torstai 18. lokakuuta 2018

JEESUS PELASTAA SINUT
UUDESTISYNTYMINEN

Jumala loi sinut hengelliseksi ihmiseksi, joka elää ikuisesti. Elinaikasi täällä maan päällä on rajoitettu ja sillä on YKSI tarkoitus, joka on paljon tärkeämpi kuin mikään muu. Tämä elämäsi perimmäinen tarkoitus tässä ajassa on VALMISTAA ITSEÄSI TAIVASTA VARTEN.
Jeesus kutsuu sinua todelliseen, elävään ja ikuisesti kestävään yhteyteen Jumalan, sinun todellisen Isäsi ja Luojasi kanssa. Tämä yhteys Jumalan kanssa alkaa jo täällä maailmassa silloin, kun sinä otat vastaan Jeesuksen Pelastajanasi ja Herrananasi. Vain Jeesus antaa sinulle yhteyden Jumalan Isän kanssa, sillä kaikki muut yritykset epäonnistuvat ja ovat valhetta ja petosta.
Jeesus on pyyhinyt pois sovitustyöllään Golgatan ristillä kaiken synnin vallan, joka muuten erottaisi ihmisen Jumalan yhteydestä. Ilman Jeesuksen vastaanottamista synti sitoo sinut kadotukseen ja ikuiseen eroon Jumalasta. Sinä voit nyt heti ottaa ratkaisevan askeleen ja vastaanottaa Jeesuksen niin pelastut ja pääset ikuiseen yhteyteen Jumalan kansssa.
Ap. t. 16:30-31: Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herra, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi."
Kun vastaanotat Jeesuksen henkilökohtaisena Pelastajanasi, Jumala uudestisynnyttää sinut uudeksi luomukseksi. Sinusta tulee Jumalan Isän lapsi, jolle Hän antaa perillisen oikeudet siunauksiinsa Jeesuksen kautta. Elämä Jumalan yhteydessä tekee sinulle mahdolliseksi päästä vapaaksi kaikesta syyllisyyden, pelkojen, himojen, epätoivon ja monien muiden synnin kirousten painostuksista. Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi kaikki pimeyden työt. Hän on väkevä ja voimallinen koskettamaan mitä tahansa elämäsi aluetta parantavalla, puhdistavalla ja vapauttavalla voimalla kun antaudut Hänen yhteyteensä ja muuttavan voimansa kosketukseen. Hän parantaa ja eheyttää sinut hengellisesti, mielesi alueella, ja fyysisesti.
Joh. 3:16-17: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
Tämä ihmeellinen Jumalan armo on kuuluu jokaiselle ihmiselle maan päällä aivan samalla tavalla. Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on kuollut ja kadotettu syntiensä tähden, jos hän ei usko Jeesukseen. Jos sinä etsit totuutta, valkeutta, hyviä asioita tai vanhurskautta voit löytää ne vain Jeesuksen kautta ja Hänessä. Et voi parantaa itse itseäsi, vain Jeesus, sinun Luojasi voi asettaa sinut ennalleen, muuttaa ja parantaa sinut. Pelastuminen on hyvin yksinkertaista, sillä Pyhä Henki vetää sinua Jumalan puoleen ja Hän johdattaa sinut vastaanottamaan Jeesuksen.
Sinä kaipaat Jumalaa, sillä Jumala itse on luonut sen kaipauksen sydämeesi. Myöskin Jumala Isä kaipaa yhteyttä sinuun, mutta Hän voi saada sen vain kun antaudut Jeesukselle. Sinä kaipaat vanhurskautta, totuutta, elämää ja ratkaisuja. Sinun sydämesi haluaa luopua synnistä ja pimeydestä ja tulla Jumalan yhteyteen ja siksi päätät hyljätä ja luopua vanhasta elämäntyylistäsi synnin ja pimeyden orjana ja vastaanotat Jeesus elämäsi Pelastajana ja Herrana. Toimit vain niinkuin apostoli Paavali kirjoitti Rooman uskoville:
Room. 10:9-10: Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
Jos nyt teet päätöksen vastaanottaa Jeesus henkilökohtaisena Pelastajanasi ja Herranasi, lausu seuraava rukous ääneen juuri siellä, missä nyt olet. Me liitymme kanssasi tähän rukoukseesi ja siunaamme sinua ja päätöstäsi.
 
