maanantai 16. marraskuuta 2020

7, TÄYDELLISYYDEN LUKU

 Kuva


Rauha olkoon kanssamme.

Tänään aamurukouksessa sain nähdä kuvan, jossa oli numero 7.
Sen oikeassa yläkulmassa oli jokin merkki, mutta se oli niin pieni etten varmaksi voinut sanoa mikä se oli?
Ensin sen ymmärsin sen että se olsi voinut olla 7 astetta, eli asteen merkki, mutta sitten jäin sitä miettimään että oliko se varmasti se? Vai oliko se pv? Päivä? Enpä voi sanoa, mutta kuitenkin oli kyse numero seitsemästä.

Olen pitänyt koko ikäni numero 7:ää " onnen numeronani."

Näin Raamattu kertoo numerosta 7:

Seitsemää pidetään täydellisyyden lukuna. Juutalaisen laskutavan mukaan se on jumaluuden (3) ja maailman luvun (4) summa. Seitsemän mainitaan Raamatussa useammin kuin mikään muu luku. Johanneksen ilmestyksessä seitsemän mainitaan yli 50 kertaa. Jumalan luomistyö päättyi viikon seitsemäntenä päivänä, ja se on tuonut juutalaisuuteen ja kristinuskoon seitsenpäiväisen viikon. Jeesus kehotti Pietaria antamaan lähimmäiselleen anteeksi ”ei seitsemän vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa” (Matt. 18:22). Raamatussa puhutaan myös Pyhän Hengen seitsemästä lahjasta, jotka ovat viisaus, ymmärrys, taito, voima, tieto, Herran pelko ja hurskaus (Jes. 11:2-5).

SEITSEMÄN (7), hepr. שבעה (sheva'a, mask.),

(sheva', fem.). Täydellisyyden luku. Jumalan tunnusluvun kolme ja luomisen ja maailman luvun neljä yhdistelmä määrittelee luvun seitsemän Toorassa, profeetoissa ja UT:ssa.

Myös Ilmestyskirja jakaa seitsemän kolmeen ja neljään:
seitsemän lähetyskirjettä (luvut 2,3), seitsemän sinettiä (5:1-9; 6:1-17; 8:1), seitsemän pasuunaa (8:2-9:21; 11:15- 19) ja seitsemän vihan malja (15:1-16:21). Näitten seitsenlukujen jakaminen kolmeen ja neljään voidaan helposti havaita. Kolme ensimmäistä kirjettä ovat lopultaan erilaisia kuin neljä seuraavaa. Sineteistä neljä ensimmäistä muodostavat oman ryhmänsä. Neljä ensimmäistä pasuunaa eroavat selvästi kolmesta myöhemmästä, kun taas vihan maljojen suhde on vastakkainen. Jumalan ja luomakunnan tunnusluvut kolme ja neljä, kuvaavat yhdessä Jumalan sitoutumista maailmaan,עמנ Immanuel Jumala meidän kanssamme -totuutta, tosi jumalayhteyden olemusta ja päämäärää. Raamattu esittää Jumalan yhteyden luomakuntaan ennen kaikkea pyhän ja korkean Jumalan liittona kansansa kanssa, pyhyyden ja pyhityksen liittona (2Moos 19:5s.). Siksi seitsenluku on paitsi jumalayhteyden myös kaiken täydellisen ja pyhän tai pyhyyttä sekä täydellisyyttä edistävän tunnuskuva. Jo Jumalan Nooan kanssa tekemässä liitossa näemme etualalla luvun seitsemän (1Moos 7:2-4,10; 8:10).

Asian vahvistaa myös etymologia. Verbi שבע (shava') vannoa, on yhteydessä sanaan שבע (sheva') seitsemän ja se merkitsee siis toimia seitsenluvun mukaisesti. Preposition ל- (le- ) varten, -lle kanssa se merkitsee henkilöä, johon valassa sitoudutaan. Substantiivi
tarkoittaa valaa joka vahvistaa liiton (1Moos 24:8; 2Sam 21:7; Neh 6:18). Valan vannominen eli seitsenluvun mukaisesti toimimisen ja liiton solmimisen välinen yhteys ilmenee mm. kohdista 1Moos 21:31,32; 26:28; 5Moos 4:31 ja 8:18. Jumalan ja Israelin välisen liiton kahta merkkiä, sapattia ja ympärileikkausta, leimaa molempia seitsenluku. Seitsemän päivän kuluttua poikalapsi oli kypsä otettavaksi liittoon, kahdeksantena päivänä hänet ympärileikattiin (1Moos 17:10-12; 21:4; 3Moos 12:3). Sapatti, levon päivä, määrättiin seitsemänneksi päiväksi (2Moos 31:12-17).

Seitsenluku leimasi kaikkea israelilaisten elämää. Niin oli ajan ja juhlien laita. Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemäntenä, seitsemäs päivä on lepopäivä, sapatti jolloin Hän päätti luomistyönsä (1Moos 2:1s.). Joka seitsemäs vuosi on sapattivuosi. Samoin joka seitsemäs vuosi oli julistettava velat anteeksiannetuiksi (5Moos 15) ja seitsemän kertaa seitsemän vuoden jälkeen seurasi riemuvuosi. Pääsiäinen ja lehtimajanjuhla kestävät seitsemän päivää. Helluntai on Pääsiäisestä seitsemän viikon kuluttua eli niiden välillä oli seitsemän kertaa seitsemän täyttä päivää (3Moos 23:15). Kahden riemuvuoden välillä on sama määrä vuosia (3Moos 25:8,10). Seitsemäntenä kuukautena vietettiin pasuunansoitonjuhlaa, suurta sovituspäivää sekä seitsenpäiväistä lehtimajanjuhlaa (3Moos 23:34-36). Seitsenhaarainen lamppu valaisi pyhäkköä (2Moos 25:31ss.), verta pirskotettiin seitsemän kertaa (3Moos 4:6; 14:7), uudenkuun ensimmäisenä päivänä uhrattiin seitsemän karitsaa (4Moos 28:11), samoin helluntaina (3Moos 23:18).

Poikalapsen synnyttäneen tuli puhdistautua seitsemän päivää, ja tytön synnyttäjän kaksi kertaa seitsemän (3Moos 12). Mooseksen lain mukaan piti kuolleesta saastuneen puhdistautua kolmantena ja seitsemäntenä päivänä (4Moos 19:11s.).

Myös maallisissa asioissa huomataan seitsenluvun tunnusmerkki. Tällöin se kuvasi paitsi pyhyyttä ja Jumalan liittoa myös täydellistä ja valmista. TaNaKh'ssa luku seitsemän esiintyy 255 kertaa, lisäksi sana seitsemäs 108 kertaa, sana kuusi seitsemästi ja sana seitsenhaarainen yhdeksän kertaa.

Kainin surmaajalle oli kostettava "seitsenkertaisesti" (vrt. Metusaelin pojan Lemekin kohdalla: hänen puolestaan piti kostaa seitsemänkymmentä seitsemän kertaa, 1Moos 4:15,24).

Nooan oli vietävä arkkiin kaikkia puhtaita eläimiä ja taivaan lintuja seitsemän paria kutakin. Epäpuhtaita eläimiä pelastettiin yksi pari kutakin. Ennen vedenpaisumusta Nooa perheineen oli arkissa seitsemän päivää. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala asetti taivaalle liiton merkiksi sateenkaaren jossa on seitsemän väriä (1Moos 9:12-17).

Aabraham todisti oikeutensa kaivamaansa kaivoon lahjoittamalla Abimelekille seitsemän nuorta lammasta. Paikka, johon kertomus sijoittuu, sai nimen Beerseba (= valakaivo, seitsenkaivo) merkitsi heidän siellä toisilleen vannomasta valasta (1Moos 21:25-31).

Jaakob palveli seitsemän vuotta sekä Leean että Raakelin tähden (1Moos 29:18,30) ja hän polvistui ja kumarsi seitsemän kertaa kohdatessaan veljensä Eesaun (1Moos 33:3).

Bileam rakennutti seitsemän alttaria ja hankki niille polttouhriksi seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä (4Moos 23:1). Israelilaisten ryhtyessä valloittamaan Jerikoa seitsemän pappia kiersivät sen kuutena päivänä liitonarkin edellä ja puhalsivat seitsemään oinaansarviseen pasunaan. Seitsemäntenä päivänä he kulkivat kaupungin ympäri seitsemän kertaa puhaltaen pasuunoihin minkä jälkeen kaupungin muuri kukistui (Joos 6).

Simsonin häät kestivät seitsemän päivää. Koittaessaan salata voimiensa salaisuuden Delilalta hän sepitti vääräksi osoittautuneen tarinan, että hän menettää voimansa, kun hänet sidotaan seitsemällä tuoreella jänteellä (Tuom 16:7). Samoin kävi toisella kerralla, kun hän selitti. "Jos kudot minun pääni seitsemän palmikkoa kankaan loimiin" (Tuom 16:13). Viimein hän paljasti, että hänen voimansa ovat hänen hiuksiensa seitsemässä palmikossa (Tuom 16:16-19).

