perjantai 7. huhtikuuta 2023

SANOMA RAKKAALLENI; 6.4.2023.

 


Uskovan veljen saama Sanoma Jeesukselta; 6.4.2023.

 Minä olen kuoleman valtojen voittaja. Minun nimeni on, Minä olen. Jeesus, kunnian kuningas istuu valtaistuimellaan. Minun tyköni tulevat kaikki ja polvistuvat minun eteeni, sillä ei kukaan ole minulta piilossa. Jeesus rakkauteni, teitä kohtaan pysyy voimassa. Rakastan teitä ihmislapset, anna elämäsi minulle ilman ehtoja. Vain niin voit päästä selville minun tahdostani, sillä kaikki kuuluu minulle. Anna minun voimani pukea sinut Karitsan veren vaatteella. Sinä saat kulkea ja totella minua, sillä vuodatan henkeni sinun hyväksesi, ethän enää pakene minua, sillä taivas odottaa sinua, et ole yksin. Hallitsen sinun elämääsi, siksi anna se minulle. Valkeuteni ja kirkkauteni tulee sinun osaksesi, älä pelkää. Saat kulkea minun jäljissäni ja kokoea taivaan läsnäolon. Ethän enää sulje sydäntäsi minulta, vaan vuodata sydämeni minun eteeni. Karitsan askeleet kuuluvat jo. Pasuuna jo soi, taivaan pasuuna ja saatte nähdä minut sellaisena kuin Minä olen.

 

***********

Amen!

Siunattua Pääsiäisen aikaa.

 

 

4 kommenttia:

 1. Jer.33:
  14 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen h y v ä n l u p a u k s e n, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta.
  (Ilm. 10:7)

  15 Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden v e s a n, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.
  (Vesa = Ihmisen Pojan kaltainen)

  16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: 'Herra, meidän vanhurskautemme'.
  (1. Joh. 2:1, 1. Joh. 2:29, Joh. 16:8)

  17 Sillä näin sanoo Herra:
  Aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimon valtaistuimella.
  18 Ja
  aina on mies leeviläisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraamassa polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teurasuhria joka päivä."

  19 Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana:
  20 "Näin sanoo Herra: J o s saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liittoni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa,
  21 niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa, niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaana hänen valtaistuimellansa, ja minun liittoni leeviläisten pappien, minun palvelijaini, kanssa.
  (Uusi liitto tulee voimaan Herran päivänä koska > Luuk. 22:20. Uudessa liitossa Herran äivästä eteenpäin > Ilm. 22:5)

  22 Niinkuin taivaan joukkoa ei voida lukea eikä meren hiekkaa mitata, niin monilukuisiksi minä teen palvelijani Daavidin jälkeläiset ja leeviläiset, jotka minua palvelevat."
  23 Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana:
  24 "Etkö ole huomannut, mitä tämä kansa puhuu sanoen: 'Ne kaksi sukukuntaa, jotka Herra valitsi, hän on hyljännyt'? Ja he halveksivat minun kansaani, niinkuin se ei enää olisikaan kansa heidän silmissänsä.
  25 Näin sanoo Herra:
  Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja,
  26 niin
  minä myös hylkään J a a k o b i n ja palvelijani D a a v i d i n jälkeläiset,
  (avionrikkoja sukupolvi)
  niin
  etten ota hänen jälkeläisistänsä hallitsijoita
  A a b r a h a m i n, I i s a k i n ja J a a k o b i n jälkeläisille.
  Sillä
  minä käännän heidän kohtalonsa
  ja
  armahdan heitä."

  Matt. 12:39
  Mutta hän vastasi heille ja sanoi:
  "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
  Matt. 16:4
  Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki."
  Ja hän jätti heidät ja meni pois.
  Mark. 8:38
  Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa,
  sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä,
  kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."
  (Hän tulee Herran päivänä, jolloin tällöin laitetaan tuomio ensin ensin käytäntöön)


  ***********
  Totuuteen kääntymättömät ja pedonmerkin ottavat joutuvat häpeään.
  Jes. 66:5
  Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä: Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät luotaan minun nimeni tähden, sanovat: "Osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne!"
  Mutta he joutuvat häpeään.

