keskiviikko 10. elokuuta 2022

JUMALA KOHTELEE TEITÄ NIINKUIN LAPSIA


 

 Herran Rauha kanssamme ...

"Aamun sanotaan koittavan, valkenevan tai sarastavan. Jokainen aamu on uuden alku. ”Joka aamu on armo uus.” Miten tärkeää onkaan aloittaa se oikealla tavalla ja virittäytyä oikealle aaltopituudelle. ”Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin” (Jes. 50:4)."

Rukoiltuani tänä aamuna ja olin nousemassa ylös vuoteeltani, sain nähdä niin kauniin ja herttaisen kuvan. Siinä oli pieni, poika jolla oli kauniit ruskeat ja kiharat hiukset. Hän käveli iloisena niitty polulla ja käsissään hänellä oli pieni kitara. Aurinko paistoi  hänelle ja hänen oli hyvä olla. Hän oli sinut Isän kanssa. Hän oli kuuliainen ja tottelevainen poika.

Kasvojesi kirkkauteen: https://youtu.be/-zvrQ5k97gM

Koin kuinka me kaikki Herran omat saamme kylpeä ja virvoittua tuossa Hänen kirkkaudessaan. Tuon pienen pojan lailla olemme mekin Hänen lapsiaan. Saamme uskoa kuin lapsi, luottaen Jumalaan. Hän opettaa meille nuo elämän nuotit ja askeleet ja antaa meidän kasvaa Hänen Sanansa totuudessa. Saamme Ylistää Häntä lauluin ja soittimin. Olemme herkkiä kuin soitin. Jokaiselle on oma soittimensa joka on viritetty meidän omalle henkilökohtaiselle  taajuudelle. Ja kun vireys on oikea, me soimme kauniisti, muita palvellen ja iloksi. Opimme kuuliaisuuta Häntä ja Hänen Totuutta kohtaan, sitä, minkä Hän eli meille esimerkiksi. Sananlaskujen alussa heti on monta lukua juuri POJALLE! Niitä kannattaa käydä myös tutkimassa. Voi kuinka kauniin kuvan näytit Herra. Lapsuuden huoleton kesäpäivä. Pyysin Sinulta, Herra, vahvistusta kuvaan että sen saisin jakaa myös muille, sinun omillesi. Pian sainkin niin hyvän ja puhuttelevan Sanan paikan, juuri Sinun lapsillesi, Jumala. Tänään siis maiskutellaan tuota Sanaa:


Kirje heprealaisille 12

1. Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa".
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?

8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12. Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne";
13. ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.
14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
15. ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,

16. ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa.
17. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.
18. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn,
19. ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi;
20. sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön";
21. ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt ja vapisen";
22. vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,
23. taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö,
24. ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.
25. Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista.
26. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin".
27. Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät.
28. Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;
29. sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. 

Amen.

Tämän Hän haluaa meille tänään jakaa, ota vastaan kuin lapsi, Jumalan lapsi! Olet Rakas!

 

 

3 kommenttia:

 1. Synti on Jumalan tahdonvastaista suoriutumista, jolloin synti on totuuden vastaista.

  Jumalan totuutta ymmärtävän ja Jumalan tahdossa suoriutuvan, Jumala katsoo olevan viisas ymmärtävä,
  jolloin tällöin saavuttaa arvollisen aseman a l u n ja mahdollisuuden e d e t ä Jumalaa l ä h e n t y e n, Jumalan eteen arvollistumaan täyteyteen,
  jolloin Jumalaa lähentymisen mahdollistuessa, tavoitteena on Jumalan tavoittaminen.
  (Kun Jumalan tavoittaa on arvollinen näkemään Jumalan muodon, jolloin totuus täydellistyy eli saavuttaa elämän päätavoitteen.)
  (Tukholman Profetia-1984 mukaan, tämä arvollinen, joka muistuttaa vielä totuudesta - kutsutaan kotiin - eli käytännössä hän "ei näe kuolemaa"...?, koska hän saa Jumalan ilmoituksen, lähentyy Jumalaa ja suoriutuu omassa työnosuudessaan loppuun aikataulussa ja ajallaan "kutsutaan kotiin".)


  Suoriutuessaan Rakkauden kaksoiskäskyn mukaan ja eläessään totuudellisesti on totuudessa elävä virheetön kuin Jeesus on eli synnitöntä elämää elävä. Tällöin synnittömyys on sävyisä eli täydellinen.
  Ihmisen synti rikkoo sävyisyyttä eli synti on kuin virhesointuja, jolloin virheellä eli synnillämme korotamme omaa tahtoamme yli Jumalan tahdon.
  Ihmisten eksyessä joukoittain kantautuu silloin Jumalan korviin virheellisten sointujen sävyttömyys, jolloin Jumala kääntyi pois ihmisistä.
  Tämä oli Jumalalla etukäteen jo tiedossa että ihminen ei kunnioita valinnanvapauden tuomaa etuaan vaan käyttää sitä hyväkseen, jolloin se tuomitaan ennen kuin uuteen aikaan voidaan siirtyä - joka on laskeutuvan (valmistetun) Uuden Jerusalemin aika.
  (Kirj.Hep.12:22. vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, t a i v a a l l i s e n J e r u s a l e m i n tykö)


  Jaak. 3:13
  Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? (jolle Jumala ilmoittaa itsensä, käännyttyään pois ihmisistä)
  Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden s ä v y i s y y d e s s ä.

  Sananl. 14:30
  S ä v y i s ä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa.

  Sananl. 15:4
  S ä v y i s ä kieli on elämän puu, mutta vilpillinen kieli haavoittaa mielen.


  Tarkoitus on eksyneiden nyt kääntyä totuutta kohden ja alkaa lähentyä totuutta, jolloin sävyisyys lisääntyy.
  Monikaan ei kumminkaan tule kääntymään vaan jatkaa synnissään ja kohtaa tuomionsa.
  Uuden Jerusalemin laskeutumisen jälkeen siirrytään aikaan, jolloin vain sävyisten laumaa kerätään.
  (jolloin eksyneiden laumaa ei enään jatkossa kerätä, vaan eksyneet heti tuomitaan heti kuoltuaan. Tältä osin Raamatun sanoma on täydellistymässä nyt aikakautenamme, jolloin siltäosin salattu sanoma avataan ja totuudesta vielä muistutetaan - nyt tapahtuman edetessä?)

  Marko-Tapio Autio
  https://www.youtube.com/channel/UCoG4r2_lJgmIwpC51odQlfg

  VastaaPoista
 2. Totuuden sävyisyyden vastakohta on Raamatussa synti, joka ilmaistaan mm. meluamisena.


  Jes.24:
  1 Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.
  2 Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin.
  3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
  4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
  5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
  6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.
  7 Viini murehtii, viiniköynnös kuihtuu, kaikki ilomieliset huokaavat.
  8 Loppunut on vaskirumpujen riemu,
  lakannut remuavaisten m e l u,
  loppunut kanteleitten riemu.

  Hes. 32:20
  He kaatuvat miekallasurmattujen joukkoon.
  Miekka on jo annettu!
  Temmatkaa pois Egypti kaikkine m e l u i s i n e joukkoineen.  Hes. 31:2
  "Ihmislapsi, sano faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja hänen m e l u a v i l l e joukoillensa: Kenen kaltainen sinä olet suuruudessasi?

  Jer. 51:55
  Sillä Herra hävittää Baabelin ja lopettaa sieltä suuren äänten m e l u n.
  Heidän aaltonsa pauhaavat kuin suuret vedet, korkea on heidän äänensä kohina.

  Hes. 7:11
  Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle, ei mitään jää heistä, ei heidän p a u h a a v a s t a joukostansa, ei heidän m e l u s t a n s a; poissa on heidän komeutensa.

  Hes. 32:12
  Minä kaadan sinun m e l u i s a n joukkosi sankarien miekoilla; ne ovat julmimpia pakanoista kaikki tyynni. He kukistavat Egyptin komeuden, kaikki sen m e l u i s a joukko tuhotaan.

  Hes. 31:18
  Oliko yhtään Eedenin puista sinun vertaistasi kunniassa ja suuruudessa? Mutta sinut on Eedenin puitten kanssa syösty alas maan syvyyteen; ympärileikkaamattomien keskellä sinä makaat miekallakaadettujen parissa. Näin käy faraon ja koko hänen m e l u a v a n joukkonsa, sanoo Herra, Herra."

  Valmistautuminen Uuden Jerusalemin laskeutumiseen:
  Hes. 32:16
  Itkuvirsi tämä on, ja sitä kyllä viritetään. Pakanakansain tyttäret sitä virittävät-virittävät sitä Egyptistä ja kaikesta sen m e l u i s a s t a joukosta, sanoo Herra, Herra."

  Hes. 32:18
  "Ihmislapsi, veisaa kuolinvalitus Egyptin m e l u i s a s t a joukosta, saata se ja mahtavain pakanakansojen tyttäret alas maan syvyyksiin, hautaanvaipuneitten pariin.

  VastaaPoista
 3. Uuden Jerusalemin laskeutuminen, jona päivänä valhe/synti tuomitaan
  Joel 3:14
  Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa.


  Uuden Jerusalemin laskeuduttua:

  Jes. 24:8
  Loppunut on vaskirumpujen riemu, lakannut remuavaisten m e l u, loppunut kanteleitten riemu.

  Jes. 25:5
  Niinkuin helteen kuivassa maassa, niin sinä vaimensit muukalaisten m e l u n. Niinkuin helle pilven varjossa vaipuu v ä k i v a l t a i s t e n voittolaulu.

  Hes. 32:2
  Siellä on Eelam, ja koko hänen m e l u i s a joukkonsa on hänen hautansa ympärillä; kaikki tyynni surmattuja, miekkaan kaatuneita, jotka ympärileikkaamattomina astuivat alas maan syvyyksiin, nuo, jotka levittivät kauhuansa elävien maassa, mutta saavat kantaa häpeänsä hautaanvaipuneitten parissa.

  Hes. 39:11
  Sinä päivänä minä annan Googille siellä, Israelissa, hautasijan, 'Kulkijain laakson', itää kohden merestä; se sulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen m e l u i s a joukkonsa, ja sille pannaan nimeksi: 'Googin m e l u i s a n joukon laakso'.

  Hes. 39:15
  Kun nämä kulkijat kulkevat maata ja joku heistä näkee ihmisen luut, laittaa hän niitten ääreen k i v i m e r k i n, siihen asti että haudankaivajat saavat ne haudatuiksi 'Googin meluisan joukon laaksoon'.
  (Tukholman Profetia-1984 mainitaan, että "pystyttää siihen merkin"...


  Luuk.22:
  15 Ja hän sanoi heille:
  "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin;
  16 sillä minä sanon teille,
  etten minä sitä enää syö, e n n e n k u i n sen t ä y t t y m y s t a p a h t u u Jumalan valtakunnassa".

  VastaaPoista