"Rakas Herra Jeesus, minä tunnustan Sinut Pelastajanani ja Herranani. Tunnustan, että Sinä olet Jumalan Poika ja Sinut on ristiinnaulittu minun edestäni, niin että minä saan kaikki syntini anteeksi. Pyydän Sinua, anna minun kaikki elämäni synnit, ajatukset, sanat, teot ja laiminlyönnit anteeksi. Puhdista minut synnin juuristosta elämässäni. Teen parannuksen ja käännyn pois pahoilta teiltäni. Pyydän sinua Jeesus tulemaan sydämeeni ja täyttämään minut Pyhällä Hengelläsi, puhdistamaan minut, vapauttamaan minut, parantamaan ja eheyttämään minut ja tekemään minusta uuden luomuksen. Täytä minut Pyhällä Hengellä ja tulella. Tee minusta Sinun valtakuntasi uskollinen palvelija. Päätän seurata Jeesusta tästä hetkestä alkaen, lukea ja kuunnella Sinun sanaasi, seurata Pyhän Hengen innoitusta ja ohjausta. Otan nyt vastaan uskon kautta täydelllisen pelastuksen ja anteeksiantamuksen.  Kiitän Sinua pelastuksesta ja Pyhän Hengen lahjasta. Vastaanotan Sinulta täysin uuden suunnitelman elämääni varten, kiitos Jeesus!"
 
Nyt voit uskoa että Jeesus on vastaanottanut sinut ja antanut sinulle Hänen vanhurskautensa ja täydellisen pelastuksensa lahjana suuren rakkautensa tähden. Voit nyt luottaa Häneen, elää Hänen kanssaan ja kasvaa Häneen. Tämä on mahdollista, koska raamattu sanoo: Room. 10:13: Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."
Jumalan pelastussuunnitelma toimii nyt sinun hyväksesi. Jeesus on tullut sinun elämääsi. Hän elää sinun sisimmässäsi Pyhän Hengen kautta. Sinun henkesi on syntynyt uudesti ja päässyt yhteyteen Jumalan kanssa. Pyhä Henki alkaa opettaa, johtaa ja muuttaa sinua. Hengelliset silmäsi ovat avautuneet ja voit ymmärtää Jumalan Sanaa, Jumalan valtakunnan periaatteita ja ohjeita. Voit alkaa vastaanottaa Pyhän Hengen ohjauksessa johdatusta ja siunauksia elämääsi.
Kerro ratkaisustasi joillekin ystävillesi! Mitä enemmän puhut muille siitä, mitä Jeesus on tehnyt sinulle, sitä nopeammin kasvat uskossasi. Suusi tunnustus tekee sinut lujaksi ja rohkeaksi samalla kun saat lisää Hengen vapautta päästä niihin Jumalan valtakunnan ulottuvuuksiin, jotka Jumala on rakkaudessaan tarkoittanut sinulle.
Sinun on myös tarpeen etsiytyä elävien uskovien yhteyteen, jossa voit kasvaa, vastaanottaa opetusta ja jakaa elämäsi muiden Jumalan lasten kanssa. Sinä olet nyt tiellä, joka johtaa sinut taivaaseen. Jeesus on peittänyt elämäsi verellään, joka on aina ja kaikkialla pelastuksesi perustus. Opi tuntemaan lisää Jeesusta ja anna Pyhän Hengen muuttaa sinua lisää Hänen kaltaisekseen. Opettele tuntemaan lisää Pyhää Henkeä ja toimimaan Hänen kanssaan yhteistyössä.
Joh. 8:12: Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus."
Olet jatkuvassa kasvuprosessissa, missä voit saavuttaa yhä uusia siunauksia Jumalassa. Jeesus on avannut sinulle kokonaan uudet suunnitelmat ja mahdollisuudet jo täällä maailmassa. Hän kutsuu sinua palvelemaan muita ihmisiä ja jakamaan heille niitä siunauksia, mitä olet itse vastaanottanut. Jeesuksen pelastustyö johtaa sinut uuteen elämään Jumalan yhteydessä ja Hänen siunaustensa vastaanottamisessa.
http://www.tulta.net/Pelastus/uskoon.htm 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti