Tunnen tarvitsevani apua, että pystyn elämään elämää niin, että olen todella hyvä toisia kohtaan ja että miellytän Jumalaa. Mutta mistä tämä apu tulee? Auttaako Jumala minua ymmärtämään, mitä minun tulee tehdä tilanteissani?

Voin nähdä, että hän haluaa auttaa minua – hän haluaa sen onnistuvan!

Luin 2. Tim. 2: 19, missä on kirjoitettu: "Herra tuntee omansa…" Tämä on valtava lohdutus minulle! Uskon koko sydämestäni, että Jumala tuntee minut ja välittää minusta. Voin nähdä, että hän auttaa minua – hän haluaa minun onnistuvan!

Kuinka Jumala auttaa minua?

Nyt esitän itselleni kysymyksen: "Kuinka Jumala auttaa minua?" En voi vain istua paikoillani omassa kurjuudessani ja murehtia heikkouksiani, odottaen, että jotain tapahtuisi. Se ei johda minua minnekään. Ei, rukoilen Jumalalta voimia voittaa ajatukset, jotka estävät minua olemasta hyvä toisia ihmisiä kohtaan

Jeesus koki sanmat heikkoudet, kun hän eli täällä maan päällä. Hän tunsi vakavuuden jokaisessa tilanteessa; hän tiesi, että ei voinut suhtautua siihen kevyesti, jotta hän pystyisi voittamaan. ". Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. ." Hebr. 5:7. Häntä myös kiusattiin tekemään syntiä niiden taipumusten takia, joita hänen omassa ihmisluonnossaan asui, mutta hän ei totellut niitä koskaan – hän EI KOSKAAN tehnyt syntiä!

Onko minulle mahdollista voittaa synti niin kuin Jeesus teki? Olen kiitollinen, että se todella on mahdollista! Kun haluan olla todella hyvä, voi Jumala osoittaa minulle synnin, joka asuu inhimillisessä luonnossani ja opettaa minua reagoimaan sellaisella tavalla, että synnillä ei ole mitään sanomista elämässäni. Kun huomaan kärsimättömyyden tai itsekkäiden ajatusten nousevan pintaan, silloin voin rukoilla Jumalaa niin kuin Jeesus teki. Hän osoittaa minulle tahtonsa siinä tilanteessa ja hän vahvistaa myös haluani olla hänelle mieliksi. Jos silloin olen kuuliainen sitä kohtaan, mitä hän on osoittanut minulle ja tietoisesti luovun pahoista ajatuksistani ja toiveistani, hän antaa minulle vallan voittaa ne, sanansa kautta!

Kun voitan omat itsekkäät vaatimukseni, tulen täyteen iloa, ja minulla on täysi vapaus siunata muita! Joka päivä menee paremmin ja paremmin. Vähä vähältä synti menettää valtansa elämässäni, ja minä muutun puhtaaksi persoonaksi, niin kuin Jeesus Kristus. Mikä lohdutus! Kun koko sydämeni halu on elää Jumalalle, ja rukoilen häntä hädässäni, silloin en koskaan ole yksin missään tilanteessa! Jumala auttaa minua TODELLAKIN!"