Syntiuhria toimittava pappi kastoi sormensa uhrieläimen vereen ja pirskotti sitä Herran edessä seitsemän kertaa. Salomon Temppelin rakennustyö kesti seitsemän vuotta. Ilmestysmajassa ja myöhemmin Jerusalemin Temppelissä oli seitsenhaarainen lampunjalka eli מנורה Menora (2Moos 25:31-39). Menoran kynttilöistä oli tärkein keskimmäinen, jonka heprealainen nimi שכינה Shekináh merkitsee Jumalan läsnäoloa. Profeetta Sakarjan mukaan lampunjalan seitsemän valoa tarkoittivat kaikkea maata tarkkaavia Herran silmiä (Sak 4:1-49).

Profeetta Elia rukoili sadetta seitsemän kertaa, minkä jälkeen se tuli (1Kun 18:41-46). Kun profeetta Elisa herätti henkiin sunemilaisen naisen pojan, niin poika aivasti seitsemän kertaa ja avasi sitten silmänsä (2Kun 4:35).

Spitaaliin sairastuneen syyrialaisen sotapäällikkö Naemanin oli peseydyttävä seitsemän kertaa Jordanissa päästäkseen sairaudestaan (2Kun 5:1-19).

Profeetta Jesajan ennustamana pelastuksen aikana "kuun valo on oleva kuin auringon valo ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, kuin seitsemän päivän valo yhdellä kertaa" (Jes 30:26).

"Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen" (Sanal 24:16).

Jobilla oli seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. Jobia saapui lohduttamaa kolme ystävää, jotka viipyivät hänen luonaan seitsemän päivää ja seitsemän yötä (Job 2:13).

"Isä meidän, joka olet taivaissa!"-rukouksessa on seitsemän rukousta:

1. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;
2. tulkoon Sinun Valtakuntasi;
3. tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;
4. anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
5. ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
6. äläkä saata meitä kiusaukseen;
7. vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen] (Matt 6:9-13).

Seitsemän lausetta ristillä:

1. "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä hetekevät" (Luuk 23:34),
2. "Vaimo, katso, poikasi!" "Katso, äitisi!" (Joh 19:26,27),
3. "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa" (Luuk 23:43),
4. "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" (Matt 27:46; Mark 15:34).
5. "Minun on jano" (Joh 19:28),
6. "Se on täytetty" (Joh 19:30) ja
7. "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni" (Luuk 23:46)."Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä" (Sananl 9:1):

1. viisaus,
2. urhollisuus, rohkeus,
3. itsehillintä, maltillisuus,
4. oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys,
5. usko,
6. toivo ja
7. rakkaus (1Kor 13:13; vrt. Kol 1:4-6).

Uskovan seitsemän tuntomerkkiä:

1. sydämellinen armahtavaisuus,
2. ystävällisyys,
3. nöyryys,
4. sävyisyys, lempeys,
5. pitkämielisyys, kärsivällisyys,
6. toinen toisensa kärsiminen, tuleminen toimeen toinen toisensa kanssa ja
7. antaminen anteeksi toinen toiselleen ja "kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi" (Kol 3:12-14).

Seitsemän vastaparia ovat:

1. viisaus ja ymmärtämättömyys,
2. ymmärrys ja tyhmyys,
3. taito ja taitamattomuus,
4. voima ja pelko,
5. tieto ja tietämättömyys,
6. Herran pelko ja ylpeys ja
7. hurskaus ja kovuus (Jes 11:2-5).

Pietaria Jeshua neuvoi antamaan häntä vastaan rikkoneelle lähimmäiselle anteeksi "ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän" (70 x 7; Matt 18:22).

Jeshua ajoi Magdalan Mirjamista (Maria Magdaleena) seitsemän pahaa henkeä eli riivaajaa (Mark 16:9; Luuk 8:2). Ihmisestä lähtenyt saastainen henki palatessaan takaisin, ottaa mukaansa "seitsemän vielä pahempaa henkeä ja niin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa (Matt 12:45; Luuk 11:26).

Jeshua ruokki 4000 miestä seitsemällä leivällä ja muutamalla kalalla ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän korillista (Mark 8:6-9).

Alkuseurakunta valitsi seitsemän miestä "toimittamaan pöytäpalvelusta" (Apt 6:1-6).

Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa ovat Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia ja Laodikea (Ilm 1:11). Messiaan kädessä on seitsemän tähteä (Ilm 1:16,20; 3:1). Seitsemällä kultaisella lampunjalalla kuvataan näitä seurakuntia (Ilm 1:12,20; 2:1). Jumalan Valtaistuimen edessä on seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä (Ilm 1:4; 4:5). Lisäksi merkkinä Jumalan seitsemästä hengestä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan, olivat Karitsan seitsemän sarvea ja seitsemän silmää (Ilm 5:6). Karitsan oikeassa kädessä Johannes näki kirjakäärön, joka oli sinetöity seitsemällä sinetillä (5:1; luvut 6 ja 7). Seitsemännessä sinetissä seitsemän enkeliä joille annettiin seitsemän pasuunaa (8:2). Seitsemään pasunaan puhaltamista edeltää seitsemän taivaallista näkyä (Ilm 9), joihin liittyy myös seitsemän ukkosenjylinää (10:3). Seitsemää vitsausta toteuttamaan Jumala käyttää seitsemää enkeliä (Ilm 15; 17:1; 21:9). Vitsauksia nimitetään myös Jumalan vihan seitsemäksi maljaksi (Ilm 16). Ilmestyskirjassa numero 7 mainitaan 54 kertaa, esimerkiksi: 7 seurakuntaa, 7 tähteä, 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 vitsausta, 7 maljaa, 7 enkeliä.

Seitsemän yhteiskunnallista luokkaa Ilmestyskirjassa: kuninkaat, ylimykset, sotajoukkojen johtajat, rikkaat miehet, mahtavat miehet, muut vapaat ihmiset ja orjat (6:15). Suurella tulipunaisella lohikäärmeellä on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä (Ilm 12:3). Merestä nousevalla pedolla on kymmenen sarvea ja seitsemän päätä ja kaikissa kymmenessä sarvessa kruunua ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi (13:1). "Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta" (Ilm 17:9). Lohikäärmeen ja pedon seitsemän päätä kuvaavat täydellistä pahuutta (Ilm 12:3; 13:1).

Hääpäiviä oli seitsemän (1Moos 29:27s.), samoin surupäiviä (1Moos 50:10; vrt. 1Sam 31:13). Aabraham antoi Abimelekille seitsemän karitsaa (1Moos 21:28,30). Farao näki unta seitsemästä lehmästä ja seitsemästä tähkäpäästä (1Moos 41:1-7). Egyptissä oli seitsemän lihavaa ja seitsemän laihaa vuotta.

Raamatussa ilmenee myös tarkka seitsemän puolikas, kolme ja puoli (Ilm 11:9,11). Koska seitsenluku on täydellisen ja valmiin vertauskuva, puolet siitä eli kolme ja puoli on taas epätäydellisyyden sekä täyttymättömän tunnusmerkki. Tätä havainnollistaa valhemessiaan kukistuminen kolmen ja puolen vuoden kuluttua valtaan astumisestaan (Ilm 13:5; vrt. Dan 7:25; 12:7).

Seitsenluvun luonne säilyy myös monikerroissa. Kun uutta vuotta on kulunut 14 eli kaksi kertaa seitsemän päivää, alkaa Pääsiäinen (2Moos 12:6-8). Jokaisena lehtimajanjuhlan seitsemäntenä päivänä uhrattiin "neljätoista vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa" (4Moos 29:13,17,20,23,26,29,32). Matteuksen evankeliumissa Jeshuan sukuluettelo on järjestetty kolmeen osaan, joissa kussakin on 14 sukupolvea (Matt 1:17).

Seitsemän katumuspsalmia: 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143 sekä seitsemän aakkosellista psalmia: 25, 34, 37, 111, 112, 119 ja 145.

Baabelin kuninkailla oli seitsemän neuvonantajaa (Esr 7:14; Est 1:14). Esterinkirjan kohtalokkaat tapahtumat sijoittuvat kuningas Kserkseen seitsemäntenä hallitusvuotenaan järjestämien seitsenpäiväisten pitojen viimeiseen päivään. Kuninkaalla oli palatsissaan seitsemän eunukkia ja lähimpinä neuvonantajinaan seitsemän persialaista ja meedialaista ruhtinasta. Kserkseen valittua Esterin kuningattareksi tämä sai itselleen seitsemän valikoitua palvelijatarta.

Luku 7 kuvaa hengellistä täydellisyyttä, pyhitystä ja puhdistusta. Luku 7 on Raamatun perusluku. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä ja pyhitti sen (1Moos2:1-3). Joka seitsemäs vuosi oli sapattivuosi (3Moos25:1-4). Joka 7. vuosi tuli vapauttaa orjat ja antaa vapautus veloista (5Moos 15:1-15). Herran kunniaksi tuli viettää 7 erilaista vuosijuhlaa: pääsiäinen,happamattoman leivän juhla, ensihedelmän juhla,
helluntai, pasunajuhla, suuri sovituspäivä ja lehtimajanjuhla (3Moos 23:1-44).

Nooan nimi mainitaan Raamatussa 7. kerran, kun hänensanotaan olevan hurskas ja nuhteeton (1Moos 6:9).

Luku 7 esiintyy Raamatussa 735 kertaa ja järjestysluku
7. esiintyy 119 kertaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.