sunnuntai 2. helmikuuta 2020

02.02.2020.


Heips!
Tänään on erikoinen päivä numeroiltaan: 02.02.2020.
900 vuoteen näin ei ole ollut.

Palindromi on sanavirkeluku tai mikä tahansa merkkijono, jonka merkkien järjestys on etu- ja takaperin sama. 

02.02.20.20 PÄIVÄMÄÄRÄ ON SAMA  MYÖS TOISINPÄIN
Moni haluaa Hääpäivänsä juuri tällaisiksi päiviksi. Ja onhan tämä päivä hääpäiväksi hyvin erikoinen, sillä siinä todellakin vihitään "2" yhteen! Halleluja!

Tuokoon tämä päivä jotain erikoisen hyvää ! 👼👼 .. niin ja eilenhän näin kuvan noista kahdesta valkopukuisesta. Siinäkin tuli tuo nro.2. Tässä erään uskon veljen blogi.
02.02.2020.
http://yesthattrue.blogspot.com/2020/02 ... e.html?m=1

Luku 2 Raamatussa:


KAKSI (2), hepr. שנים (shnaim, mask.), שתים (shtaim,
fem.), duaalimuoto, joka johtuu verbistä שנה toistaa,
 kaksinkertaistaa.

Se on yhteenlaskun 1 + 1 summa. Numerot 1-1 אחד אחד
yksi, yksi ovat lukuarvoiltaan 26, joka on Jumalan
nimen יהוה JHVH kirjainten lukuarvo, samoin kuin
myös seuraavien sanojen: הויה todellisuus, olemassa
olo, והיה fut. tulee olemaan, tulee tapahtumaan, הטיב
olla laupias jlkn, הזדהה osoittaa henkilöllisyytensä ja
יה Jumala ("täytetyin kirjaimin"). Jeshua on kaksi:
Jumala ja ihminen. Hänessä oli kaksi "luontoa": Hän oli
samalla kertaa Jumala ja ihminen.

Seurakuntansa kanssa Messias yhdistyy yhdeksi,
kuten avioliitossa mies liittyy vaimoonsa "niin että
nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi" (Ef 5:31,32, vrt.
1Moos 2:23,24).

Henkilöpareja: Aadam ja Eeva, Kain ja Aabel, Mooses
ja Aaron, Mooses ja Elia jne. Muita: vanha ja uusi liitto,
laki ja evankeliumi, leipä ja viini, ruumis ja sielu, elämä ja
kuolema, aine ja henki, aktiivisuus ja passiivisuus,
ruumiillinen työ ja mietiskelevä hartauselämä,
seurakunta ja synagoga, fariseus ja publikaani (Luuk
18:9-14), kaksi herraa (Matt 6:24), kaksi porttia (avara ja
ahdas) ja kaksi tietä, joista lavea tie vie kadotukseen,
mutta kaita johtaa elämään (Matt 7:13,14 ).

Luku kaksi on myös luetettavuuden luku: jokainen
syytös oli vahvistettava kahden tai kolmen todistajan
sanalla (4Moos 35:30; 5Moos 17:6; 19:15). Laintauluja
oli kaksi, toisessa neljä ja toisessa kuusi käskyä
"todistajiksi teitä vastaan", taivas ja maa (5Moos 4:26;
30:19). Jumalan tahdon ilmoitus oli kirjoitettu näihin
kahteen laintauluun (2Moos 31:18). Vrt. kaksinkertaista
rakkaudenkäskyä (Matt 22:36-40).

Jeshua lähetti opetuslapsensa työhön kaksittain (Mark
6:7, vrt. Ilm 11:3). Jeshuan haudalla oli kaksi enkeliä.
Kurinpito kahden tai kolmen kesken (Matt 18:16).
Kahden tai kolmen yhteinen rukous (Matt 18:19,20).
Kaksi enkeliä todisti Jeshuan ylösnousemuksesta (Apt
1:10,11). Kaksi todistajaa (Ilm 11:3-6). Suurin todistus
tulee olemaan Jeesuksen toinen tuleminen.

Se on vastakkain asettelun luku. Voidaan kysyä: onko
kaksikaan vielä todellinen "luku"? Se on vain jaettu
yksi. Sillä on "etupuoli" ja "kääntöpuoli", mutta se ei
ole "enemmistö" eikä "paljon". Toisaalta se on
ensimmäinen "todellinen luku", sillä se tekee
mahdolliseksi vertailun ja vastakkain asettelun. Luku
kaksi voidaan ymmärtää sekä negatiivisesti että
positiivisesti. Jo Raamatun syntiinlankeemus
kertomuksessa on kuvattu, kuinka ykseyden
rikkoontuminen luo vastakohtia. Hyvän vastapariksi
tulee paha, miehen ja naisen yhteys purkautuu
keskinäiseksi syyttelyksi, elämän vastakohdaksi nousee
kuolema. Toinen luomispäivä on ainoa, jona ei sanota:
"Jumala näki, että se oli hyvä".

Maailma on täynnä erilaisia kaksikkojärjestelmiä. On
näkyvä ja näkymätön, jotka yhdessä muodostavat
yhden maailmankaikkeuden. On hyvä ja paha, valo ja
pimeys, päivä ja yö, elämä ja kuolema, miehisyys ja
naisellisuus, väite ja vastaväite (teesi ja antiteesi), oikea
ja vasen, edessä tai takana, ylhäällä tai alhaalla jne.

Luku voi ilmaista parimuodostumaa, täydennystä,
yhteyttä ja yhteisvaikutusta. Saarn 4:9-12 osoittaa,
miten kaksi ihmistä voi tukea ja auttaa toinen toistaan.
Kahden muodostama ryhmä on pienin mahdollinen (vrt.
Matt l8:16,19,20). Miehen ja naisen välinen liitto (lMoos
2:24), joka on esikuvallinen Messiaan ja seurakunnan
väliselle liitolle (Ef 5:29-32).

Kahden välille voi tulla myös vastakohtaisuuksia,
ristiriitoja, erimielisyyttä tai ero. Matt 6:24 todistaa, että
on mahdotonta palvella kahta herraa, Jumalaa ja
mammonaa (vrt. 1Kun 18:21; 2Kor 6:14-16; 1Joh 3:10;
Jaak 1:8 (Jaak 1:8: alkut. 'kaksisieluinen', suom. raam.
'kaksimielinen').

Matt 19:6:ssa ja Ef 2:15:ssa luku kaksi on
eripuraisuuden sekä eron vertauskuva, kun taas yksi on
yhteyden ja rauhan symbooli. Jakaantumista ja
vastustusta kuvataan Raamatussa monessa kohdassa:
2Moos, Ps 2, 2Kor, 2Tess, 2Tim, 2Piet ja 2Joh kertovat
kaikki vihollisen työstä.

Jakaantuminen kahden välillä. Kain ja Aabel (1Moos
4:1-10), Ismael ja Iisak (lMoos 21:8-13), Eesau ja Jaakob
(lMoos 25:27-34; 27:41-45). Jumala erotti valkeuden
pimeydestä (1Moos 1:3-5) ja 2. luomispäivänä päivänä
vedet vesistä (1Moos 1:6-8).

Luku 2 esiintyy Raamatussa 808 kertaa.

PS. Lisään tekstiä, jos päivä tuo jotain teemaan lisättävää tullessaan

Siunausta teille tähän päivään, olkoon se tuplasti Siunattu!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.