistä siis lähtijöiksi? Olemmeko oikeasti kuuliaiset Hänelle? Tämä on tärkein tehtävä tänään ja tästä eteenpäin.  Nyt siis NOUSE, sinä uskova sisko tai veli, nyt on aika nousta, NYT TAI EI MILLOINKAAN!!!!

Amen. 🙏

3 kommenttia:

 1. "Koko tehtävä on siirrettävä pääkadulle."
  (Kaupungin pääkatu >>> Joh.ilm.11:8)
  (Jer.19:15, Jer.10:22, Jer.47:2, Jer.31.38)  Vanhassa liitossa näyttäisi olleen ensimmäinen kaikista käskyistä tämä:
  (Rakkauden kaksoiskäsky)

  Mark.12:
  28 Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on e n s i m m ä i n e n k a i k i s t a k ä s k y i s t ä?"
  29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;
  30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.
  31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

  *************************************

  Nyt Jeesuksen edetessä edelleen tehtävässään, jossa kuoleman kadotus eli tuonela suljetaan ja ilmestyskirjan pedot (peto) vielä voitetaan valmistauduttaessa tuomiopäivään - antoi Jeesus uuden käskynsä, jossa käskyssä suoriutuva otetaan uuteen liittoon.

  Joh. 13:34
  U u d e n k ä s k y n minä annan teille, että rakastatte toisianne,
  niin
  kuin minä olen teitä rakastanut-että tekin niin rakastatte toisianne.

  Tässä Jeesuksen käskyssä suoriutuu ensimmäisenä Ihmisen Pojan kaltainen eli Jeesuksen mainitsema ihmisistä edeskäypä. Ihmisen Pojan kaltainen tulee valmistamaan sanansaattajana eli sanantuojana tietä Jumalan kunnialle - Jumalan kunnian palatessa uuteen temppeliinsä. Ihmisen Pojan kaltainen rakennuttaa uuden temppelin ja kastaa Pyhällä Hengellä ihmisiä kuin Tukholman profetia-1984 kertoo - kastaen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen.

  Vasta kun ihmisistä edskäypä alkaa työnsä ja hänet otetaan vastaan alkaa uuteen liittoon kastaminen
  niin
  kuin Jumalan valvoma ja salattuna aikoihimme pysynyt suunnitelma on.

  ****************************************

  2. Joh. 5
  Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö,
  ei niin
  kuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme.

  1. Joh. 2:7
  Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet.
  (Jeesuksen antama uusi käsky on siksi, että sillä edetään maailmanruhtinaan ajasta tuomion yli uuteen temppeliaikaan, jonka jälkeen synti on voitettu ja voidaan palata muinaiseen tilaan, jossa Jumala saa synneistämme levon ja vain yhtä laumaa kerätään eli pelastuvien laumaa eli eksyneet tuomitaan uudessa temppeliajassa heti - joka on toinen kuolema )

  VastaaPoista
 2. Aamen sisko! Nämä niin täydentää toisiaan 🙏💖

  VastaaPoista
 3. Lopunajassa ihmisille annetaan vain Joonaan merkki, jossa arvollinen muistuttaa lähestyvästä Herran päivästä. Arvollinen on jo suoriutunut Jumalan tahdossa ja Jeesuksen antamassa uudessa käskyssä, jolloin saattaa sanan ja sanoman toimien Pyhän Hengen johdattamana ja Jumalan valvonnassa että sana toteutuu ja siten Jumalan suunnitelma totutuu Hyvän sanoman mukaan. Sanan saattaja eli sanan tuoja ja sanasta muistuttaja on myös ennusmerkki eli totuuteen kääntyminen on mahdollista suoriutumalla totuudessa ja siten vastaanottamalla totuus. Jos sanantuoja olisi epäonnistuva niin silloin hän olisi huono ennusmerkki. Sanantuoja on siis onnistuessaan etenevänä suoriutunut jo Jumalan tahdossa jossa muidenkin tulee alkaa suoriutumaan, jolloin sanantuojan tarkoitus on suoriutua tehtävänsä loppuun Jumalan tahdossa, jolloin Hyvä sanoma mahdollistaa mahdollisen monen pelastautumisen ja tuomionsa välttämisen tuomiopäivänä.

  1. Sam. 10:7
  Ja kun nämä e n n u s m e r k i t käyvät toteen, niin tee, mikä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi.

  1. Sam. 10:9
  Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä; ja kaikki nämä e n n u s m e r k i t kävivät sinä päivänä toteen.

  1. Kun. 13:3
  Ja hän antoi sinä päivänä e n n u s m e r k i n, sanoen: "E n n u s m e r k k i siitä, että Herra on puhunut, on tämä: alttari halkeaa, ja tuhka, joka on sen päällä, hajoaa".

  1. Kun. 13:5
  Ja alttari halkesi ja tuhka hajosi alttarilta, niinkuin Jumalan mies Herran käskystä oli e n n u s m e r k i n antanut.

  Hes. 12:6
  Nosta ne hartioillesi heidän silmäinsä edessä ja vie ulos pilkkopimeässä; peitä kasvosi, niin ettet näe maata. Sillä e n n u s m e r k i k s i minä olen sinut pannut Israelin heimolle."

  Hes. 12:11
  Sano: Minä olen teille e n n u s m e r k k i: niinkuin minä tein, niin heille tehdään, pakkosiirtolaisuuteen, vankeuteen he menevät.

  Hes. 24:24
  Hesekiel on oleva teille e n n u s m e r k k i: aivan niin, kuin hän on tehnyt, niin tekin teette. Kun tämä tapahtuu, te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra.

  Hes. 24:27
  Sinä päivänä avautuu sinun suusi yhtaikaa kuin pakolaisen, ja sinä puhut etkä e n ä ä ole mykkänä. Sinä olet oleva heille e n n u s m e r k k i, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra."

  Sak. 3:8
  Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä e n n u s m e r k i n miehiä he ovat; sillä katso, m i n ä a n n a n t u l l a p a l v e l i j a n i, V e s a n.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.