sunnuntai 31. maaliskuuta 2024

TÄMÄ MALJA ON UUSI LIITTO
Tulkaa, pöytä on katettu!

Äsken kun herättyä rukoilin, niin kuvan jossa liukuhihnalta tuli paljon ehtoollis maljoja. Mietin miksi tuo kuva ja ymmärsin että oli nyt päivän selvää nauttia ehtoollinen. Jumala näytti sen tärkeäksi. Sen voi jokainen tehdä kotonakin jos ei mihinkään pääse. Kiitos Jeesus Sovitus työstäsi, meidän tähtemme.

Tulkaa ja juokaamme malja joka on meidän edestä vuodatettu ja Tulkaa, ottakaa ja syökää leipä joka on meidän edestä murrettu! Tämä on Herran kutsu meille kaikille Hänen katettuun pöytäänsä. 

Amen. ❤‍🔥👑❤‍🔥

JAKAKAA TÄTÄ KUTSUA! TÄNÄÄN! 🔥❤️‍🔥🔥

 

Ehtoollisen asetussanat


Herramme Jeesus Kristus,

sinä yönä, jona hänet kavallettiin,

otti leivän, siunasi, mursi

ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

Ottakaa ja syökää,

tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

Samoin hän otti maljan,

kiitti ja sanoi:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne

syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.


(Matt. 26:26-29; Mark. 14:22-25;

Luuk. 22:14-20; 1. Kor. 11:23-25)

 🙏👑🙏

Isä Meidän    https://youtu.be/tfFBNg4nDQ0?si=INm3hWRklKlvrctu


Amen. 

4 kommenttia:


 1. Näkysi maljat liittyvät lopunajan lopun jakson maljoihin, jolloin kaikkien tulee juoda maljansa?
  Niidenkin tulee juoda jotka eivät ole vikapäitä, jolloin kyse on ahdistuksen ajasta jollaista ei ole aiemmin ollut eli kyseessä on ilmestyskirjan 2-pedon 42kk ajanjakso?


  Jeremia 49
  12 Sillä näin sanoo Herra: Katso, niidenkin, jotka eivät ole vikapäät siitä maljasta juomaan, täytyy siitä juoda; ja sinäkö jäisit rankaisematta?
  Sinä et jää rankaisematta, vaan sinun täytyy juoda.
  Ps. 75:9, Jer. 25:28, Valit. 4:21


  Matt. 20:22
  Mutta Jeesus vastasi ja sanoi: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova?" He sanoivat hänelle: "Voimme".
  Matt. 20:23
  Hän sanoi heille: "Minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut".


  Ilm. 7:3
  ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".


  Joh.2:
  3 Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä".
  4 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole v i e l ä tullut."
  (Joh. 18:36, Joh. 12:15)

  5 Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää".
  6 Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen.
  7 Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten.
  8 Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät.
  9 Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut-mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen-kutsui edeskäypä yljän
  10 ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."  **************
  Jer.9.
  11: Kuka on viisas mies, joka tämän ymmärtää ja jolle Herran suu on puhunut, että hän sen ilmoittaisi? Minkätähden on maa hävitetty, poltettu kuin erämaa, jossa ei kukaan kulje?

  VastaaPoista
 2. Tänään aamulla herätessäni klo 7.00 minulle näytettiin tarkaa kuvaa joka aukesi alhaalta ylöspäin 6 tai 7 kertaa kun sitä yritin ja sain aina uudelleen katsoa.
  Kuva oli erittäin tarkka ja valovoimainen ja siinä kuvattiin kuin pääsiäisen keltaista (poikkeavan kirkas ja hieno väri) tarjotinta jolla oli kuin mustaa tuoretta multaa.
  Ensin näytettiin tarjottimen päätyosaa ja kuva liukui niin että tarjotinta tuli enemmän näkyviin päädyn ollessa alhaalla, mutta erikoisesti näytettiin vain toistuvasti alkua. Tarjotin ja multa jatkuu ilmeisesti näyssä ylöspäin joka kuvannee pian alkavaa sapattivuotta jolla vuodella ei viljellä vaan maa pyhitetään.
  Näyssä korostui tarkkuus ja multaa oli tarjottimella paitsi sen ala ja sivureunoilla ja ylhäällä multaa oli ylösasti koska multa jatkui näyssä ylöspäin. Mullan rajasta tarjottimen reunaan olevalla tyhjällä tarjottimen alueella ei ollut muruakaan eli kaikki multa oli tarkalleen mullan alueella.