  Totuudessa elävät, mutta siitä luopuvat ottavat pedonmerkin.
  Jer. 17:13
  Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään.
  "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran."

  Tästä eksynyttä kohtaavasta häpeästä mainitsee myös Tukholman profetia-1984.

  VastaaPoista

 2. Jeesuksen olemus:
  Joh. 7:29
  Minä tunnen hänet,
  sillä
  h ä n e s t ä m i n ä o l e n,
  ja
  hän on minut lähettänyt."  Jeesus antoi uuden käskynsä (Joh. 13:34) ja valvoo löytyykö käskynsä täyttäjää eli valvoo löytyykö meistä rakkautta.
  Kun rakkaus löytyy niin se muodostuu voimaan eli kyseessä on pelastava rakkaus.
  (Ihminen kääntyy Jumalaa kohden, jolloin Jumala kääntyy ihmistä kohden ja Raamatullinen pelastava rakkaus muodostuu)
  (Raamatullinen rakkaus voi muodostua kun ihminen osoittaa Jumalan tahdonmukaista lähimmäisenrakkautta)


  Joh. 14:21
  Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa,
  ja
  minä rakastan häntä ja i l m o i t a n itseni hänelle."


  Kun ihminen suoriutuu Jumalan tahdossa ja saa ilmoituksen niin silloin annetaan ilmoituksessa salttu Pyhä käsky, joka kuuluu:
  Ole pitkämielinen.
  (Ole kärsivällinen, kuin Jeesus on ja Jumala on)

  Tässä Pyhässä käskyssä suoriudutaan ja lähennytään Jumalaa vanhurskauden tietä, tarkoituksena tavoittaa (uudelleen Jumalan ilmoitus) Jumala kasvoista kasvoihin jo eläessään.

  2. Piet. 2:
  21 Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan v a n h u r s k a u d e n tietä,
  kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta p y h ä s t ä k ä s k y s t ä.

  Jes.48:
  9 Oman nimeni tähden minä olen p i t k ä m i e l i n e n, ylistykseni tähden minä hillitsen vihani, etten sinua tuhoaisi.
  (Ilm. 2:3)  Kun saa osakseen Jumalan ilmoituksen niin silloin saa voitelun.
  Jumalan kehoite ilmoituksessa on olla pitkämielinen.

  Kulkemalla ilmoituksen jälkeen vanhurskauden tietä, ihmisen vastaus on "Minä olen".
  Pysytellessään kuolemaan asti pelastuvana voi sanoa sitten Jeesusta seuranneena "Minä olen"
  (Tämä - Minä Olen - tarkoittaa myös sitä, että pelastuvan asemassa saa elää, mutta pelastumattomia kohtaa tuomio, joka on toinen kuolema eli tietoisen sielun lakkautuminen.
  (Totuuden voi hylätä ollen sitä etsimättä tai voi hylätä totuuden sen löydettyään. Jer. 17:13)


  Jos poikkeaa pois pelastuksen eli vanhurskauden tieltä, niin, rikkoo liiton uusilla synneillään tai kavaltaa liiton yhdellä vakavalla synnillä, joista 2.Piet.2:21 varoittaa.

  Jeesus tuli keskuuteemme synnittömänä ja Pyhän asemassa ja voi siten sanoa - Minä olen.
  Ihmisen tulee tavoittaa totuuden alku ja seurata Jeesusta ja pysytellä vanhurskauden tiellä vaarana kumminkin eksyä, jolloin pelastuksen tieltä eksyvälle ei ole hyvää sanomaa tarjolla, koska jos on tavoittanut Jumalan ilmoituksen mutta luopunut totuudesta, tällöin ei uutta mahdollisuutta saa, koska oli pelastumassa uhrin kautta, mutta luopuu totuudesta. (Hepr. 10:26)

  Ihmisen saavuttaessa pelastuksensa alun Jeesus ottaa ja sovittaa syntisi, jolloin ihminen saa Jumalan ilmoituksen synneistä puhtaana.
  Tämän jälkeen ihminen tekee edelleen ymmärtämättömyyttään syntiä, mutta synnin tulee alkaa vähetä lähennyttäessä totuutta ymmärryksessä, jotta pysyttäytyy vanhurskauden tiellä lopun elämäänsä.

