maanantai 24. elokuuta 2020

KAKSI VALKOISTA RUUSUA

 


 

Tänään, Jeesus Kristus, Herrani yllätti minut aamuisessa rukous hetkessäni iloisesti, tuomalla eteeni 2 valkoista ruusua! Se oli näky kuva noista herkistä ruusuista.

Näin Hän on ennenkin minua yllättänyt ja nyt tänäänkin, kun minulla on 60 vuotis syntymäpäivä. Synnyin tuolloin aamuyöstä, klo. 2.20. Monasti olen miettinyt noita numeroita, sillä ne ovat profetaalisesti hyvät.
Kiitos Jeesus! Olet rakkain!

KAKSI (2), hepr. שנים (shnaim, mask.), שתים (shtaim,

fem.), duaalimuoto, joka johtuu verbistä שנה toistaa,

 kaksinkertaistaa.

 

Se on yhteenlaskun 1 + 1 summa. Numerot 1-1 אחד אחד

yksi, yksi ovat lukuarvoiltaan 26, joka on Jumalan

nimen יהוה JHVH kirjainten lukuarvo, samoin kuin

myös seuraavien sanojen: הויה todellisuus, olemassa

olo, והיה fut. tulee olemaan, tulee tapahtumaan, הטיב

olla laupias jlkn, הזדהה osoittaa henkilöllisyytensä ja

יה Jumala ("täytetyin kirjaimin"). Jeshua on kaksi:

Jumala ja ihminen. Hänessä oli kaksi "luontoa": Hän oli

samalla kertaa Jumala ja ihminen.

 

Seurakuntansa kanssa Messias yhdistyy yhdeksi,

kuten avioliitossa mies liittyy vaimoonsa "niin että

nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi" (Ef 5:31,32, vrt.

1Moos 2:23,24).

 

Henkilöpareja: Aadam ja Eeva, Kain ja Aabel, Mooses

ja Aaron, Mooses ja Elia jne. Muita: vanha ja uusi liitto,

laki ja evankeliumi, leipä ja viini, ruumis ja sielu, elämä ja

kuolema, aine ja henki, aktiivisuus ja passiivisuus,

ruumiillinen työ ja mietiskelevä hartauselämä,

seurakunta ja synagoga, fariseus ja publikaani (Luuk

18:9-14), kaksi herraa (Matt 6:24), kaksi porttia (avara ja

ahdas) ja kaksi tietä, joista lavea tie vie kadotukseen,

mutta kaita johtaa elämään (Matt 7:13,14 ).

 

Luku kaksi on myös luetettavuuden luku: jokainen

syytös oli vahvistettava kahden tai kolmen todistajan

sanalla (4Moos 35:30; 5Moos 17:6; 19:15). Laintauluja

oli kaksi, toisessa neljä ja toisessa kuusi käskyä

"todistajiksi teitä vastaan", taivas ja maa (5Moos 4:26;

30:19). Jumalan tahdon ilmoitus oli kirjoitettu näihin

kahteen laintauluun (2Moos 31:18). Vrt. kaksinkertaista

rakkaudenkäskyä (Matt 22:36-40).

 

Jeshua lähetti opetuslapsensa työhön kaksittain (Mark

6:7, vrt. Ilm 11:3). Jeshuan haudalla oli kaksi enkeliä.

Kurinpito kahden tai kolmen kesken (Matt 18:16).

Kahden tai kolmen yhteinen rukous (Matt 18:19,20).

Kaksi enkeliä todisti Jeshuan ylösnousemuksesta (Apt

1:10,11). Kaksi todistajaa (Ilm 11:3-6). Suurin todistus

tulee olemaan Jeesuksen toinen tuleminen.

 

Se on vastakkain asettelun luku. Voidaan kysyä: onko

kaksikaan vielä todellinen "luku"? Se on vain jaettu

yksi. Sillä on "etupuoli" ja "kääntöpuoli", mutta se ei

ole "enemmistö" eikä "paljon". Toisaalta se on

ensimmäinen "todellinen luku", sillä se tekee

mahdolliseksi vertailun ja vastakkain asettelun. Luku

kaksi voidaan ymmärtää sekä negatiivisesti että

positiivisesti. Jo Raamatun syntiinlankeemus

kertomuksessa on kuvattu, kuinka ykseyden

rikkoontuminen luo vastakohtia. Hyvän vastapariksi

tulee paha, miehen ja naisen yhteys purkautuu

keskinäiseksi syyttelyksi, elämän vastakohdaksi nousee

kuolema. Toinen luomispäivä on ainoa, jona ei sanota:

"Jumala näki, että se oli hyvä".

Maailma on täynnä erilaisia kaksikkojärjestelmiä. On

näkyvä ja näkymätön, jotka yhdessä muodostavat

yhden maailmankaikkeuden. On hyvä ja paha, valo ja

pimeys, päivä ja yö, elämä ja kuolema, miehisyys ja

naisellisuus, väite ja vastaväite (teesi ja antiteesi), oikea

ja vasen, edessä tai takana, ylhäällä tai alhaalla jne.

 

Luku voi ilmaista parimuodostumaa, täydennystä,

yhteyttä ja yhteisvaikutusta. Saarn 4:9-12 osoittaa,

miten kaksi ihmistä voi tukea ja auttaa toinen toistaan.

Kahden muodostama ryhmä on pienin mahdollinen (vrt.

Matt l8:16,19,20). Miehen ja naisen välinen liitto (lMoos

2:24), joka on esikuvallinen Messiaan ja seurakunnan

väliselle liitolle (Ef 5:29-32).

 

Kahden välille voi tulla myös vastakohtaisuuksia,

ristiriitoja, erimielisyyttä tai ero. Matt 6:24 todistaa, että

on mahdotonta palvella kahta herraa, Jumalaa ja

mammonaa (vrt. 1Kun 18:21; 2Kor 6:14-16; 1Joh 3:10;

Jaak 1:8 (Jaak 1:8: alkut. 'kaksisieluinen', suom. raam.

'kaksimielinen').

 

Matt 19:6:ssa ja Ef 2:15:ssa luku kaksi on

eripuraisuuden sekä eron vertauskuva, kun taas yksi on

yhteyden ja rauhan symbooli. Jakaantumista ja

vastustusta kuvataan Raamatussa monessa kohdassa:

2Moos, Ps 2, 2Kor, 2Tess, 2Tim, 2Piet ja 2Joh kertovat

kaikki vihollisen työstä.

 

Jakaantuminen kahden välillä. Kain ja Aabel (1Moos

4:1-10), Ismael ja Iisak (lMoos 21:8-13), Eesau ja Jaakob

(lMoos 25:27-34; 27:41-45). Jumala erotti valkeuden

pimeydestä (1Moos 1:3-5) ja 2. luomispäivänä päivänä

vedet vesistä (1Moos 1:6-8).

 

Luku 2 esiintyy Raamatussa 808 kertaa.


💖👑

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.