  Hoos.2:2 Ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä y h t e i s e n p ä ä n ; ja he lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä.
  13 Minä teen lopun kaikesta hänen ilonpidostansa: hänen juhlistansa, uusistakuistansa ja s a p a t e i s t a n s a ja kaikista hänen pyhäpäivistänsä.
  (Jakeen 2 päivä lähenee ja se ilmoitetaan ja vahvistetaan Joonaan merkillä)

  VastaaPoista
 3. Mark. 2:28
  Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin h e r r a."

  3. Moos. 25:2
  "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi.
  (elämän ylösnousemus ja jälkijoukon ylösnousemus kun ylkä hakee jälkijoukon)

  3. Moos. 25:4
  mutta s e i t s e m ä n t e n ä v u o t e n a olkoon maalla l e v o n aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi.
  (koko vuosi lepoa)

  3. Moos. 26:34
  Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan, niin kauan kuin se on autiona ja te olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää ja saa hyvityksen sapateistaan.
  (Sapatti vuonna ilmestyskirjan 2-peto nousee eli vihollinen saa vallan)

  3. Moos. 26:35
  Niin kauan kuin se on autiona, saa se levätä nauttien sitä lepoa, jota se ei saanut teidän sapatteinanne, asuessanne siinä.
  (Ilmestyskirjan 2-peto pitää valtaa 42kk, jolla ajalla mm. alkaa uuden temppelin rakentaminen)


  3. Moos. 26:43
  Mutta ensin tulkoon maa tyhjäksi heistä ja saakoon hyvityksen sapateistansa olemalla autiona, niin kauan kuin he ovat poissa; ja he sovittakoot s y n t i v e l k a n s a sentähden, juuri sentähden, että he hylkäsivät minun säädökseni ja että heidän sielunsa vieroi minun käskyjäni.
  (uhri lakkaa Herran päivään kun ylkä saapuu jolloin pelastuvat on osa ylösnousseet ja maan päällä elävät merkitty pelastuksen sinetillä)


  2. Aik. 2:3
  Katso, minä rakennan temppelin Herran, Jumalani, nimelle, pyhittääkseni sen hänelle, että siinä poltettaisiin hyvänhajuista suitsutusta hänen edessänsä, pidettäisiin aina esillä näkyleipiä ja uhrattaisiin polttouhreja aamuin ja illoin, sapatteina, uudenkuun päivinä ja Herran, meidän Jumalamme, juhlina; tämä on Israelin ikuinen velvollisuus.
  (Taivas suljetaan 2-pedon vallan ajaksi ja uritoimitus alkaa uudelleen uudessa temppelissä kun se on valmistettu)

  2. Aikakirja 36
  15 Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa.
  16 Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut.
  17 Niin hän toi heidän kimppuunsa kaldealaisten kuninkaan ja surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössänsä eikä säästänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaapäätä; kaikki hän antoi tämän käsiin.
  18 Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, kaikki hän vei Baabeliin.
  19 Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin.
  20 Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat hänen ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan.
  21 Ja niin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta,
  kunnes maa oli saanut hyvityksen sapateistaan-niin kauan kuin se oli autiona, se lepäsi-kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli kulunut.
  22 Mutta Kooreksen, P e r s i a n kuninkaan, e n s i m m ä i s e n ä hallitusvuotena herätti Herra, että t ä y t t y i s i Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin:
  23 "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon Herra, hänen Jumalansa, ja hän menköön sinne."

  Persian kuninkaan ensimmäinen hallitusvuosi alkaa "pian" Joonaan merkistä.
  Persiasta nouseva kuningas mainitaan myös Tukholman profetia-1984 yhteyteen.

  VastaaPoista
 4. Ylkä saapuu hakemaan kuoleman odotuksesta elämän ylösnousemuksen jälkijoukon H e r r a n päivänä - jolloin pelastuvat on seulottu ja maanpäälle jäävät pelastuneet mirkitty pelastuksen sinetillä.
  Jolloin (pian) alkaa sapatti v u o s i .
  Alkamispäivä vahvistetaan aikamme Joonaan merkillä.


  Aam. 5:18 Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista.
  Miksi hyväksi on teille Herran päivä?
  Se on oleva pimeys, eikä valkeus-

  Aam. 5:20 Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?
  Herran päivä on arviossani - pian, eli kyseessä on Tukholman profetia-40-vuotis päivä. Profetian oikea nimi on "Profetia Suomelle klo 24.00" silloin alkaa sydänyön aika eli 42kk ahdistuksen aika.
  (Aam. 8:9)

  Ahdistuksen aika loppuu tuomiopäivän tuomioon.
  Tuomiopäivän tuomiosta kuluu vielä "noin puoli hetkeä" Ihmisen Pojan tulemuksen päivään.

  ********
  Aam. 8:11 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän.
  (Kun Herran päivänä Joonaan merkki annetaan alkaa totuuden nälkäkin...)

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.