  VastaaPoista
 3. Raamatun mukaan (lopunajassa pelastuvan asemasssa kuolleita) ja lopunajan lopun jakson valittujen eli pelastuvien määrä on vähäinen. Valittu on pelastuvan asemassa kuoleva eli elinaikanaa pelastuksen alun saavuttanut ja pelastavalla alueella pysynyt eli Jumalaa siten lähentynyt.

  Olen miettinyt, miten valitun asemassa oleva voisi vielä lopunajan lopun jaksolla tulla eksytetyksi? mutta näyttääkin olevan niin, että ellet ota Jeesuksen lähettämää muistuttajaa vastaan niin pelastuvana oletkin silloin eksyneen asemassa.
  Tällöin lopunajan lopun ajassa elävän valitun tulee tunnistaa Jeesuksen l ä h e t t ä m ä muistuttaja ja ottaa hänet vastaan?

  Uskovien (jokaisen henkilökohtaisesti) tulee siis löytää eksyttäjien keskuudesta Jeesuksen lähettämä muistuttaja, johon Jumala on mielistynyt ja pannut henkensä eli Pyhä Henki asuu hänessä ja vaikuttaa hänen kauttaan?

  Matt. 24:24
  Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

  Mark. 13:22
  Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.

  **********
  Joh. 15:26
  Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

  Joh. 13:20
  Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.

  Luuk. 24:49
  Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

  Joh. 16:14
  Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

  Joh. 16:15
  Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

  Jes. 42:1
  Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

  Matt. 12:18
  "Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille.

  VastaaPoista
 4. Raamatun sanoman täyttyessä tuomioon työ valmistuu Ja Jumala saa levon.
  Tuomiota ennen lopunajassa eli lopunajan lopun jaksolla sinetit avtaan kun salaus samalla avataan.
  Jotta salattu sanoma voidaan avata tulee ensin lukitus avata.
  Kun Jumala löytää lukituksen avaajan eli Ihmisen Pojan kaltaisen niin hän muistuttaa totuudesta ennen tuomiopäivää joka on Ihmisen Pojan tulemuksen pävä.
  Jes. 22:22, Ilm. 3:7

  Dan. 8:26
  Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa."
  Jes. 29:11
  Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu",


  Dan. 12:4
  Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

  Dan. 12:9
  Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.


  Ilm. 22:10
  Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.


  Jes.42:
  18 Te kuurot, kuulkaa, ja te sokeat, katsokaa ja nähkää.
  19 Kuka on sokea, ellei minun palvelijani,
  ja
  kuka niin kuuro kuin minun s a n a n s a a t t a j a n i, jonka m i n ä l ä h e t ä n?
  Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija?
  20 Paljon sinä olet nähnyt, mutta et ole ottanut varteen; korvat avattiin, mutta ei kuulla.
  21 Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä l a i n suureksi ja ihanaksi.
  22 Mutta tämä on raastettu ja ryöstetty kansa kaikki nuoret miehet ovat s i d o t u t ja v a n k i h u o n e i s i i n kätketyt; he ovat joutuneet s a a l i i k s i,
  e i k ä o l e a u t t a j a a,
  (ei ole auttajaa koska uhria ei nyt kanneta... eli auttaa kun kääntyy totuuteen jotta saisi armon eli henkilökohtaista tuomiota ei laiteteta käytäntöön)
  r y ö s t e t y i k s i,
  eikä ole,
  kuka sanoisi: "Anna takaisin!"(Jes. 3:9)
  23 K u k a t e i s t ä ottaa tämän korviinsa, tarkkaa ja kuulee vastaisen varalta?


  **********

  Jes. 8:16
  Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini."

  Joh. 1:7
  Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
  Joh. 3:32
  Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan.
  Joh. 5:32
  On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä.
  Joh. 8:18
  Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt."
  Joh. 21:24
  Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi.

  VastaaPoista